Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Enklare kör- och vilotidsregler föreslås

Tillväxtverket föreslår enklare kör- och vilotidsregler. Bild: VDO.

Kör- och vilotidsreglerna för transportsektorn bör bli enklare. Bland annat ska det bli tillåtet att flytta ett fordon kortare sträckor, exempelvis till tvätthall, service och liknande. Det föreslår det statliga Tillväxtverket som på onsdagen lämnade över en rapport till regeringen med konkreta förslag på regelförenklingar för svenska företag.

Kör- och vilotidsreglerna har länge kritiserats av företrädare för Åkeri- och Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår. Branschen har klagat på att regelverket är komplext och svårtolkat. Dessutom anser företagen att det saknas vägledning om hur reglerna tillämpas. Detta leder enligt branschen till att företag gör sig skyldiga till upprepade handhavandefel, det vill säga ofrivilliga misstag vid främst registrering i färdskrivare. Misstagen resulterar sedan i kostsamma sanktionsavgifter.

Från branschen har man framhållit att sanktionsbestämmelserna slår särskilt mot seriösa företag som vill göra rätt för sig. Idag döms sanktioner ut direkt, utan föregående varning. Det sker oavsett om föraren har begått ett misstag i form av ett handhavandefel eller om det handlar om systematiskt fusk.

Från transportbranschen har man därför efterlyst ett system med varningar och efterföljande kontroller.

Branschorganisationerna vill också att Transportstyrelsen får ett uppdrag att vara rådgivande och vägledande när det gäller tillämpningen av regelverket. Dessutom har branschen efterlyst att det ska vara tillåtet att låta ett fordon köras en kortare sträcka utan att det är sanktionsgrundande. Det skulle göra att 80 – 90 procent av överträdelserna och därmed kostnaderna för sanktionsavgifter försvinner.

Förslag
Tillväxtverket föreslår nu att det ska vara tillåtet att flytta ett fordon två kilometer per dygn utan att det ska vara sanktionsgrundande. Det kan exempelvis gälla kortare körsträckor till tvätthall, service och liknande.

Transportstyrelsen ska dessutom på sin hemsida ge råd och vägledningar när det gäller hur regelverket ska tillämpas. Där ska finnas mallar för hur dokumentationsarbetet ska utföras, en frågebank samt frågeformulär där transportföretagen kan ställa frågor till sakkunniga handläggare på myndigheten.

När det gäller sanktionerna för företag som bryter mot reglerna föreslår Tillväxtverket ett system som innebär att det inte automatiskt döms ut sanktionsavgifter för företag som gör något fel. Istället kan företaget per företagskongtroll få:
En varning;
En varning med föreläggande om vite (där företaget;
föreläggs att åtgärda brister inom en viss tidsram);
En sanktionsavgift, eller
Ingen åtgärd.

Förutom förenklingarna av kör- och vilotidsreglerna föreslår Tillväxtverket också förenklingar när det gäller tillsynsavgifter inom alkohol- och tobaksområdet, information vid regelgivning, hotelltillstånd samt mervärdesskatt.

Klicka här för att ladda ner Tillväxtverkets rapport till regeringen.

Taggat som: , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)