Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘trängsel’

Bättre trängselinfo skapar trygghet och förtroende

Att informera resenärer i kollektivtrafiken om när de kan vänta sig mer eller mindre trängsel kan både minska trängseln och öka resenärernas trygghet och förtroende. Det visar ny forskning från K2, Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik. Bakgrunden är att trängsel i kollektivtrafiken har blivit en viktig fråga under den pågående pandemin då kollektivtrafiken ibland lyfts fram som en riskfylld miljö som kan bidra till smittspridning.

Fler bussar och tillfällig busslinje ska lätta på trycket i Göteborg

Västtrafik satsar nu på nya åtgärder mot trängsel i kollektivtrafiken i nordöstra Göteborg. Där är trängseln påtaglig idag. Västtrafiks nya motdrag är en ny busslinje mellan Kortedala och Redbergsplatsen, 20 nya förstärkningsbussar och fler spårvagnsturer på morgonen. Åtgärderna införs vid tidtabellsskiftet den 13 december.

Ökat resande i kollektivtrafiken

Svenskarna har blivit sämre på att hålla avstånd och resandet i kollektivtrafiken har ökat den senaste veckan. Flera län rapporterar om trängsel i kollektivtrafiken under rusningstid. Det framgår av den veckorapport om efterlevnaden av rekommendationer, riktlinjer och råd för bland annat inrikesresor som länsstyrelsen i Skåne har sammanställt. Rapporten bygger på uppgifter från samtliga länsstyrelser i landet och sammanställs på uppdrag av regeringen.

Motstånd från lärare till flexibel skolstart

Från de ansvariga för kollektivtrafiken runt om i landet kommer starka varningar för trängsel på bussar och tåg när skolorna snart startar igen. Men från lärarkåren möts förslaget att gymnasieskolorna justerar skolans tider så att inte alla elever reser samtidigt i rusningstrafiken med motstånd, rapporterar Ekoredaktionen på Sveriges Radio.

Fortsatt oro för ökad trängsel på bussar och tåg

Svenskarna har blivit sämre på att följa rekommendationer och riktlinjer som utfärdats med anledning av covid-19-pandemin. Från flera håll i landet kommer också rapporter om oro kring ökad trängsel i kollektivtrafiken vid skolstart. Det konstaterar Länsstyrelsen i Skåne som på regeringens uppdrag varje vecka ställer samman en rapport om efterlevnaden av rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och sommaraktiviteter ut i Sverige. Uppgifterna har samlats in från samtliga länsstyrelser i landet.

Covid-19: SL vill ge bussförare ökade befogenheter

SL, Trafikförvaltningen i Region Stockholm, vill tillsammans med länsstyrelsen i Stockholm att det införs en ny lag för att hindra trängsel i kollektivtrafiken. Den tillfälliga lagen ska ge bussförare, andra förare i kollektivtrafiken, ordningsvakter och polis rätt att avvisa passagerare vid trängsel ombord, skriver lokaltidningen Mitti.

Skånetrafiken visar hur fullt det är på bussen

Skånetrafiken lanserade på fredagen en första version av en livekarta som visar resenärer hur fullt det är på bussen. Kartan är ett hjälpmedel för resenärer som vill planera sin resa och se om det finns plats på den buss de tänkt att resa med, eller om det är trängsel ombord

Efter SL:s trängselfiasko: Vårdpersonal får gratis färdtjäst till jobbet

Region Stockholm har beslutat att ge sjukvårdspersonal gratis färdtjänst till jobbet. Erbjudandet gäller personal på regionens akutsjukhus liksom det nyupprättade fältsjukhuset på Stockholmsmässan i Älvsjö. Beslutet kommer sedan SL fått massiv kritik för trängsel ombord på en del av bussarna i Storstockholm, trots att Folkhälsomyndigheten har förklarat att trängsel i kollektivtrafiken inte är acceptabelt.

Resenärer beredda betala för att slippa stå

De som reser med sin lokala kollektivtrafik är beredda att betala omkring 30 kronor per timme för att slippa stå under resan. Det konstaterar forskare vid VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut. Betalningsviljan är mellan 30 och 37 kronor per timme, beroende på hur stor trängseln ombord är.

Stockholm tionde värsta trafikstad i världen

Stockholm intar en föga hedrande tiondeplats i världen när det gäller trängsel i trafiken enligt TomToms trafikindex som presenterades på onsdagen. Indexet mäter trängseln i trafiken i 169 städer på sex kontinenter i världen. Mätningarna gäller andra kvartalet i år.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)