Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Få bussar står för stora utsläpp

Ett fåtal bussar står för de stora utsläppen av nanopartiklar från busstrafiken, visar en ny forskningsrapport. Foto: Ulo Maasing.

Ett fåtal bussar står för de stora utsläppen av nanopartiklar från busstrafiken, visar en ny forskningsrapport. Foto: Ulo Maasing.

En  förhållandevis liten andel bussar står för en mycket stor del av utsläppen av nanopartiklar i städerna. Det konstateras i en ny forskningsrapport från Göteborgs universitet. Nanopartiklar är ytterst små partiklar.

– En kostnadseffektiv åtgärd för att förbättra luftkvaliteten i städer vore  att rikta åtgärder mot de bussar som ger stora utsläpp, säger Jonathan Westerlund, forskare vid vid institutionen för kemi och molekylärbiologi på  Göteborgs universitet.

Lagens krav för utsläpp av partiklar har historiskt sett bara gällt för större partiklar. Det har medfört att utsläpp av de minsta partiklarna, nanopartiklarna, i betydande utsträckning har ökat.

De mätningar som görs av nanopartiklar idag sker dessutom vid utsläppskällan och inte en bit bort ifrån utsläppskällan när nanopartiklarna exponerats för utomhusluft. De lagstadgade mätningarna ger därför en skev bild av hur det verkligen är, hävdas det i rapporten.

Jonathan Westerlund, forskare vid Göteborgs universitet. Foto: Dan Gall.

Jonathan Westerlund, forskare vid Göteborgs universitet. Foto: Dan Gall.

– Nanopartiklarna genomgår kemiska och fysiskaliska förändringar i atmosfären och resultaten från de lagstadgade mätningarna skiljer sig därför från de mätningsresultat vi får en bit bort ifrån utsläppskällan, säger Jonathan Westerlund.

Både sjöfart och vägtrafik står för höga utsläpp av nanopartiklar men forskarnas förslag på åtgärder för vägtrafik och sjöfart ser olika ut.

– Våra mätningar visade att ett fåtal bussar stod för den största delen av utsläppen av nanopartiklar. Men för sjöfarten gällde att alla fartyg stod för höga utsläpp av nanopartiklar. Troligen beror det på att utsläpp från sjöfart länge varit oreglerad. Därför måste åtgärder för att minska utsläpp av nanopartiklar från sjöfart gälla alla fartyg, säger Jonathan Westerlund.

Gemensamt för sjöfart och vägtrafik är däremot att olika körsätt påverkar utsläppen. Att välja rätt växel vid rätt hastighet och att inte accelerera mer än nödvändigt kan göra stor skillnad för utsläppen av nanopartiklar.

Striktare lagkrav på nyproducerade fordon har lett till en minskning av utsläppen av större partiklar men samma effekt märks inte på nanopartiklar.

– I våra studier har vi sett att utsläppen av antalet småpartiklar var höga även för nya bussar med moderna utsläppskrav. Och andra studier visar att utsläpp av fler små partiklar kan vara mer skadligt än få stora partiklar, säger Jonathan Westerlund.

I forskningsstudierna, som utförts i Göteborg, har mätningar gjorts både i atmosfären och direkt vid utsläppskällan för bussar och fartyg.

– Nuvarande lagkrav baseras enbart på mätningar utförda direkt vid utsläppskällan och tar inte hänsyn till de processer som sker i atmosfären. De verkliga effekterna av nanopartiklarna blir därför svåra att uppskatta, säger Jonathan Westerlund.

Taggat som: , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)