Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Elbussar på frammarsch i Sverige

Robert Aronsson, ETC Battery, och Frida Leksell, Ale kommun, berättade på konferensen om Ales elbuss.

Robert Aronsson, ETC Battery, och Frida Leksell, Ale kommun, berättade på konferensen om Ales elbuss.

Elbussar hör till framtidens kollektivtrafik. Det konstaterades på ett seminarium på tisdagen i Henån på Orust, om hur olika elbussförsök i landet har utvecklats. I Ale kommun har elbusslinjen Älvan blivit allt populärare och utökats med nya hållplatser. I Göteborg reser 100 000 personer med ElectriCity varje månad och i Mariestad ingår elektrifierad busstrafik i satsningen på en test- och demonstrationsplattform.

Av Paula Isaksson (text och foto)

För två år sedan invigdes elbusslinjen Maden i Älvängen, Ale kommun, för att köra boende till pendelstationen. Från början var linjen fem kilometer lång med sju hållplatser, men sedan december 2015 har den utökats med två kilometer och har idag sammanlagt 15 hållplatser. Den nya slingan går in i Kronobergen, ett område som håller på att bebyggas med nya bostäder och skola.

– Alla bussar matchar pendeltåget och idag har vi 220 resenärer per dag. Först fanns det ett visst motstånd hos de boende mot att ha en buss som körde omkring där de bor men när vi senare gjorde en enkätundersökning fick vi väldigt positiv feedback. De säger att det är bekvämt att åka med bussen och de uppskattar den låga ljudnivån, berättade Frida Leksell från Ale kommun som medverkade på elbusseminariet 26 april, arrangerat av bland annat Fyrbodals kommunalförbund, Orust kommun och Orusts Kretsloppsakademi.

Enkäten visade också att 20 procent av resenärerna på Älvan, som linjen har bytt namn till, tidigare tog bilen till pendeltåget. 13 procent tog bilen hela vägen till sin slutdestination. I och med den nya slingdragningen gick Ales kommun in i ett samarbete med Veidekke och BoKlok (Skanska/Ikea).

– Båda byggföretagen har bidragit med en symbolisk summa till projektet för att dels synas i bussen, dels för att det är en stor fördel för dem att ha kollektivtrafiken utanför dörren till sina nya bostäder. Det här är superspännande och något som vi vill utveckla i Ale kommun, konstaterade Frida Leksell.

Tanken är att kommunen ska försöka komma med tidigare i planprocessera för att bland annat medverka till ett minskat antal parkeringsplatser genom att erbjuda en bättre kollektivtrafik. På så sätt kan det bli större ytor att bygga bostäder på.

– Det är stora fördelar med att ha just elbuss i bostadsområden eftersom det blir mindre buller. Man kan också anpassa gatorna efter elbussar istället för till stora, bullriga dieselbussar och även på det sättet få mer mark att bygga på. Vi tittar på vad det finns för möjligheter att få till ett tätare samarbete med exploatörerna i ett tidigt skede.

Vid årsskiftet 2016/2017 upphör Energimyndighetens bidrag till projektet. Men Ale kommun ser ingen möjlighet att avveckla elbusslinjen i Älvängen. Dels är den för populär, dels fyller den en alldeles för viktig funktion.

– Med högsta sannolikhet kommer vi fortsätta att finansiera bussen även nästa år, men det är inte en långsiktig lösning. Vår vision är att få in funktionen matarbuss, allra helst eldriven, i området genom ett samarbete med Västtrafik, avslutade Frida Leksell.

Jennifer Elsrén är projektledare på Västtrafik för ElectriCity.

Jennifer Elsrén är projektledare på Västtrafik för ElectriCity.

På seminariet deltog också Jennifer Elsrén, projektledare på Västtrafik för ElectriCity i Göteborg. Vid det här laget har projektet med tre helelektriska bussar och sju laddhybrider på linje 55 pågått i knappt ett år. En sammanställning från april visar att linjen har cirka 100 000 resenärer per månad, vilket är många fler än vad man hade räknat med.

Kaspar Kalén från Skånetrafiken

Kaspar Kalén från Skånetrafiken

55 procent av sträckan och 80 procent av tiden körs på el. Punktligheten i februari var cirka 89 procent vilket också är över målet.

– Vi har haft en mycket hög kundnöjdhet på linjen. Att bussarna körs på förnybar el gör den attraktiv och det är många som har flyttat över till 55:an från andra busslinjer. Resenärerna uppskattar den behagliga ljudnivån och inomhushållplatsen på Lindholmen.

Bussarna har wi-fi, vilket även gäller på fem av hållplatserna. På en av hållplatserna går det också att ladda sin mobil via solceller på taket. Västtrafik testar dessutom touch-skärmar, och utvecklingen bara fortsätter, förklarade Jennifer Elsrén.

Lars Carlsson, Orust kommun.

Lars Carlsson, Orust kommun.

– Vi testar hela tiden nya funktioner och hoppas få ut nya typer av hållplatser i regionen. Med hjälp av alla kundsynpunkter vi får och forskning på Chalmers ska vi fortsätta att skapa framtidens kollektivtrafik där elektrifiering skapar nya möjligheter för kollektivtrafikplanering.

I Skåne ska all busstrafik vara fossilbränslefri till 2018. Som ett led i det arbetet har Skånetrafiken och Region Skåne startat ett fullskaligt pilotprojekt med eldrift i Ängelholms stadstrafik. Syftet är att utvärdera konsekvenserna för drift och ekonomi på en depåladdad linje för att få kunskap inför framtida upphandlingar av busstrafik. I projektet ingår fem batteribussar med 250 kilometers räckvidd.

– Det finns många utmaningar med elbuss.  Vi ska samla in data från bussarna om driften och när vi går in i ett nytt avtal 2019 kommer uppgifterna bilda underlag för beslut om elbuss i Ängelholm och i andra städer, berättade Kasper Kalén, Skånetrafiken.

Ett improviserat inslag på seminariet var presentationen av Mariestads beslut om att ta fram ett omfattande idéutvecklingspaket med bland annat en test- och demonstrationsplattform. Ulrika Lindahl som är utvecklingsstrateg i kommunen berömde den politiska ledningen i Mariestad för dess driftighet och mod.

– Vi har en hög arbetslöshet i kommunen och är i behov av en uppryckning. Detta har fått kommunen att fatta beslut om en test- och demonstrationsplattform, inte bara för hållbarhetstänket utan också för att få en industriell förnyelse och vitalisera hela arbetsmarknaden.

Till att börja med ska kommunen byta ut sina egna bussar och transport- och arbetsfordon. Bland annat har man beställt en mindre låggolvselbuss från Coman med 22 platser som ska testköra i skolskjutstrafik, eventuellt också i stadstrafik.

– En viktig detalj i detta är att utveckla och färdigställa laddinfrastrukturen och här samarbetar vi med Lunds tekniska högskola. Vi hoppas vara de första i Sverige som bygger en elväg, sa Ulrika Lindahl.

Lars Carlsson, Orust kommun, har varit projektledare för en utvärdering av elbussar i landsbygdstrafik. Tre olika typer av elbussar jämfördes med konventionella bussar och resultatet visade på rejäla skillnader i kostnad och utsläpp av NOx – till elbussens fördel.

– Vi förhandlade om elbussar i kollektivtrafiken 2016 men det föll på ofullständigt offertunderlag från Buss i Väst. Men elbussar är en del av vårt mål 2020 så vi kommer fortsätta arbeta för detta, sa Lars Carlsson.

Taggat som: , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)