Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Turistbussen ökar – Tyskland och Stockholm mest poppis

Turistbussarna får fler resenärer, konstaterar Sveriges Bussföretag i den årliga rapporten om bussturismen.

Turistbussarna får fler resenärer, konstaterar Sveriges Bussföretag i den årliga rapporten om bussturismen.

Svenskarnas resande med turistbuss ökar.  Turist- och beställningstrafik med buss ökade med 345 000 resor mellan 2014 och 2015 till 7,8 miljoner resor totat för 2015.  Det framgår av årets upplaga av rapporten om utvecklingen inom bussturismen och beställningstrafiken från branschorganisationen Sveriges Bussföretag.

I årets rapport finns inte bara fakta för 2015 utan ven en trendanalys för åren 20113 – 2015. Den visar att bussens andel av resandet växer under perioden 2013-2015, samt att personbilens andel av resandet sjunker i betydelse när det gäller val av transportmedel.

Tyskland är den populäraste destinationen utomlands och Stockholms stad är den populäraste destinationen vid resor inom Sverige.

– Den svenska turistnäringen behöver fungerande persontransporter och bussen ger många människor möjlighet att uppleva Sveriges skiftande turistmål. Det är glädjande att fler nu väljer turistbussen, säger Anna Grönlund, branschchef och vice vd för Sveriges Bussföretag.

– En växande turist- och beställningstrafik gynnar det svenska samhället och
besöksnäringen i stort genom en ökad tillväxt på destinationer, hotell, restauranger och olika evenemang runt om i Sverige, kommenterar Mikael Persson, ansvarig för turist- och beställningstrafik på Sveriges Bussföretag, som har sammanställt rapporten.

Denna bygger på data från HUI Research.

Miljardindustri
Även om den här delen av bussbranschen ingalunda saknar utmaningar är den definitivt ingen krisbransch. Turist- och beställningstrafiken ökade sin omsättning från 2007 till 2014 med 60 procent, från 3,6 miljarder år 2007 till 5,9 miljarder år 2014. De 408 bussföretagen inom turist- och beställningstrafiken hade då en genomsnittlig vinstmarginal på 12 procent.

Men det är inte bara bussföretagen själva som är en miljardindustri. Förra året spenderade varje bussresenär i genomsnitt 1100 kronor under resan om de övernattade. Men dagsresenärerna snålar inte heller utan gjorde var och en av med 990 kronor.

– Turist- och beställningstrafik med buss är en stor, viktig och bidragande orsak till möjliggörande av ökande besöksnäringssiffror i hela Sverige. Olika destinationers evenemang, handel, hotell, restaurang och kultur frodas
bäst i en bra symbios med bussföretagen, kommenterar Daniel Olsson, vd för Ljungskilebuss i rapporten.

Stockholms läns Bussbranschförening konstaterade i en kartläggning häromåret att den turistekonomiska omsättning som turist- och beställningstrafiken skapade var för några år sedan drygt 1,1 miljarder, enbart i Stockholms stad.

Stockholm och Tyskland
Inom Sverige är Stockholm den mest besökta destinationen när svenskarna ger sig ut på bussresa. Huvudstaden fick dessutom ett kraftigt uppsving förra året.

Generellt dominerar storstadsregionerna när det gäller svenskarnas bussresor.

Topp tio-destinationerna inom Sverige var förra året de här. Siffrorna ovanför staplarna anger 1000-tal resenärer. Diagrammet är liksom övriga diagram i den här artikeln hämtad från Sveriges Bussföretags rapport över utvecklingen av bussturismen.
Turismdiagram-1
Den största destinationen utomlands var förra året Tyskland.

– Tyskland är en självklar destination för vårt utbud. Det finns många vackra städer, regioner, vindistrikt, skidorter och givetvis en mängd av julmarknader att välja mellan. Självklart vill de svenska bussresenärerna fortsätta att åka hit, kommenterar Mikael Nilsson på Tjörnarpsbuss i rapporten.

Här är tio-i-toppdestinationerna för utlandsresor, fördelade på land:
Turismdiagram-B

Det klart vanligaste syftet med bussresor är att besöka släkt och vänner som står för 20 % av resornas syfte. Shopping och inköpsresor ligger på andra plats med 9 % och har en ökande trend under treårsperioden.

När det gäller övernattning så är hotell eller liknande det vanligaste sättet att övernatta med 3,2 miljoner gästnätter. På andra plats kommer övernattning hos släkt och vänner med 3,0 miljoner gästnätter.

Annat ur rapporten: På turistresorna dominerar kvinnorna som är 58 procent av alla resenärer. Oavsett om turistresan går med linjetrafik (oftast expressbussar), turisttrafik eller beställningstrafik är bussresenärerna människor med utflugna barn. En klar majoritet har inga hemmavarande barn.

Inte bara seniorer
Det är faktiskt inte att ge en helt rättvis bild att påstå att de som väljer bussen för turistiska resor eller beställningstrafik är seniorer, även om dessa är den största kundgruppen i turisttrafiken, alltså sällskapsresorna.

För linjetrafiken 2015 är den största åldersgruppen 21-40 år med 36 %. För beställningstrafiken 2015 är den största åldersgruppen 41-65 år med 32 %. För turisttrafiken 2015 är den största åldersgruppen +66 år. Åldersfördelningen för de olika typerna av resor skiljer sig åt ganska markant. Statistiken visar att linjetrafiken har den lägsta medelåldern och att turisttrafiken har den högsta medelåldern. Personer med gymnasial eller eftergymnasial utbildning dominerar stort.

Utvecklingshinder
Rapporten tar också upp utmaningar för turist- och beställningstrafiken. Dessa hindrar en utveckling, inte bara av bussföretagens och bussresearrangörernas verksamhet, utan även av besöksnäringen i stort.

Ken Forsberg, Forsbergs Buss. Foto: Ulo Maasing.

Ken Forsberg, Forsbergs Buss. Foto: Ulo Maasing.

Ett sådant hinder är kör- och vilotidsreglerna där branschen hävdar att bagatellartade överträdelser resulterar i mycket höga böter och sanktioner.

– Med dagens tillämpning av kör- och vilotidsreglerna så är det nästintill omöjligt som bussföretagare att efterleva regelverket. När man som seriös företagare som på alla sätt försöker sköta företaget på bästa sätt efter alla regler och representera branschen på ett föredömligt sätt ändå känner sig kriminell, så är det något som är väldigt fel, kommenterar i rapporten Ken Forsberg från Forsbergs Buss.

Andra utvecklingshinder som tas upp i rapporten är de många regler som påverkar utlandsresandet: kontrolldokument (Waybill), olika miljözonsregler, momsregler som skiljer sig från land till land, minimilöner vid internationell trafik, ID-kontroller eller tillgång till kollektivkörfält.

– En förenkling av alla olika landspecifika regler för att uppnå en europeisk marknad beträffande momshantering, vägavgifter, miljözoner, minimilöner, gränskontroller och andra landspecifika regler skulle underlätta vår vardag oerhört mycket, kommenterar Helen Bergh, MK Bussresor.

Taggat som: , , ,

Categorised in: Nyheter, Turism

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)