Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘kör- och vilotidsregler’

Enighet bland lagstiftare i EU om nya kör- och vilotidsregler

En ny lagstiftning om flexiblare regler för kör- och vilotider för bussförare i turist- och beställningstrafik närmar sig. I veckan har Europaparlamentets förhandlare och det belgiska ordförandeskapet i EU träffat en preliminär överenskommelse om att ändra de nuvarande reglerna i det som kallas tillfälliga persontransporter. De nya reglerna ska alltså inte gälla för linjetrafik. Förslaget berör faktiskt endast ungefär tre procent av persontransporterna med buss, sett på EU-nivå.

Flexiblare kör- och vilotidsregler rycker närmare

Flexiblare kör- och vilotidsregler för bussförare i turist- och beställningstrafik rycker närmare. EU-parlamentets utskott för transporter och turism (TRAN) sa på torsdagen ja till flera förändringar av regelverket. ”En stor framgång”, säger den internationella vägtransportunionen IRU (där Sveriges Bussföretag är medlem) som länge har arbetat för en ändring av kör- och vilotidsreglerna för turistbussförare. De nya reglerna ligger också i linje med vad bland andra ett antal tunga organisationer i turistnäringen vill se.

Europeiska turistorganisationer backar upp nya kör- och vilotidsregler för turistbussförare

Tunga organisationer inom europeisk turistnäring ställer sig bakom EU-kommissionens förslag om kör- och vilotidsregler inom turist- och beställningstrafik. Inom kort ska Europaparlamentet rösta i frågan. Inför omröstningen uppmanar tre tunga organisationer som arbetar med bussresor och bussturism parlamentsledamöterna och parlamentets transportutskott att ställa sig bakom kommissionens förslag. Dagens kör- och vilotidsregler fungerar inte inom turist- och beställningstrafiken, menar de tre organisationerna.

Transportföretagen: Elektrifieringen kräver justerade kör- och vilotidersregler

För att elektrifiera transporterna krävs det tillgång på el och laddinfrastruktur. Vad många kanske inte har tänkt på är att kör- och vilotidsreglerna för yrkestrafiken måste justeras. Det menar branschorganisationen Transportföretagen som tillsammans med Mobility Sweden (tidigare Bil Sweden) har tagit fram förslag till förändringar av regelverket. Ännu är det i princip bara lastbilstransporter som berörs, men när den långväga busstrafiken och beställningstrafiken med buss om några år börjar elektrifieras i större skala kommer behovet av justerade kör- och vilotider även där.

Enklare kör- och vilotidsregler föreslås

Kör- och vilotidsreglerna för transportsektorn bör bli enklare. Bland annat ska det bli tillåtet att flytta ett fordon kortare sträckor, exempelvis till tvätthall, service och liknande. Det föreslår det statliga Tillväxtverket som på onsdagen lämnade över en rapport till regeringen med konkreta förslag på regelförenklingar för svenska företag.

Beslut i höst om kör- och vilotidsregler

EU väntas i höst fatta ett definitivt beslut i den heta frågan om kör- och vilotidsreglerna för yrkestrafiken. Just nu pågår ett möte i Haag i Holland mellan EU-kommissionen och nationella vägtransportdelegationer från Finland, Holland, Sverige, Norge, Danmark och Storbritannien. Delegationerna består av representanter för ansvariga myndigheter inom vägtransportområdet, ländernas ansvariga departement samt företrädare för nationella branschorganisationer inom gods- och passagerartransporter på väg. Den svenska delegationen bestod i år av företrädare för Transportstyrelsen, Infrastrukturdepartementet samt Transportföretagen och Sveriges Bussföretag.

Besvikelse i bussbranschen över EU:s kör- och vilotidsregler

Besvikelsen är stor i den samlade europeiska bussbranschen när det gäller nya regler för kör- och vilotider inom EU. Som det ser ut nu kommer alla skrivningar om särskilda villkor för busstrafiken när det gäller kör- och vilotidsreglerna inom EU att sluta som ambitiösa förslag. Även i fortsättningen kommer reglerna att se lika ut för både buss- och lastbilstrafik, trots att det är två skilda verKsamheter. Det konstaterade passagerarkommittén inom den internationella vägtransportunionen, IRU, vid sitt halvårsmöte i Génève under torsdagen och fredagen.

”Nu finns chansen att justera reglerna för busstrafiken”

Det regelverk som reglerar persontrafik med buss misslyckas konsekvent med att ta tillvara både resenärernas och trafikföretagens intressen. Men nu finns chansen att rätta till bristerna. Det hävdar världens största bussmässa, Busworld, i ett gemensamt uttalande med den internationella vägtransportunionen, IRU. Tillsammans kommer Busworld och IRU att lansera en kampanj för att åstadkomma bättre villkor för bussturismen i Europa – en näring som man framhåller har människan i centrum. Det är en näring där människor levererar upplevelser för människor och för människor samman.

Kör- och vilotider: Föga nytt att vänta från EU

Allt tyder på att det inte blir några större förändringar från EU när det gäller kör- och vilotidsreglerna. Det konstaterade Anna Grönlund, branschchef för Sveriges Bussföretag, på tisdagen. På ett seminarium i anslutning till organisationens årliga stämma gick hon igenom det aktuella läget när det gäller kör- och vilotiderna samt tillämpningen av regelverket.

Kör- och vilotider: lättnader på väg i Danmark

Danmark är på väg att införa lättnader i sanktionerna för överträdelser av kör- och vilotidsreglerna. Detta sedan bland andra organisationen Danske Busvognmænd (systerorganisation till Sveriges Bussföretag) tillsammans med transportbranschen har tryckt på för en lättnad när det gäller sanktionerna.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)