Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Ökad marknadsandel och nöjdare resenärer i kollektivtrafiken

Kollektivtrafikbarometern för 2018 visar att kollektivtrafiken har fått nöjdare kunder och ökat sin marknadsandel.

Kollektivtrafikens marknadsandel av det motoriserade resandet har ökat med tre procentenheter till 31 procent från 2017 till 2018. Även andelen nöjda resenärer har ökat med tre procentenheter mellan de båda åren. I fjol var 79 procent av resenärerna nöjda med sin senaste kollektivresa. Samtidigt anser många resenärer att informationen vid störningar är dålig och många litar inte på att de kommer fram i tid när de reser kollektivt. Karlstadsbuss hade i fjol de nöjdaste kollektivresenärerna i landet. Det framgår av Kollektivtrafik-barometern för 2018 som presenterades på tisdagsförmiddagen.

Barometern är en omfattande kundundersökning bland resenärer i svensk kollektivtrafik. Totalt 74 000 personer har under hela 2018 fått svara på frågor kring resvanor, kvalitet och service.

De intervjuade är både de som brukar resa med kollektivtrafik och de som inte brukar göra det.

Så nöjda är kollektivtrafikens kunder hos olika länstrafikbolag och trafikhuvudmän. Karlstadsbuss toppar nöjdhetslistan. De gula staplarna anger nöjdheten hos allmänheten (både de som reser kollektivt och de som inte gör det), de blå staplarna anger nöjdheten hos resenärerna. Diagram: Kollektivtrafikbarometrn.

Resultatet visar att över hälften, 53 procent av svenska folket, reser med kollektivtrafiken minst en gång i månaden. 79 procent av dessa är nöjda med senaste resan med sin regionala kollektivtrafikmyndighet eller sitt länstrafikbolag – en förbättring med 3 procentenheter sedan 2017.

Undersökningen visar också att kollektivtrafiken har vunnit marknadsandelar. Det senaste året har andelen ökat med tre procentenheter till 31 procent av det motoriserade resandet.

– Det är mycket glädjande siffror och ett steg i rätt riktning mot att nå fördubblingsmålet för branschen, säger Mattias Andersson, projektledare på branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik.

Några resultat ur Kollektivtrafikbarometern 2018:

• En tredjedel av kunderna tycker att möjligheterna att resa kollektivt har förbättrats under senaste året.
• 76 procent tycker det är lätt att köpa biljetter, vilket är en kraftfull förbättring de senaste åren tack vare bland annat bättre biljettappar och förenklade biljettsystem.
• Nöjdheten med den senaste resan med bolaget tenderar att öka med stigande ålder. Mest nöjda är personer i de äldre åldersgrupperna, framför allt 65–85 år.
• Kvinnor är nöjdare med bekvämligheten ombord jämfört med män.

Men mycket återstår att göra för att förbättra kundnöjdheten, inte minst när det gäller störningsinformation och pålitlighet. Tolv procent av resenärerna anger att de blev försenade mer än 5 minuter på sin senaste kollektivtrafikresa. 45 procent av allmänheten svarar att de inte kan lita på att de kommer i tid när de reser med kollektivtrafiken och bara 42 procent av resenärerna anser att informationen vid förseningar och stopp är bra.

– Det krävs ett krafttag så att alla aktörer tillsammans i branschen arbetar för att förbättra punktligheten och skapa ett högre förtroende för kollektivtrafiken. För att dessutom öka marknadsandelarna är det viktigt med ett relevant utbud och ett linjenät och tidtabell som passar just de tillfällen resenären har behov av att resa. Framkomligheten är också viktig. Tar det längre tid att resa kollektivt än med alternativa färdmedel är kollektivtrafiken inte relevant för den som har alternativ, kommenterar Mattias Andersson.

Kollektivtrafikbarometern är en branschgemensam kvalitets- och attitydundersökning som drivs och utvecklas av Svensk Kollektivtrafik. Barometern har funnits sedan 2001.

Här kan du ladda ner den senaste kollektivtrafikbarometern.

Taggat som: , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)