Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘miljö’

Fri kollektivtrafik när luften är dålig

Bryssel ska införa nolltaxa i kollektivtrafiken och fria hyrcyklar när luftföroreningarna i staden blir alltför stora, rapporterar tidningen The Guardian. De nya reglerna väntas börja gälla i sommar. Syftet är att pressa ner luftföroreningarna och klara EU:s normer för luftkvalitet.

Elbussar ger Umeå renare luft

Som första stad i Sverige började Umeå i slutet av 2010 testa fullelektriska bussar i stadstrafiken. Något år senare beslutade man, även då som första stad i Sverige, om en storskalig satsning på elbussar. Motiven är att komma till rätta med överskridandena av miljökvalitetsnormerna samt bullerproblem i centrum. Nu presenterar staden siffror som visar att de elbussar man har idag har bidragit till en bättre luft i staden – och man räknar med ytterligare förbättringar när elektrifieringen fortsätter i stor skala.

Tyska regeringsplaner på nolltaxa får branschen att sparka bakut

Ett förslag från den tyska regeringen att införa nolltaxa i kollektivtrafiken i tyska städer har fått kollektivtrafikbranschen att flyga i taket. Hur ska det finansieras och hur ska det rent praktiskt genomföras, är frågor man ställer. Även landets motsvarighet till svenska SKL, Deutsche Städte- und Gemeindebund, ställer sig starkt kritiska till tanken och undrar vem som ska betala.

Uppsalabussar överträffar miljömål

Gamla Uppsala Buss AB (GUB,) som kör stadsbussarna i Uppsala, nådde eller överträffade samtliga uppsatta miljömål 2017. GUB:s mål för 2017 var att köra minst 75 procent av trafiken på fossilfria drivmedel. Resultatet slutade på hela 85,4 procent, där biogas stod för 45,3 och biodieseln HVO för 40,1 procent av den totala körsträckan.

Fördubbling av förnybart i kollektivtrafiken

Andelen förnybara drivmedel inom den regionala och lokala kollektivtrafiken uppgick i fjol till 82 procent. Det är en ökning med fyra procentenheter på ett år och en fördubbling sedan 2009, visar öppna jämförelser av miljöarbetet i landsting och regioner som på onsdagen publicerades av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Största ellbussatsningen fick prestigefyllt pris

Nordens hittills största elbussprojekt, elbussatsningen i norska Trondheim, har tilldelats priset för årets lokala klimatsatsning i Norge. Priset delas ut av miljöstiftelsen Zero och den norska motsvarigheten till SKL (Sveriges Kommuner och Landsting), KS. Priset delades ut på tisdagen på den pågående internationella klimatkonferensen Zerokonferensen i Oslo.

Uber och liknande ger ökad trängsel, minskat kollektivresande

Uber och liknande lösningar som exempelvis den amerikanska Uberkonkurrenten Lyft leder till att trängseln på gatorna ökar liksom de avstånd som människor reser. Resandet med kollektivtrafiken minskar samtidigt. Det visar en omfattande undersökning i sju storstäder i USA. Att delad mobilitet av det slag som de här företagen representerar skulle vara en fördel för städerna är långt ifrån självklart, snarare tvärtom.

Bussbolag i Eskilstuna solar sig

Bussföretaget Tuna Trafik i Eskilstuna satsar på solenergi. Inte för att driva bussarna, i alla fall inte än. Men för resten av sin verksamhet genom att företaget nu ska producera sin egen el.

Busstillverkare redo leverera rena bussar till 20 megastäder

De tre busstillverkarna Volvo, Scania och BYD samt motortillverkaren Cummins går samman i ett gemensamt, globalt initiativ för att leverera rena bussar till 20 megastäder i världen. Med början nästa år ska man erbjuda städerna lösningar för en bättre luftkvalitet och för att motverka klimatförändringarna. Bland städerna finns Buenos Aires, Mexico City, Johannesburg, Bogotá och Jakarta

”Ny lag kan ge färre klimatsmarta bussar”

Bussbranschen i Sverige varnar för att färre bussar kan köras på HVO om ett nytt lagförslag blir verklighet. Det handlar om en europeisk lagstiftning om hållbarhetskriterier och flytande biobränslen som nu ska skrivas in i svensk lag. ”Men förslaget till den svenska lagen innehåller många oklarheter”, varnar Sveriges Bussföretag som anser att risken är stor för att HVO-produktionen minskar kraftigt.

© 2018 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)