Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Fortsatt oro för ökad trängsel på bussar och tåg

Runt om i landet finns en fortsatt oro för att trängseln i kollektivtrafiken ska öka. Foto: Ulo Maasing.

Svenskarna har blivit sämre på att följa rekommendationer och riktlinjer som utfärdats med anledning av covid-19-pandemin. Från flera håll i landet kommer också rapporter om oro kring ökad trängsel i kollektivtrafiken vid skolstart. Det konstaterar Länsstyrelsen i Skåne som på regeringens uppdrag varje vecka ställer samman en rapport om efterlevnaden av rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och sommaraktiviteter ut i Sverige. Uppgifterna har samlats in från samtliga länsstyrelser i landet.

På många turistmål rapporteras en ökning i antalet besökare och med det ökad trängsel. Det rapporteras om att turister är mindre benägna att följa rekommendationerna än bofasta. Flera län rapporterar även att försiktighetsåtgärderna har fortsatt minska.

När det gäller kollektivtrafiken konstaterar rapporten att graden av efterlevnad varierar mellan länen. Ungefär hälften av länen rapporterar hög efterlevnad.

Några län rapporterar om försämrad efterlevnad, beroende på trötthet eller ökat turistresande. Flera län lyfter att mängden fritidsresenärer försvårar för invånarna att göra nödvändiga resor på ett säkert sätt.

Många län rapporterar om stora variationer över tid och mellan platser, att trängsel har uppstått i rusningstider eller exempelvis till och från populära besöksmål. Dessutom påverkas resandet av vädret, vilket gör det svårt för de ansvariga för kollektivtrafiken att förutspå resandet.

Flera län rapporterar oro för ökad trängsel i kollektivtrafiken i samband med skolstart.

Maxkapacitet
Generellt rapporteras det från länsstyrelserna att beläggningsgraden är lägre än förra året. Men flera rapporter pekar samtidigt på att resandet har ökat under senare tid, likaså att det väntas öka framöver när gymnasieskolorna öppnar.

I de flesta län görs det omfattande informationsinsatser till resenärerna. Fokus i informationen ligger på vikten att hålla avstånd, visa hänsyn och att undvika onödiga resor.

En tredjedel av länen rapporterar att lokaltrafiken sätter in fler eller extra långa fordon (gäller framförallt bussar men även tåg) vid behov i rusningstid. Några län rapporterar att man nått maxkapacitet och inte har möjlighet till utökning även om efterfrågan skulle öka.

Generellt frågar regionerna efter former för att motverka trängsel i kollektivtrafiken när skolterminen börjar. Från några regioner rapporteras att man varit i kontakt med kommunerna för att till exempel senarelägga skoldagen för att minska trycket i rusningstid. Resultatet har varit blandat.

Regionerna vill också ha möjlighet att avvisa resenärer av smittskyddsskäl. Likaså efterlyser man en tydligare definition av vad som räknas som nödvändiga resor som man sedan kan föra ut till allmänheten.

Fastställda kriterier för vad som innebär trängsel inom kollektivtrafiken efterfrågas, likaså nationellt samordnade kommunikationsinsatser för att motverka trängsel i kollektivtrafiken.

Share Dela

Taggat som: ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)