Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Debatt: Vad vet Arbetsmiljöverket om Covid-19 som inte Folkhälsomyndigheten känner till?

Flera bussföretag som kör trafik åt Länstrafiken Kronoberg har fått besked från Arbetsmiljöverket att de riskerar viten på 100 000 kronor om de inte stänger framdörrarna för av- och påstigning. Likaså måste utrymmet längst fram i bussen vara avstängt för passagerare. Det har fått Länstrafikens trafikdirektör Thomas Nilsson och trafiknämndens ordförande i Region Kronoberg, Carina Bengtsson(C) att reagera. Vad vet Arbetsmiljöverket om Covid-19 som inte Folkhälsomyndigheten känner till, frågar de i denna debattartikel.

Ledningen för Länstrafiken Kronoberg kritiserar i den här debattartikeln Arbetsmiljöverkets ställningstagande när det gäller skydd för bussförare mot coronasmitta. Bild: Ulo Maasing.

En av våra entreprenörer (fler har fått motsvarande därefter) fick den 2020-05-28 följande underrättelse från AV (utdrag av dokumentet):

”Villkoren vi planerar att ställa i ett förbud:

Vi överväger att från och med den 12 juni 2020 förbjuda er att framföra buss i linjetrafik som körs på uppdrag av Länstrafiken Kronoberg, om inte följande villkor är uppfyllda:
1a. Bussens främre dörr får inte öppnas för på – eller avstigning av passagerare.
1b. Området från de två främsta stolsraderna och fram till förarplatsen på bussen ska vara avspärrat så att avståndet mellan bussföraren och passagerare kan upprätthållas.
1c. Det ska finnas tydlig markering och information till passagerarna att de inte får vistas i det avspärrade området.
Förbudet gäller vid vite av 100 000 kronor för varje tillfälle som buss framförs i linjetrafik utan att samtliga villkor är uppfyllda.
Se 67 §§ Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2018:2) om smittrisker samt 2 kap. 1, 2 §§ och 3 kap. 2 § arbetsmiljölagen”.

Thomas Nilsson, trafikdirektör, Region Kronoberg.

Vår entreprenör gav följande svar på denna underrättelse avseende förslag på åtgärder för att skydda förarna från smitta av Covid-19:

”Vi är väl medvetna om det ansvar som åligger oss som arbetsgivare avseende arbetsmiljön på företaget samt vår personal ombord på bussarna. Med anledning av detta föreslår vi följande åtgärder som skydd för chaufförer i linjetrafik för att återigen kunna släppa in resenärer via framdörren:

Samtliga chaufförer utrustas med munskydd.
Samtliga chaufförer utrustas med visir som används vid möte med kund. Dock inte under färd.
Samtliga fordon utrustas med handsprit vid förarplatsen, lättillgänglig för rengöring av händer samt visir.

Carina Bengtsson (C), trafiknämndens ordförande, Region Kronoberg.

Folkhälsomyndigheten har inte i någon form rekommenderat ovanstående som skydd för chaufförerna och inte heller någon annan lösning. Man har inte heller sagt att bussarna skall ställas av för trafik på grund av allmän smittspridning eller risk för chaufförer att smittas. Snarare har man både från regering och folkhälsomyndighet tydligt klargjort att trafiken ska upprätthållas för att inte skapa trängsel ombord. Efter att ha tagit del av ert föreläggande, är jag av den uppfattningen att om ovanstående åtgärder genomförs, så skall säkerheten för chaufförerna (mansdominerat yrke) vara uppfylld. Motsvarande skyddsåtgärder gäller för den vårdpersonal (kvinnodominerat yrke) som arbetar med Covid-19 patienter. Skillnaden är att ombord på bussen finns inte tillgång till tvål och vatten, men detta skydd ersätts då med handsprit.

Jag har även synpunkter på de tidsangivelser som har angetts för köp av biljett, i synnerhet då att det tar 4 minuter. Detta kan säkert ha förekommit i något enskilt fall, men normalt sätt hanteras en kund som ska köpa biljett på mellan 10-30 sekunder.

Om ni av någon anledning, inte anser att ovanstående åtgärder är tillräckliga för att skydda föraren och återgå till normalläge med insläpp via bussens främre dörr, önskar jag ett beslut som medger de resenärer som har ej aktiverade kort (normalt vid månadsskiftet) att tillåtas att gå fram till föraren för att ”blippa” igång kortet i läsaren samt att tillåta försäljning av enkelbiljetter via reskassa eller betalkort för de som inte bor och lever i närheten av ett försäljningsställe. Enligt statistik från Länstrafiken genomförs i snitt 2,5 kontakter med föraren per förare pass av dessa anledningar för närvarande.”

