Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Gotlandsbuss kräver att upphandling stoppas

Gotlandsbuss har vänt sig till Förvaltningsrätten i Stockholm för att få upphandlingen av busstrafik på Gotland stoppad. Foto: Ulo Maasing.

Konflikten om upphandlingen av busstrafiken på Gotland, som vi tidigare utförligt rapporterat om, fortsätter. Gotlandsbuss har nu vänt sig till Förvaltningsrätten i Stockholm för att stoppa den pågående upphandlingen. I sin skrivelse till domstolen, som Bussmagasinet tagit del av, riktar Gotlandsbuss mycket hård kritik mot upphandlingen. Gotlandsbuss kräver också att upphandlingen görs om och följer lagen vilket man hävdar inte är fallet med den upphandling som nu pågår.

Innan Gotlandsbuss tidigare i veckan vände sig till domstol fick Region Gotland möjlighet att ta del av kritiken och, om man ville, göra ändringar i upphandlingen. Den enda ändring som regionen gjorde var att man förlängde tiden för att lämna in anbud från den 15 april till den 2 maj.

– Vi står fast vid det som framgår av upphandlingsdokumentet och ändrar inte något, säger Birgitta Lidman, Region Gotlands projektledare för upphandlingen till Gotlands Allehanda.

– Vi menar att vi följt såväl tillämplig lagstiftning som de principer som gäller inom offentlig upphandling.

Det anser inte Gotlandsbuss som i sin 18-sidiga skrivelse till förvaltningsrätten går hårt åt upphandlingen som man anser inte ens ”tar hänsyn till grundläggande principer som ska tillämpas vid all offentlig upphandling”. Följaktligen följer inte upphandlingen gällande lagar och regler.

Gotlandsbuss kör idag all linjetrafik på Gotland. Foto: Ulo Maasing.

I förfrågningsunderlaget ställer Region Gotland ett antal oproportionerliga krav på hur vinnaren av upphandlingen ska leverera tjänsterna, skriver Gotlandsbuss och konstaterar att det gör ”att det är omöjligt för en anbudsgivare att beräkna sina kostnader och intäkter. Det gör det omöjligt att beräkna och ge ett konkurrenskraftigt anbud. Därmed strider upphandlingen mot rättspraxis och principerna om transparens och proportionalitet inom LUF, det vill säga lagen om upphandling inom försörjningssektorerna.”

Gotlandsbuss vill att förvaltningsrätten stoppar upphandlingen och att den görs om. Företaget vill också att domstolen fattar ett interimistiskt beslut som hindrar Region Gotland att ingå något avtal innan något annat har bestämts.

Priset avgör – kanske
I sin ansökan om överprövning räknar Gotlandsbuss upp en lång rad punkter som man menar är brister i upphandlingen. Här är ett axplock:

En punkt gäller på vilken grund Regionen ska välja en anbudsgivare. Gotlandsbuss pekar på att det på en punkt i förfrågningsunderlaget heter det att regionen kommer att tilldela kontrakt till den anbudsgivare som är det ekonomiskt mest fördelaktiga, och att detta kommer att utvärderas med priset som grund. Men samtidigt skriver regionen att ”man ”kan komma att välja det anbud som innehåller lägsta pris”. Vilket gäller, undrar Gotlandsbuss.

Företaget pekar på den korta avtalstiden, tre år, och lyfter fram de krav som ställs i förfrågningsunderlaget att minst 70 procent av bussarna ska drivas med biogas redan från trafikstart, alltså utan någon infasningstid.

”Det innebär att en leverantör behöver köpa bussar för minst 150 miljoner kronor. Eftersom avtalstiden bara är tre år, mot normalt åtta till tio år i trafikupphandlingar, måste leverantören i sin kalkyl fördela kostnaden på tre år istället för tio.” På ett treårigt avtal blir kostnaden då 50 miljoner kronor per år, mot femton miljoner per år på ett tioårigt avtal.

– Kravet är oproportionerligt. En seriös anbudsgivare kan inte ta en så stor affärsrisk, skriver Gotlandsbuss.

Företaget pekar också på att kravet på biogasbussar inte stämmer med Trafikförsörjningsprogrammet för regionen (där heter det att 70 procent av bussarna ska vara biogasdrivna senast 2024) eller ett drivmedelsbeslut som regionens politiker fattade 2017.

På Gotland finns endast en biogasleverantör. Denne skulle behöva tiodubbla sin kapacitet av leverans till bussar om upphandlingskravet ska tillgodoses. Någon leverans från fastlandet kan inte fungera, dels av kapacitetsskäl på färjorna, dels att avtalstiden är så kort att en biogasleverantör på fastlandet inte åtar sig en etablering och de nödvändiga investeringarna. Följaktligen innebär kravet i upphandlingen att den lokala leverantören skulle få monopol, skriver Gotlandsbuss.

”Klar, exakt, entydig”
Företaget skjuter också in sig på att Region Gotland inte har med något index i upphandlingen. Istället säger regionen att parterna har rätt att begära en prisjustering och att man kan förhandla om den. Men, skriver Gotlandsbuss, Upphandlingsmyndigheten slår fast att en sådan klausul om prisändring måste vara ”klar, exakt och entydig”.

Så är det inte i den här upphandlingen. Istället riskerar regionen med sin modell ”att ha genomfört en otillåten direktiupphandling i strid med upphandlingslagstiftningen”. Samtidigt kan regionen vägra att gå med på några prisjusteringar om parterna inte kommer överens. Det kan betyda att leverantören inte kan få kompensation för prisökningar och tvingas till ekonomiska förluster.

Gotlandsbuss konstaterar att det inte framgår av förfrågningsunderlaget vilka körsträckor som är betalda av regionen. Får operatören betalt exempelvis om en buss kör tom från ett uppdrag på en linje till en annan linje?

Andra punkter som företaget tar upp sin skrivelse till domstolen gäller vilken typ av bussar som ska användas. Där ändrar sig plötsligt regionen så sent som i mar och hävdar att Tryckfelsnisse har varit framme i förfrågningsunderlaget.

Regionen vill i anbudet ha ett pris per kilometer, samtliga kostnader inräknade, för trafiken med klass III-bussar. Men man talar inte om vilken trafik som ska köras med sådana bussar.”Då är det omöjligt att sätta ett pris”, skriver Gotlandsbuss.

Företaget har nu begärt att få ett snabbt ställningstagande från domstolen med tanke på att så kort tid återstår av anbudstiden.

Taggat som: , , ,

1 kommentar »

  1. Uppenbart att Gotlandsbuss vill regionens bästa och lägger sin egen tid för att säkra det. Men regionen styrs av amatörer som inte ens kan formulera en offentlig upphandling. Skrattretande

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)