Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Program för ökat kollektivresande

Bussterminalen vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå. Foto: Fredriklarssonphotography/Wikimedia Commons.

Hur ska man arbeta för att få fler att åka kollektivt, samtidigt som man förbättrar för de resenärer som redan tar bussen? Umeå ska ta fram ett särskilt kollektivtrafikprogram som driver utvecklingen framåt för att få fler att välja bussen. Redan idag är resandet med stadsbussarna i Umeå, den så kallade Ultratrafiken, framgångsrik och redovisar en stark resandeökning år från år.

– Umeå växer stadigt och dessutom ökar antalet resor per invånare. Kollektivtrafiksystemet måste utvecklas och anpassas för att kunna möta behoven. Det handlar om sådant som linjenät och turtäthet men också att använda ny teknik, säger tekniska nämndens ordförande i Umeå, Lena Karlsson Engman(S).

Politikerna i kommunfullmäktige har satt som mål att andelen resor som görs med kollektivtrafik, cykel eller till fots tillsammans ska vara minst 65 procent av alla resor som år 2022 görs av dem som bor inom Umeå tätort.

Stomlinjenätet ska få färre linjer än idag men med tätare trafik under hela dygnet och med en tydlig prioritering av framkomligheten för bussarna. Staden ska också förtäta och byggas ut i de centrala delarna och längs busstrafikens stomlinjer.

Kollektivtrafikprogrammet ska ta upp en rad punkter: vilka gator som ska utformas för kollektivtrafik, stomlinjer, kompletterande linjenät, anropsstyrd trafik, utformning av och avstånd mellan hållplatser för de olika linjetyperna, behov av direktlinjer mellan stadsdelar utan att passera centrum samt multimodala resor, det vill säga kombinationer av olika transportslag.

Men det stannar inte vid det.

Annat som ska tas upp är betalsystem, tidtabeller, turtäthet och realtidssystem. Likaså framtidsfrågor som autonoma, självkörande, fordon. Även utformningen av bussarna ska tas upp, liksom tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Taggat som:

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)