Det gick nio dagar mellan entreprenörens svar till Arbetsmiljöverket och till dess att deras beslut anlände., vilket kan anses vara en anmärkningsvärd lång handläggningstid, samt att beslutet dessutom kommer 15.45 torsdag före midsommarafton. Att man som statlig myndighet gör skillnad på folk och folk (kön/kön) gör oss bekymrade. Man anser alltså att de som arbetar inom äldreomsorgen/sjukvården, skall känna sig trygga med visir, munskydd, tvål och vatten eller handsprit i sina betydligt närmare kontakter med patienterna än kollegerna inom kollektivtrafiken i mötet med kunden.

Detta är en remarkabel och anmärkningsvärd bedömning av en myndighet i Sverige. Inte nog med att man intar en ståndpunkt enligt ovanstående, man begär även att området spärras av mot föraren (som utöver allt annat ansvar) även ansvarar för säkerheten ombord. Hur ska man då agera vid en olycka, där resenärer kan riskera att fastna i band som spärrar av området till föraren vid en eventuell utrymning av fordonet, eller är tanken att detta område inte får beträdas vid ett olyckstillbud.

Jag är väl medveten om att det runt om i landet finns en mängd olika lösningar på ovanstående, varav många inte ens nått Arbetsmiljöverket. Detta visar på ett stort mått av särbehandling av ett likartat problem som ser likadant ut i norr som i söder.

Vi har all respekt för att man ska skydda busschaufförerna så mycket som möjligt, men då skall det göras på samma sätt oavsett var i landet man befinner sig och inte avgöras huruvida Kommunal har lagt en 6.6.A (skyddsstopp) eller inte. Om Covid-19 har en sådan spridningsrisk som man kan tolka i AV:s beslut, borde i konsekvensens namn Folkhälsomyndigheten och/ eller regeringen gå ut med denna rekommendation.

Plexiglas är en annan lösning som har diskuterats, både i Kronoberg och i andra delar av landet. Denna lösning är uppenbarligen ett alternativ bland annat för flertalet branscher som möter kunden över disk. Efter samtal med Arbetsmiljöverket, visar det sig att inte heller detta, är ett alternativ ombord på bussen för att skydda förarna.

Carina Bengtsson (C), trafiknämndens ordförande, Region Kronoberg
Thomas Nilsson, trafikdirektör, Region Kronoberg

Share Dela

Taggat som: , ,

3 kommentarer »

 1. Dessa åtgärder är till för att skydda förarna och att minimera risken att de kontamineras av Covid-19. Det borde ligga i ALLAS intresse.

  Arbetsgivaren lämnade svar den 9 juni till arbetsmiljöverket (AV) och dessförinnan fick arbetsgivaren en underrättelse från AV den 28 maj, det är också anmärkningsvärt att det tog 11 dagar innan AV fick svaret.
  I underrättelsen står det att ”AV har för avsikt att förbjuda från den 12 juni” och eftersom arbetsgivaren svarar har även skyddsombudet rätt att yttra sig, sedan prövas ärendet. Och när beslutet sedan kommer då gäller det från det att arbetsgivaren får beslutet eftersom den 12 juni redan passerat.

  Även lösningen med plexiglas benämns och det är efter riskbedömning inte godkänt ur trafiksäkerhetssynpunkt.

  Ja det skiljer en del mellan de olika branscherna, men det är ungefär som att jämföra ”äpplen och päron”

  Jonas Englund
  Regionalt skyddsombud
  Kommunal

 2. Det här var nog det dummaste jag läst på väldigt länge.

  Resonemanget om genusperspektivet är i det närmaste infantilt, jag är övertygad om att ni besitter den intellektuella kapaciteten för att inse nödvändigheten i att vårdpersonal faktiskt har kontakt med vårdmottagare – på ett sätt som inte krävs för en bussförare.

  Att ni vill äventyra förares säkerhet, och på köpet bidra till en ökad smittspridning i samhället, enbart för att ni inte klarar av att säkra en betallösning på annat sätt är direkt pinsamt.

 3. Förslag till skribenterna i några enkla steg:
  1 – Kolla på respektive myndighets logotyp . På den ena står Folkhälsomyndighet, på den andra Arbetsmiljö.
  2 – Efter viss begrundan av 1) : Vilket av ovanstående organ har till uppgift att värna anställdas arbetsmijö?
  3 Fråga en arbetsmiljöinspektör om vad Arbetsmiljölagen säger om arbetsgivare skyldigheter vad gäller att förebygga olycka eller ohälsa i arbetslivet.
  4 Om ni inte har förstått skillnaden enl nr 2 resp lagtexten enl nr 3 – Byt karriärspår. – BUMS

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)