Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Stadsbussar extremt lönsamma

Stadsbusstrafik är samhällsekonomist synnerligen lönsam slås det fast i en rapport från brittiska kollektivtrafikmyndigheter. Bilden visar stadsbussar i Reading, England. Foto: Ulo Maasing.

Stadsbusstrafik ger skattebetalarna extremt mycket valuta för pengarna. Samhället får tillbaka nästan tre gånger så mycket som man satsar på busstrafiken i städerna. Det slås fast i en ny rapport från brittiska pteg, Passenger Transport Executive Group.  Det är en sammanslutning av sex brittiska motsvarigheter till våra svenska regionala kollektivtrafikmyndigheter.

Enbart i städerna i städerna i de sex regioner som ingår i pteg får storstadsområdena ekonomiska fördelar värda 2,5 miljarder pund (ca 24 miljarder SEK) av stadsbusstrafiken. Och då ingår inte storstäder som London, Nottingham, Leicester, Bristol och Glasgow i mätningen eftersom pteg i de regionerna är associerade och inte fullödiga medlemmar i organisationen. Många andra storstadsregioner står helt utanför pteg.

I alla de områden som rapporten omfattar är busstrafiken helt avreglerad och öppen för konkurrens. Alla bussföretag i regionerna drivs på kommersiell grund.

Det innebär inte att det inte går in skattepengar i trafiken. Viss, men mycket lite, trafik upphandlas, därför att ingen kommersiell aktör vill köra den. Men det stora stödet utgörs dels av en ”resenärspeng” från regeringen i London som gör att pensionärer kan resa gratis i busstrafiken. Dessutom får bussföretagen betala en lägre drivmedelsskatt för linjetrafiken. Båda bidragen håller just nu på att skäras ner kraftigt.

Enligt pteg uppgår det här samhällsstödet till busstrafiken i pteg-områden till en halv miljard pund (4,8 miljarder kronor). Samtidigt genererar busstrafiken i områdena 2,5 miljarder pund (24 miljarder SEK) i ekonomiska fördelar. Omkring 1,3 miljarder pund (12,4 miljarder SEK) av det är tillgänglighet till jobb, utbildning, shopping och fritidsaktiviteter. Resten är fördelar för andra trafikanter och samhället i stort genom minskad trängsel, mindre föroreningar, färre trafikolyckor, ökad produktivitet med mera.

Gynnar lokal ekonomi
Rapporten pekar också på att mycket av bussnäringens omsättning plöjs ner i den regionala och lokala ekonomin. Företagen köper produkter och tjänster från lokala och regionala leverantörer och de anställda i bussbolagen konsumerar på sin hemort.

En av Brighton&Hoves bussar i Brighton, följd av en buss från Stagecoach. Foto: Ulo Maasing.

– Därför har de pengar som det allmänna satsar på busslinjerna i städerna en stor och direkt ekonomisk betydelse för den regionala ekonomin, slås det fast i rapporten.

Rapporten konstaterar också att bussen är ett unikt och effektivt redskap för socialpolitiken.

– Sårbara och socialt missgynnade grupper i samhället är de som är mest beroende av busstrafiken. Det inkluderar hushåll med låga inkomster, unga människor som utbildar sig eller försöker komma in på arbetsmarknaden, äldre människor, funktionshindrade, arbetssökande och kvinnor.

– Till skillnad från andra ekonomiska satsningar från regeringen gynnar stödet till busstrafiken många andra än de som tar emot stödet. Även andra som använder vägnätet och samhället i stort gynnas avsevärt.

De viktigaste stödformerna värderas såhär av utredningen:
De fria resorna, alltså resenärspengen till pensionärerna, ger en samhällsvinst på 1,5 pund för varje satsat pund;
Bränslerabatten för bussbolagen ger en samhällsvinst på 2,8 pund för varje pund som samhället satsar;
Lokalt stöd, alltså kostnader för upphandlad trafik som ingen operatör vill köra kommersiellt, ger tillbaka mer än tre pund för varje satsat pund.

Rapporten kan laddas ner som pdf här.

Taggat som: , , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)