Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Rekordresultat för SL-trafiken – men trängseln ökade

SL redovisar rekordresultat för 2017. Men i stora delar av SL-trafiken minskar bussresandet. Foto: Ulo Maasing.

Kollektivtrafiken i Storstockholm gjorde förra året ett rekordresultat. Trafiknämnden i Stockholms läns landsting redovisar ett överskott på 483 miljoner kronor. Under enskilda månader passerade SL även tremiljonersvallen i antalet uppmätta resor i kollektivtrafiken under en och samma dag. Men samtidigt ökar trängseln ombord på tåg och bussar och i stora delar av Storstockholm minskar bussresandet, bland annat i Stockholms innerstad och Solna, Sundbyberg och Bromma.

Resultatet är mycket starkare än vad SL och trafikförvaltningen tidigare hade räknat med och landar för trafiknämndens verksamhetsområden på 483 miljoner kronor (323 miljoner kronor bättre än föregående år) jämfört med ett budgeterat resultat om 250 miljoner kronor. Biljettintäkterna har ökat med 8,0 procent jämfört med 2016. De samlade trafikkostnaderna har ökat med 0,2 procent.

Ett ökat resande är den huvudsakliga förklaringen till att resultatet överstiger budgeten. Lägre kostnader för verksamheten inom en rad områden samt lägre kapitalkostnader bidrar också. Biljettintäkterna landar också på cirka 267 miljoner kronor utöver pris- och taxehöjningarna under året.

Landstingets bidrag till SL har ökat med 3,3 procent och biljettintäkterna med 8,0 procent jämfört med 2016. De samlade trafikkostnaderna har ökat med 0,2 procent och kapitalkostnaderna med 6,3 procent.

I den allmänna kollektivtrafiken på land ökade antalet påstigande/vardag med en procent, från 2,716 miljoner till 2,744 påstigande.

Kundnöjdheten har för kollektivtrafiken som helhet ökat från 80 procent under 2016 till 82 procent för 2017, vilket är rekord för ett helår inom SL-trafiken.

Men även om resandet i SL-trafiken ökar är bilden inte entydigt positiv. Samtidigt har trängseln på bussar och tåg ökat och komforten blivit sämre – och ska bli ännu sämre i framtiden. Allt fler resenärer på bussar och tåg får stå i rusningstid och sniffa medresenärerna i armhålan. Sittplatsandelen i trafiken minskar – och SL räknar med att fortsätta att tvinga fler resenärer att stå och erbjuda färre sittplatser när T-banan byggs ut.

Antalet sittplatser i den allmänna kollektivtrafiken har minskat med 1,1 procent under det gångna året.

SL missar också sitt eget mål när det gäller resandet med busstrafiken. Man hade som mål 1 097 000 påstigande/dag men landade på 22 000 färre påstigande/dag. I flera delar av Storstockholm har bussresandet minskat: Stockholms innerstad, Solna/Sundbyberg, Bromma och Sollentuna. SL skyller på försämrad framkomlighet för bussarna samt ett ökat cyklande.

I praktiken bidrar också det minskade resandet till SL:s positiva ekonomiska resultat. Efn betydande del av ersättningen till operatören Keolis i exempelvis innerstadstrafiken bygger på VBP-avtal (Verifierad Betalande Passagerare) . Om antalet påstigande per tur ligger lägre än beräknat blir också ersättningen till operatören lägre, även om trafiken är oförändrad.

Taggat som: , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)