Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘miljö’

Indirekta utsläpp största miljöboven i Stockholms kollektivtrafik

Det är inte själva trafiken som står för de största utsläppen av växthusgaser från kollektivtrafiken i Region Stockholm, SL-trafiken. De indirekta utsläppen är betydligt större. Det framgår av SL:s hållbarhetsredovisning för 2023. Där slås det också fast att i SL:s arbete för att halvera kollektivtrafikens klimatpåverkan har elektrifieringen av busstrafiken en mycket viktig roll.

Östgötar sparade in 76 000 New Yorkresor

Genom att välja kollektivtrafik i stället för bil minskade östgötarna i fjol sin klimatpåverkan orsakad av CO2-utsläpp med 27 000 ton. Det motsvarar 76 000 flygresor mellan Stockholm och New York eller 5 400 000 bilresor mellan Norrköping och Linköping.

Endast utsläppsfritt för taxijätte

Ett av Sveriges största taxiföretag, Taxi Stockholm, tillåter från den 1 april att endast emissionsfria bilar köps in. Redan vid årsskiftet stoppar Taxi Stockholm inköp av storbilar eftersom man anser att det inte finns några sådana på marknaden som motsvarar Taxi Stockholms krav.

”Regeringen ökar utsläppen med sex miljoner ton”

Beslut och förslag från regeringen ökar utsläppen av växthusgaser med mer än sex miljoner ton redan nästa år. Det skriver branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik i ett skarpt kritiskt remissvar på finansdepartementets förslag om sänkt skatt på bensin och diesel. ”Bilresor drivna med fossila drivmedel ska inte gynnas då samhället och transportsektorn skyndsamt behöver ställa om till hållbara och transporteffektiva färdsätt och drivmedel”, skriver Svensk Kollektivtrafik.

Hurtigruten: Utsläppsfria kryssningar längs norska kusten

Hurtigruten, som trafikerar den norska kusten med fartyg som transporterar både kryssningsresenärer och gods, planerar att år 2030 ha ett helt utsläppsfritt fartyg i trafik. Fartyget kommer att vara späckat med toppmodern teknik, enorma batteripaket, moderna segel och integrerade solcellspaneler som ska göra det möjligt att segla helt utsläppsfritt mellan Bergen och Kirkenes i Nordnorge.

Fordonsindustrin: Nya utsläppsregler mycket dyrare än EU-kommissionen tror

De nya utsläppsregler, Euro 7, som EU-kommissionen vill driva igenom ger dramatiskt ökade tillverkningskostnader för fordon med förbränningsmotor. Kostnadsökningarna ligger långt över EU-kommissionens egna beräkningar. Bussar och lastbilar blir närmare 12 000 euro (cirka 135 000 kronor) dyrare i produktion än med dagens Euro 6-motorer. Det varnar de europeiska fordonstillverkarnas organisation ACEA i en ny rapport.

Principer för hållbarhet i fokus för Flix

Inför Jordens dag, Earth Day, i morgon lördag presenterar nu expressbussjätten FlixBus tillsammans med FlixTrain sin klimatstrategi. Earth Day är en temadag som infaller den 22 april varje år med syftet att uppmärksamma klimat- och miljöproblemen i världen. I samband med det redovisar Flix (FlixBus/FlixTrain) de klimatåtgärder som man hittills har genomfört. Flix klimatstrategi består av fyra huvudprinciper; undvika, minska, kompensera och engagera.

Svanenmärkt när Svealandstrafiken tvättar

Alla de kemikalier som Svealandstrafiken använder dagligen i sina tvätthallar uppfyller kriterierna för Svanenmärknkng. Det är resultatet av bussföretagets upphandling av nya tvättkemikalier till sina tvätthallar. I upphandlingen krävde Svealandstrafiken att produkterna skulle uppfylla kriterierna för Svanenmärkning eller motsvarande.

”Nej till sänkt bensin- och dieselskatt”

”Svensk Kollektivtrafik anser inte att skatt på bensin och diesel ska sänkas, inte ens tillfälligt. Det skulle försämra människors förutsättningar att göra hållbara resval, öka utsläppen och öka bilens konkurrenskraft gentemot kollektivtrafiken ytterligare.” Det skriver Svensk Kollektivtrafik till regeringen med anledning av dess förslag om sänkta drivmedelsskatter. Svensk Kollektivtrafik är branschorganisation för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och länstrafikbolagen i Sverige. Ordförande i Svensk Kollektivtrafik är Kristoffer Tamsons (M).

Färdtjänstbussar med solceller spar tusentals liter diesel

Genom att installera solceller på taket på färdtjänstbussar kan drivmedelsförbrukningen minska avsevärt, likaså utsläppen av koldioxid. Det konstaterar ett av Danmarks största färdtjänstföretag, HB-Care, som på prov har kört med solceller på taket på fem av sina 500 färdtjänstbussar. Energin från solcellerna används till att ladda de elektriska trappklättrare som finns i bussarna. Nu kan företaget konstatera att man på de fem bussarna minskar drivmedelsförbrukningen med 1200 liter årligen. Utsläppen av koldioxid minskar med tre ton per år.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)