Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Kollektivtrafiken spjutspets när klimatmål överträffas

Kollektivtrafiken är bäst på att minska klimatpåverkan i Stockholms läns landsting. Foto: Ulo Maasing.

Kollektivtrafiken är bäst på att minska klimatpåverkan i Stockholms läns landsting. Foto: Ulo Maasing.

Kollektivtrafiken svarar för den största minskningen av klimatutsläpp inom Stockholms läns landsting. Det visar 2016 års miljöredovisning i landstinget. På tisdagen klubbades redovisningen av landstingsstyrelsen. Den visar att Stockholms läns landsting har nått de flesta av de tuffa miljömål som fullmäktige beslutade om för sex år sedan.

Bland annat har de klimatpåverkande utsläppen, liksom de miljö- och hälsofarliga kemikalierna minskat kraftigt. Av de 29 mål man hade satt upp för perioden 2012 – 2016 nåddes 18 helt, tre till stor del, tre till viss del och fem mål nåddes inte.

Landstingets klimatpåverkan är i dag 42 procent lägre jämfört med 2011 (målet var 30 procent) och 72 procent lägre än 1990 (det nationella målet är att minska de klimatpåverkande utsläppen med 40 procent från 1990 till 2020). Den största minskningen har skett inom kollektivtrafiken där koldioxidutsläppen halverats på fem år, trots att antalet resenärer och resor ökat.

Nu använder landstinget nästan bara förnybar energi i alla verksamheter och transporter. Energieffektiviseringen går däremot inte i tillräckligt hög takt och det finns mer att göra inom det området, konstaterar rapporten.

I det nya miljöprogrammet, som omfattar åren 2017-2021 vässar man ambitionerna ytterligare. För kollektivtrafiken är målet att dess andel, alltså marknadsandel,  av de motoriserade resorna ska ha ökat år 2021 jämfört med 2011.

95 procent av alla transporter ska ske med förnybara drivmedel. Det gäller kollektivtrafik på land, det vill säga busstrafik, spårtrafik och färdtjänst samt kollektivtrafik till sjöss. Målet innefattar även landstingets egna fordon samt andra betydande transporter som landstinget upphandlar.

Energianvändningen per personkilometer för kollektivtrafiken ska ha minskat med 10 procent år 2021 och med 15 procent år 2030, i jämförelse med år 2011.

Mängden miljö- och hälsofarliga kemikalier för drift och underhåll av kollektivtrafiken ska 2021 ha minskat med 30 procent, i jämförelse med år 2017.

– Vi gör ett bra jobb här i Stockholms läns landsting. När jag började som miljölandstingsråd så var 2 av 10 bussar miljövänliga bussar, idag är vi uppe på 9 av 10. Men bra kan alltid bli bättre. Därför fortsätter vi att jobba på att göra ett grönt landsting ännu mer hållbart, och det gör vi med en närodlad miljöpolitik och ett speciellt fokus på våra transporter, säger Gustav Hemming(C).

Share Dela

Taggat som: , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)