Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Många nya lagar som berör bussföretag

Från den första mars får polisen bättre möjligheter att stoppa fortsatt färd för fordon som bryter mot lagar och regler. Foto: Ulo Maasing.

Från den första mars får polisen bättre möjligheter att stoppa fortsatt färd för fordon som bryter mot lagar och regler. Foto: Ulo Maasing.

Nytt år innebär som vanligt också nya lagar. En rad av dessa berör bussbranschen, direkt eller indirekt. De gäller bland annat skatter, resenärernas rättigheter, möjlighet att stoppa lagöverträdelser och utbildning.

Fordonsskatten höjs för flertalet personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar, beroende på att man vill öka kopplingen mellan skatt och koldioxidutsläpp. Utsläppsnivån för när koldioxidbeloppet börjar tas ut sänks från 117 gram till 111 gram koldioxid per kilometer. Därtill höjs koldioxidbeloppet från 20 kronor till 22 kronor. För fordon som kan drivas med etanolbränsle eller gasbränsle förutom gasol, höjs koldioxidbeloppet från 10 till 11 kronor. Bränslefaktorn som används vid beräkningen av fordonsskatten för dieseldrivna fordon höjs från 2,33 till 2,37. Den viktbaserade fordonsskatten höjs med ca 11 procent för dieseldrivna lätta fordon och med ca 14 procent för övriga lätta fordon.

Trängselskatt ska betalas även av utländska fordon. Dessutom införs ett användningsförbud för fordonsägare som betalar in trängselskatt för sent. Grundregeln är att fordonsägaren inte får använda fordonet om han eller hon har dragit på sig en total skuld på mer än 5 000 kronor när det gäller trängselskatt. Dessutom ska det ha gått mer än sex månader sedan förfallotiden för beloppet gick ut.

Resenärernas rättigheter stärks, bland annat när det gäller rätt till ersättning och information vid förseningar. Transportföretagen är skyldiga att underlätta för personer med funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet att resa. Konsumentverket och Transportstyrelsen får större möjligheter att ingripa, till exempel genom ekonomiska påföljder mot transportörer och andra som inte uppfyller sina skyldigheter.

Bättre möjligheter att hindra fordons fortsatta färd vid överträdelser av lagar och regler. Till skillnad från de övriga lagändringarna börjar den här lagen att gälla den första mars, övriga den 1 januari. Den nya lagen ger polisen och tullen rätt att ta hand om viss egendom som tillhör fordonet eller lasten för att se till att fordonet inte flyttas. Om det inte är till­räckligt, får Polismyndigheten eller Tullverket besluta om att förse fordonet med en mekanisk, elektronisk eller annan typ av låsanordning (så kallad klampning).

Högre krav på fristående skolor som vill starta ny utbildning. Lagen påverkar bland annat fristående gymnasieskolor för bussförare. Bland annat införs krav på att en fristående skola måste samråda med den kommun som skolan ligger i, innan en godkänd utbildning startar. Samrådet ska ske efter det att Statens skolinspek­tion har godkänt utbildningen men innan Statens skolinspektion gör en så kallad etableringskontroll.

Taggat som: , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)