Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Läget i Dalarna allt mer komplicerat – domstol stoppade Dalatrafiks direktupphandling

Dalatrafiks direktupphandling av all busstrafik i Dalarna har nu stoppats av domstol. Vilka bussar ska i sommar trafikera busstationen i Borlänge? Foto: Ulo Maasing.

Dalatrafiks direktupphandling av all busstrafik i Dalarna har nu stoppats av domstol. Vilka bussar ska i sommar trafikera busstationen i Borlänge? Foto: Ulo Maasing.

Bråket kring Dalatrafiks upphandling av all busstrafik i Dalarna blir allt mer komplicerat, samtidigt som tiden för trafikstart rycker närmare och närmare. Den ”räddningsplan” som Dalatrafik planerat att ta till för klara trafiken från halvårsskiftet i sommar har nu stoppats av förvaltningsrätten i Falun genom att domstolen har underkänt Dalatrafiks planer på en direktupphandling. Den direktupphandling som Dalatrafik ville genomföra omfattade 354 bussar, då det nuvarande avtalet med Nobina löper ut.

Strax innan jul underkände domstolen Dalatrafiks vanliga upphandling – ett beslut som för övrigt har överklagats av Dalatrafik.

Eftersom tiden för när det nuvarande avtalet med Nobina löper ut hade Dalatrafik samtidigt inlett en direktupphandling för att säkra att busstrafiken skulle rulla även efter halvårsskiftet och i väntan på att man kunde göra en ny upphandling.

Dalatrafiks vd Claes Annerstedt skrev i förfrågningsunderlaget för direktupphandlingen att man ville ha ett tvåårigt avtal med en ensidig möjlighet för Dalatrafik att förlänga avtalet ett år.

Nobina (som för övrigt var ett av de företag som fått förfrågan om direktupphandlingen) överklagade beslutet om direktupphandling och nu har alltså förvaltningsrätten i Falun helt gått på Nobinas linje och stoppat direktupphandlingen. Beslutet är interimistiskt, vilket betyder att Dalatrafik inte får gå vidare med upphandlingen i avvaktan på ett slutligt beslut av domstolen.

Dalatrafik hade motiverat direktupphandlingen med att man hamnat i tidsnöd på grund av den överprövningsprocess som pågått sedan ett halvårs tid vid förvaltningsrätten i Falun. Nobina, å sin sida, motiverade överklagandet av direktupphandlingen med att om Dalatrafik fick ingå ett nytt avtal skulle förvaltningsrättens tidigare underkännande av den ”ordinarie” upphandlingen bli helt meningslös.

Nobina hävdade också att ”den tidsnöd Dalatrafik motiverar direktupphandlingen med är orsakad av Dalatrafik själva genom bristande tidsplanering”.

En direktupphandling får nämligen inte genomföras om det är den upphandlande myndigheten själv som har orsakat tidsnöden.

Förvaltningsrätten har nu helt gått på Nobinas linje och tills vidare stoppat direktupphandlingen i avvaktan på att domstolen ska fatta ett definitivt beslut i frågan.

Enligt Konkurrensverket får en direktupphandling genomföras i följande situationer:

Om det vid en annonserat förenklat förfarande inte lämnades några anbud eller lämpliga anbud och de i förfrågningsunderlaget ursprungligen angivna kontraktsvillkoren inte ändras väsentligt,

Om det gäller varor som framställs enbart för forsknings-, utvecklings-, experiment- eller studieändamål och under förutsättning att framställningen inte sker i vinstsyfte eller för att täcka forsknings- och utvecklingskostnader,

Om det som ska upphandlas av tekniska eller konstnärliga skäl eller på grund av ensamrätt bara kan levereras av endast en viss leverantör,

Eller om upphandlingen gäller ytterligare leveranser från den ursprungliga leverantören, vilka är avsedda antingen som delersättning för eller tillägg till tidigare leveranser och ett byte av leverantör skulle medföra oskäliga tekniska eller ekonomiska olägenheter.

Konkurrensverket slår också fast att ”En upphandlande myndighet eller enhet kan också direktupphandla om det finns synnerliga skäl. Med synnerliga skäl avses framför allt synnerlig brådska som orsakats av oförutsedda omständigheter som den upphandlande myndigheten inte själv kunnat påverka, förutse eller råda över. Att den upphandlande myndigheten råkat i brådska beroende på egen bristande planering grundar inte rätt till direktupphandling.”

Det är alltså det sistnämnda som Nobina har lyft fram inför förvaltningsrätten.

Share Dela

Taggat som: , , ,

2 kommentarer »

  1. Domstolen har accepterat att ta upp Nobinas överklagan av direktupphandlingen och därmed förbjuds Dalatrafik att signa avtal om direktupphandling tills domstolen fattat beslut i frågan.

    Nobina har nog inget emot en direktupphandling men önskar givetvis förkorta tiden från möjligt avtalsskrivande till trafikstart så att de blir enda alternativet.

    • En viktig komponent i den trafik som skulle startat (…) 1 juli var nya fina bussar, men ingen beställning är lagd eftersom inget avtal kunnat tecknas mellan entreprenör och Dalatrafik. Det är 7 (!) månader sedan tilldelningsbeslutet fattades och sedan dess har ingenting hänt.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)