Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Magnus Rosén’

Nobina: Bättre resultat trots pandemin

Trots coivid-19-pandemins stora påverkan på samhället förbättrade Nobina under hösten sin lönsamhet. Både omsättning och rörelseresultat stärktes i jämförelse med samma period förra året. De framgår av Nobinas delårsrapport som presenterades på tisdagsmorgonen. Nobinas koncernchef Magnus Rosén framhåller Samtrans´ omställning av verksamheten som en viktig faktor i lönsamhetsutvecklingen.

Nobina köper stort västsvenskt bussföretag

Nordens största bussoperatör, Nobina, köper KE´s Bussar i Kungsbacka. KE´s Bussar blir nu ett helägt dotterbolag till Nobina.Förvärvet omfattar en verksamhet om cirka 100 bussar och 100 medarbetare inom den upphandlade linje- och skoltrafiken tillsammans med beställnings och ersättningstrafik. Genom förvärvet stärker Nobina sin position i Västsverige och breddar sin kontraktsportfölj.

Bättre för Nobina trots coronapandemin

Nordens största bussoperatör, Nobina, förbättrade sitt resultat under perioden 1 juni – 31 augusti i år jämfört med samma period i fjol. Nobina har redan tidigare meddelat att lönsamheten förbättrats under det som är det andra kvartalet i Nobinas brutna räkenskapsår, men på onsdagsmorgonen presenterade företaget sin officiella delårsrapport för perioden. Nobina förklarar det förbättrade resultatet med ökad kostnadskontroll, effektiviseringar, snabb omställning samt även retroaktiva intäkter som beror på att företaget har ingått avtal med ett antal uppdragsgivare om effekterna av pandemin på incitamentskontrakt.

Starkt kvartal för Nobina trots covid-19

Nobinas omsättning och lönsamhet minskade under våren på grund av effekterna av covid-19-pandemin. Men trots det redovisar Nobina ett starkt resultat i sin kvartalsrapport som presenterades på fredagsmorgonen. Nobina har så kallat brutet räkenskapsår och rapporten avser perioden 1 mars – 31 maj i år. Resultatet tyngs dels av kostnader för nya och avslutade trafikavtal, dels av att lönsamheten i incitamentsavtalen har minskat, eftersom antalet resenärer på grund av pandemin har minskat med omkring 50 procent. Efter en ökning av sjukfrånvaron bland förarna i början av pandemin ligger nu till och med lägre än innan denna, kommenterar koncernchefen Magnus Rosén som talar om heroiska förare.

Stark tillväxt för Nobina

Nordens största bussoperatör, Nobina, redovisar en stark tillväxt i omsättningen under räkenskapsårets tredje kvartal. Nobina tillämpar så kallat brutet räkenskapsår, varför det tredje kvartalet utgörs av perioden 1 september – 30 november 2019. Jämfört med motsvarande period förra året ökade Nobinas omsättning med 6,3 procent, från 2 588 till 2 763 miljoner kronor. Rörelseresultatet sjönk dock något, från 254 till 225 miljoner kronor under kvartalet.

Nobina ökar omsättning och lönsamhet

Nobina, som är Nordens störsts bussoperatör, ökade såväl omsättning som vinst under räkenskapsårets andra kvartal. Det framgår av Nobinas delårsrapport som presenterades på fredagsmorgonen. Omsättningen ökade med 13,7 procent till 2,5 miljarder kronor, samtidigt som rörelseresultatet ökade från 136 till 162 miljoner kronor, allt i förhållande till samma period förra året. Tio procent av omsättningsökningen beror på företagsförvärv.

Stark start för Nobina

Bussoperatören Nobina inledde räkenskapsåret starkt med en ökning av såväl omsättning som rörelseresultat. Nobina har så kallat brutet räkenskapsår och det först kvartalet på detta omfattar perioden 1 mars – 31 maj 2019. Nettoomsättningen ökade med 16,9 procent till 2 749 miljoner kronor. Rörelseresultatet för tremånadersperioden blev 152 miljoner kronor, jämfört med 114 miljoner samma tid förra året.

Nobina får ny ekonomidirektör

Nordens största bussoperatör, Nobina AB, får ny ekonomidirektör (CFO). Det är Pernilla Walfridsson som tar över posten efter Per Skärgård som går i pension den 31 oktober efter 15 år som ekonomidirektör på Nobina. Pernilla Walfridsson ska också ingå i Nobinas koncernledning.

Halv miljard i grönt lån för Nobina

Bussoperatören Nobina emitterade på onsdagen sin första gröna obligation för finansiering av bussar. Vi har tidigare rapporterat om Nobinas avsikter med obligationslånet som är den örsta gröna obligationen kopplat till kollektivtrafiken i Norden och den snabba gröna omställning som sker, med elektriska och fossilfria bussar.

Starkare för Nobina

Nordens största bussoperatör, Nobina, ökade sin omsättning och förbättrade lönsamheten ytterligare under perioden juni – augusti. Det framgår av Nobinas delårsrapport för det andra kvartalet i företagets räkenskapsår. Nettoomsättningen ökade med 7,7 procent, från 2 076 till 2 235 miljoner kronor. Rörelseresultatet blev 117 miljoner mot 114 miljoner samma tid i fjol. Resultatet efter skatt uppgick till oförändrade 65 miljoner kronor.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)