Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Göteborgs universitet’

Bilen dominerar när svenskarna handlar mat – bussen för krånglig

Bilen dominerar stort som transportmedel när svenskarna handlar mat. Mindre än tio procent av svenskarna väljer kollektivtrafiken när de ska göra sina livsmedelsinköp. Även konsumenter som säger sig ha stort miljöengagemang väljer bilen för sina inköpsresor – att ta bussen är för krångligt. Det konstaterar en ny studie vid Göteborgs Universitet.

Gamla mönster lever kvar i kollektivtrafiken

År efter år håller gamla resmönster i kollektivtrafiken i sig. Det är kvinnor som dominerar ombord på bussar och annan lokaltrafik. Männen, däremot väljer i högre grad bilen. Det visar en ny undersökning från SOM-institutet vid Göteborgs Universitet, alltså institutet för samhälle, opinion och medier.

Få bussar står för stora utsläpp

En förhållandevis liten andel bussar står för en mycket stor del av utsläppen av nanopartiklar i städerna. Det konstateras i en ny forskningsrapport från Göteborgs universitet. Nanopartiklar är ytterst små partiklar.

Grön våg för bussen gav pris i Resenärskampen

Ett nytt system som ska ge bussar och spårvagnar ”grön våg” i trafiken är den idé som vann första pris i Resenärskampens kategori ”Bästa affärsidé”. Resenärskampen är en tävling som arrangeras av bland andra Västtrafik och som syftar till att engagera resenärer och allmänhet i att kläcka nya idéer och lösningar som kan utveckla kollektivtrafiken. Priserna i 2014 års premiärupplaga av Resenärskampen delades ut på onsdagskvällen i Göteborg.

Utvecklingstävling lockade hundratals

Västtrafiks tävling för resenärer, Resenärskampen, om att utveckla kollektivtrafiken i Västra Götaland lockade under våren 224 personer. Bland tävlingsbidragen finns underhållande turismkoncept, appar, nya marknadsföringsytor och spel.För att vinna ska bidragen utveckla kollektivtrafiken och ha resenärens perspektiv i fokus. Idéerna ska också gärna vara genomförbara på kort sikt.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)