Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘miljö’

”Nej till sänkt bensin- och dieselskatt”

”Svensk Kollektivtrafik anser inte att skatt på bensin och diesel ska sänkas, inte ens tillfälligt. Det skulle försämra människors förutsättningar att göra hållbara resval, öka utsläppen och öka bilens konkurrenskraft gentemot kollektivtrafiken ytterligare.” Det skriver Svensk Kollektivtrafik till regeringen med anledning av dess förslag om sänkta drivmedelsskatter. Svensk Kollektivtrafik är branschorganisation för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och länstrafikbolagen i Sverige. Ordförande i Svensk Kollektivtrafik är Kristoffer Tamsons (M).

Färdtjänstbussar med solceller spar tusentals liter diesel

Genom att installera solceller på taket på färdtjänstbussar kan drivmedelsförbrukningen minska avsevärt, likaså utsläppen av koldioxid. Det konstaterar ett av Danmarks största färdtjänstföretag, HB-Care, som på prov har kört med solceller på taket på fem av sina 500 färdtjänstbussar. Energin från solcellerna används till att ladda de elektriska trappklättrare som finns i bussarna. Nu kan företaget konstatera att man på de fem bussarna minskar drivmedelsförbrukningen med 1200 liter årligen. Utsläppen av koldioxid minskar med tre ton per år.

Dalatrafik kan återgå till fossilt istället för fossilfritt

Politikerna i Region Dalarna överväger nu att återgå till fossila drivmedel i busstrafiken istället för att fortsätta köra fossilfritt. Anledningen är att ekonomin pressas av inflationen och de kraftigt ökade drivmedelspriserna, vilket gör att politiker från såväl den styrande majoriteten som från oppositionen överväger att slopa användningen av HVO och återgå till vanlig diesel i busstrafiken med ökade utsläpp av koldioxid som följd, rapporterar SvT Nyheter Dalarna.

Minskad bränsleförbrukning med solfilm på taket

Allt fler företag arbetar i likhet med tyska Sono Motors med att utnyttja solenergi för att minska drivmedelsförbrukning och utsläpp. Belgiska MSIE levererar således flexibel solfilm som kan installeras på busstak, men även på kyllastbilar, järnvägsvagnar, vanliga skåpbilar och så vidare. Enligt företaget kan drivmedelsförbrukningen för en vanlig buss minskas med 5 – 10 procent och koldioxidutsläppen med 4,5 – 6 ton/år. Energin från solpanelerna används till att driva en del av elutrustningen ombord.

Helt utsläppsfritt i Oslo nästa år

All kollektivtrafik i Oslo kommer att vara utsläppsfri, inte bara fossilfri, innan slutet av nästa år. Det är fem år tidigare än det mål som trafikhuvudmannen Ruter tidigare satt upp. I hela Ruters trafik, som omfattar Oslo och Viken (tidigare Akershus), ska all kollektivtrafik vara utsläppsfri under 2028. Att trafiken i Oslo blir utsläppsfri redan nästa år beror på två nya trafikavtal mellan Ruter och operatörerna Nobina respektive Unibuss. Avtalet innebär att Oslo nästa år får ytterligare 137 elbussar.

Elbussar gav bättre hälsa för boende längs linjen

Att byta ut hybridbussarna mot helt elektriska bussar längs en busslinje i Göteborg gjorde att de boende längs linjen mådde betydligt bättre. Bullernivåerna minskade och därmed även sömnstörningar, trötthet och nedstämdhet hos de boende. Det visar en studie från avdelningen samhällsmedicin och folkhälsa vid Göteborgs universitet.

Elbussar gav kraftigt reducerade utsläpp från busstrafiken

Elektrifieringen av busstrafiken i Göteborg, Mölndal och Partille börjar nu få ett ordentligt genomslag i luftkvaliteten. Under det år som gått sedan Västtrafik gjorde sin storlansering av elbussar i de tre kommunerna beräknas utsläppen av kväveoxider i busstrafiken halverats och utsläppen av koldioxid minskat med tio procent som en följd av elektrifieringen. Och då kördes trafiken redan tidigare med fossilfria bussar.

Sol och vind gör busshållplatsen grön

Miljövänlig kollektivtrafik handlar inte bara om fordon. Det kan också gälla busshållplatserna. I den engelska staden Bromsgrove installeras nu busshållplatser där reklamskyltar, realtidsinformation och belysning drivs med sol- och vindenergi från själva hållplatsen. Hållplatserna med sina väderskydd blir de första i landet som inte är anslutna till elnätet. Varje busshållplats väntas spara in koldioxidutsläpp om 3,6 ton under en tioårsperiod.

Elbussar spar pengar och miljö för kommun och trafikhuvudman

Nästan 100 miljoner svenska kronor, 71 miljoner danska, spar den danska staden Kolding in på att från juni byta ut samtliga dieseldrivna stadsbussar mot 26 elbussar samt tolv dieseldrivna skolbussar mot eldrivna. Det är resultatet av den upphandling av trafiken som huvudmannen Sydtrafik nyligen avgjorde och där Nobina vann stadstrafiken och danska Umove den övriga trafiken. Nu har parterna skrivit avtal och det står klart att både stadens ekonomi och miljön är stora vinnare.

”Fossilfria bussar hotas av ohelig allians”

85 procent av alla bussar i Sverige körs fossilfritt. Men det finns ett allvarligt hot mot det i EU, varnade Sveriges Bussföretags branschchef Anna Grönlund på Transportföretagens digitala Transportvecka. ”Det finns en ohelig allians mellan petroleumindustrin och miljörörelsen ute i Europa. Vi har varit alltför naiva här i Sverige”, sa Pål Börjesson, professor i miljö- och energisystem vid Lunds Tekniska Högskola.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)