Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Stockholms Läns Landsting’

Förslag: Billigare resa vid sovmorgon eller kvarsittning

Miljöpartiet i Stockholms läns landsting tar ett steg mot differentierade taxor i kollektivtrafiken, alltså att biljettpriset delvis styrs av när resan görs. Partiet vill att studenter som inte reser i rusningstrafik ska få halva priset på SL-kortet. Detsamma ska gälla ålderspensionärer över 65 år. Det blir, menar MP, billigare för resenärerna samtidigt som det bidrar till att minska trängseln i kollektivtrafiken.

Kollektivtrafiken spjutspets när klimatmål överträffas

Kollektivtrafiken svarar för den största minskningen av klimatutsläpp inom Stockholms läns landsting. Det visar 2016 års miljöredovisning i landstinget. På tisdagen klubbades redovisningen av landstingsstyrelsen. Den visar att Stockholms läns landsting har nått de flesta av de tuffa miljömål som fullmäktige beslutade om för sex år sedan.

(S)-förslag: Tryggare för HBTQ-personer i kollektivtrafiken

Hot, stök och trakasserier kan få HBTQ-personer att välja bort kollektivtrafiken, anser socialdemokraterna i Stockholms läns landsting. Nu vill man etablera ett trygghetsråd med företrädare för SL, operatörer, kommuner, organisationer och resenärer. Rådet ska ta reda på vad som måste göras för att minska den upplevda otryggheten på bussar och tåg.

Storstockholm tog lejonparten av stadsmiljöpengarna

Storstockholm tog hem den allra största delen, drygt 185 miljoner kronor, när Trafikverket på fredagen beslutade om stöd enligt de så kallade stadsmiljöavtalen. Det var tredje ansökningsomgången som avgjordes. Det kom in 16 ansökningar och Trafikverket beslutade att ge stöd till fem kommuner och landsting. Totalt fanns 250 miljoner kronor att fördela i den här omgången.

Återhämtning i SL:s busstrafik

Efter de drastiska nerskärningarna i busstrafiken i Storstockholm förra hösten sker i vinter en viss återhämtning. Men återhämtningen är begränsad – den handlar om drygt 100 avgångar sammanlagt på busslinjerna i Stockholms län. Totalt 78 busslinjer får ökad trafik, men ungefär hälften så många, 35 linjer, många får minskad trafik eller läggs ner vid tidtabellsskiftet den 11 december.

Klart med kritiserad elbusspremie

Regeringen beslutade på torsdagen att införa en elbusspremie som ska göra det billigare för regioner och kommuner att köpa in elbussar till kollektivtrafiken. Syftet är att minska klimatutsläppen från transportsektorn. Premiens utformning får dock kritik från branschen.

Dyrare månadskort och enhetstaxa i Storstockholm

Priset på månadskort i Stockholms län höjs med 40 kronor från årsskiftet samtidigt som enhetstaxa för enkelbiljetter införs. Det har Alliansen och Miljöpartiet i Stockholms läns landsting enats om. Den ändrade taxan är en av de punkter som Alliansen och (MP) presenterade vid en presskonferens i Stockholm på tisdagsmorgonen. Överenskommelsen mellan Alliansen och (MP) innebär också att de indragningar som Nobina velat göra av direktbussar söder om Stockholm inte blir av.

C hotar att bryta avtal med Nobina

Centerns tunga namn i Stockholms läns landsting, miljö- och skärgårdslandstingsrådet Gustav Hemming, aviserar nu att han kan tänka sig att säga upp Nobinas trafikavtal på Södertörn, söder om Stockholm. Därmed hårdnar konflikten om nerskärningar i busstrafiken på Södertörn. Efter den senaste upphandlingen tog Nobina över all busstrafik på Södertörn med ett så kallad VBP-avtal. Operatören får alltså betalt för varje verifierad betalande påstigande.

Nerskuren busstrafik permanentas – spårvägstankar skrotas

De stora nerskärningar i busstrafiken i Stockholms län som gjordes i fjol och som planeras i år kommer att bli permanenta. Dessutom skrotas alla planer på att göra om stombusslinje 4 i Stockholm till spårväg. Det är två av inslagen i planeringsunderlaget från landstingsdirektören i Stockholms läns landsting. När det gäller införande av elbussar vill man skynda långsamt.

Största landstinget ger elbusspremien bottenbetyg

Regeringens förslag till en ny elbusspremie får stark kritik från Stockholms läns landsting. Landstinget menar att förslaget missgynnar kollektivtrafiken i Stockholm som man menar redan idag ligger långt framme när det gäller elbussar. Trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons är besk i sin kritik av regeringsförslaget. SL svarar för drygt hälften av landets kollektivtrafik.

© 2018 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)