Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Magnus Rosén’

Starkt kvartal för Nobina – teststationer lyfte resultatet

Nordens största bussoperatör, Nobina, fortsätter att visa starka siffror. Det framgår av Nobinas delårsrapport som presenterades på fredagsmorgonen. Ökad omsättning och ökad lönsamhet präglar det kvartal som rapporten gäller. Nobina har så kallat brutet räkenskapsår, vilket innebär att det första kvartalet omfattar perioden 1 mars – 31 maj i år.

Gröna obligationer gav elbussar och minskade utsläpp

De gröna obligationer om sammanlagt 500 miljoner kronor som bussoperatören Nobina gav ut, emitterade, i februari 2019 har bland annat finansierat 54 helelektriska bussar och 97 andra bussar som drivs helt med fossilfria drivmedel. Årligen sparas koldioxidutsläpp in motsvarande 3400 personbilars utsläpp. Det framgår av Nobinas rapport över vad man åstadkommit med et gröna obligationslånet som var det första i Norden kopplat till kollektivtrafiken. I mars i år gav Nobina dessutom ut ytterligare gröna obligationer om totalt 200 miljoner kronor.

Nobina växer inom omsorgsresor

Sveriges största bussoperatör, Nobina, växer inom omsorgsresor, det vill säga, färdtjänst, sjukresor med mera. Nobina förvärvar samtliga aktier i det sydsvenska företaget Telepass som är marknadsledande inom omsorgsresor i Skåne. Därmed blir Nobina, genom dotterbolaget Samtrans, ledande aktör i Sverige inom omsorgsresor med möjlighet till fortsatt tillväxt och breddning av erbjudandet i såväl Sverige som Danmark.

Bästa resultatet någonsin för Nobina

Räkenskapsåret 2020/2021 blev ett rekordår för Nordens största bussoperatör, Nobina. En stor del av det förbättrade resultatet beror på Nobinas dotterbolag Samtrans. Nobinas omsättning ökade under räkenskapsåret med 1,3 procent till 10,8 miljarder kronor och rörelseresultatet förbättrades från 597 till 689 miljoner kronor. Resultatförbättringen satte extra fart under räkenskapsårets fjärde kvartal, december 2020 – februari 2021. Det framgår av Nobinas bokslutkommuniké som presenterades på fredagsmorgonen. Nobina tillämpar brutet räkenskapsår, vilket innebär att rapporten omfattar tiden mars 2020 – februari 2021.

Nobina: Bättre resultat trots pandemin

Trots coivid-19-pandemins stora påverkan på samhället förbättrade Nobina under hösten sin lönsamhet. Både omsättning och rörelseresultat stärktes i jämförelse med samma period förra året. De framgår av Nobinas delårsrapport som presenterades på tisdagsmorgonen. Nobinas koncernchef Magnus Rosén framhåller Samtrans´ omställning av verksamheten som en viktig faktor i lönsamhetsutvecklingen.

Nobina köper stort västsvenskt bussföretag

Nordens största bussoperatör, Nobina, köper KE´s Bussar i Kungsbacka. KE´s Bussar blir nu ett helägt dotterbolag till Nobina.Förvärvet omfattar en verksamhet om cirka 100 bussar och 100 medarbetare inom den upphandlade linje- och skoltrafiken tillsammans med beställnings och ersättningstrafik. Genom förvärvet stärker Nobina sin position i Västsverige och breddar sin kontraktsportfölj.

Bättre för Nobina trots coronapandemin

Nordens största bussoperatör, Nobina, förbättrade sitt resultat under perioden 1 juni – 31 augusti i år jämfört med samma period i fjol. Nobina har redan tidigare meddelat att lönsamheten förbättrats under det som är det andra kvartalet i Nobinas brutna räkenskapsår, men på onsdagsmorgonen presenterade företaget sin officiella delårsrapport för perioden. Nobina förklarar det förbättrade resultatet med ökad kostnadskontroll, effektiviseringar, snabb omställning samt även retroaktiva intäkter som beror på att företaget har ingått avtal med ett antal uppdragsgivare om effekterna av pandemin på incitamentskontrakt.

Starkt kvartal för Nobina trots covid-19

Nobinas omsättning och lönsamhet minskade under våren på grund av effekterna av covid-19-pandemin. Men trots det redovisar Nobina ett starkt resultat i sin kvartalsrapport som presenterades på fredagsmorgonen. Nobina har så kallat brutet räkenskapsår och rapporten avser perioden 1 mars – 31 maj i år. Resultatet tyngs dels av kostnader för nya och avslutade trafikavtal, dels av att lönsamheten i incitamentsavtalen har minskat, eftersom antalet resenärer på grund av pandemin har minskat med omkring 50 procent. Efter en ökning av sjukfrånvaron bland förarna i början av pandemin ligger nu till och med lägre än innan denna, kommenterar koncernchefen Magnus Rosén som talar om heroiska förare.

Stark tillväxt för Nobina

Nordens största bussoperatör, Nobina, redovisar en stark tillväxt i omsättningen under räkenskapsårets tredje kvartal. Nobina tillämpar så kallat brutet räkenskapsår, varför det tredje kvartalet utgörs av perioden 1 september – 30 november 2019. Jämfört med motsvarande period förra året ökade Nobinas omsättning med 6,3 procent, från 2 588 till 2 763 miljoner kronor. Rörelseresultatet sjönk dock något, från 254 till 225 miljoner kronor under kvartalet.

Nobina ökar omsättning och lönsamhet

Nobina, som är Nordens störsts bussoperatör, ökade såväl omsättning som vinst under räkenskapsårets andra kvartal. Det framgår av Nobinas delårsrapport som presenterades på fredagsmorgonen. Omsättningen ökade med 13,7 procent till 2,5 miljarder kronor, samtidigt som rörelseresultatet ökade från 136 till 162 miljoner kronor, allt i förhållande till samma period förra året. Tio procent av omsättningsökningen beror på företagsförvärv.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)