Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘kör- och vilotidsregler’

Transportföretagen: Elektrifieringen kräver justerade kör- och vilotidersregler

För att elektrifiera transporterna krävs det tillgång på el och laddinfrastruktur. Vad många kanske inte har tänkt på är att kör- och vilotidsreglerna för yrkestrafiken måste justeras. Det menar branschorganisationen Transportföretagen som tillsammans med Mobility Sweden (tidigare Bil Sweden) har tagit fram förslag till förändringar av regelverket. Ännu är det i princip bara lastbilstransporter som berörs, men när den långväga busstrafiken och beställningstrafiken med buss om några år börjar elektrifieras i större skala kommer behovet av justerade kör- och vilotider även där.

Enklare kör- och vilotidsregler föreslås

Kör- och vilotidsreglerna för transportsektorn bör bli enklare. Bland annat ska det bli tillåtet att flytta ett fordon kortare sträckor, exempelvis till tvätthall, service och liknande. Det föreslår det statliga Tillväxtverket som på onsdagen lämnade över en rapport till regeringen med konkreta förslag på regelförenklingar för svenska företag.

Beslut i höst om kör- och vilotidsregler

EU väntas i höst fatta ett definitivt beslut i den heta frågan om kör- och vilotidsreglerna för yrkestrafiken. Just nu pågår ett möte i Haag i Holland mellan EU-kommissionen och nationella vägtransportdelegationer från Finland, Holland, Sverige, Norge, Danmark och Storbritannien. Delegationerna består av representanter för ansvariga myndigheter inom vägtransportområdet, ländernas ansvariga departement samt företrädare för nationella branschorganisationer inom gods- och passagerartransporter på väg. Den svenska delegationen bestod i år av företrädare för Transportstyrelsen, Infrastrukturdepartementet samt Transportföretagen och Sveriges Bussföretag.

Besvikelse i bussbranschen över EU:s kör- och vilotidsregler

Besvikelsen är stor i den samlade europeiska bussbranschen när det gäller nya regler för kör- och vilotider inom EU. Som det ser ut nu kommer alla skrivningar om särskilda villkor för busstrafiken när det gäller kör- och vilotidsreglerna inom EU att sluta som ambitiösa förslag. Även i fortsättningen kommer reglerna att se lika ut för både buss- och lastbilstrafik, trots att det är två skilda verKsamheter. Det konstaterade passagerarkommittén inom den internationella vägtransportunionen, IRU, vid sitt halvårsmöte i Génève under torsdagen och fredagen.

”Nu finns chansen att justera reglerna för busstrafiken”

Det regelverk som reglerar persontrafik med buss misslyckas konsekvent med att ta tillvara både resenärernas och trafikföretagens intressen. Men nu finns chansen att rätta till bristerna. Det hävdar världens största bussmässa, Busworld, i ett gemensamt uttalande med den internationella vägtransportunionen, IRU. Tillsammans kommer Busworld och IRU att lansera en kampanj för att åstadkomma bättre villkor för bussturismen i Europa – en näring som man framhåller har människan i centrum. Det är en näring där människor levererar upplevelser för människor och för människor samman.

Kör- och vilotider: Föga nytt att vänta från EU

Allt tyder på att det inte blir några större förändringar från EU när det gäller kör- och vilotidsreglerna. Det konstaterade Anna Grönlund, branschchef för Sveriges Bussföretag, på tisdagen. På ett seminarium i anslutning till organisationens årliga stämma gick hon igenom det aktuella läget när det gäller kör- och vilotiderna samt tillämpningen av regelverket.

Kör- och vilotider: lättnader på väg i Danmark

Danmark är på väg att införa lättnader i sanktionerna för överträdelser av kör- och vilotidsreglerna. Detta sedan bland andra organisationen Danske Busvognmænd (systerorganisation till Sveriges Bussföretag) tillsammans med transportbranschen har tryckt på för en lättnad när det gäller sanktionerna.

Var fjärde förare i långväga trafik bryter mot reglerna

Omkring var fjärde bussförare som kör långväga trafik i Tyskland bryter mot kör- och vilotidsreglerna. Det visar en rapport från den myndighet som utövar tillsyn över regelverket, Bundesamtes für Güterverkehr (BAG) i Köln. Andelen förare som bryter mot regelverket har också ökat avsevärt under ett år. Samtidigt har expressbusstrafiken i landet vuxit dramatisk

Hjälpsamma bussföretag hotas av böter

”Dagens rigida tolkning av regelverket kring kör- och vilotid för yrkeschaufförer ställer orimliga krav på både förare och bolag i bussbranschen”, skriver Sveriges bussföretags vice vd och branschchef Anna Grönlund och Svensk Kollektivstrafiks vd Stefan Sedin i en debattartikel på tisdagen i Sydsvenska Dagbladet. De framhåller också att regelverket gör det svårare för bussföretagen att hjälpa till i den flyktingsituation som nu råder.

Skärpt ton om kör- och vilotider mellan bussföretagen och Transportstyrelsen

Tonen hårdnar mellan Transportstyrelsen och Sveriges Bussföretag när det gäller kör- och vilotidsreglerna. I ett brev till bussföretagen kritiserar myndigheten bussföretagen för att föra fram oriktiga uppgifter som försvårar ett konstruktivt arbete. Sveriges Bussföretags vice vd Anna Grönlund backar dock inte. ”Tyvärr ser vi ännu inga konkreta förändringar till en mer verklighetsanpassad och rimlig tillsyn trots de årslånga samtal vi haft”, svarar hon Transportstyrelsen. Hon konstaterar också att många bussföretag ser myndighetens agerande som ett hot mot sin framtid.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)