Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Mesta busslinjen kan bli expressbuss

Linje 4 i Stockholm är Sveriges mest belastade busslinje. Nu finns planer på att göra den till expressbuss. Foto: Ulo Maasing.

Stombusslinje 4 i Stockholm är Sveriges mest belastade busslinje. Normalt reser mellan 40 000 och 50 000 passagerare dagligen med linjen, lika många som i hela SJ:s trafik. Nu finns det planer på att linjen, som går mellan Radiohuset och Gullmarsplan, ska bli expressbuss. Om resenärerna kan kliva på buss fyra genom alla dörrar kan restiden i rusningstrafik minska med upp till fyra minuter visar ny rapport (klicka här).

– Påstigningar genom alla dörrar är en pusselbit för att buss fyra ska bli en modern expressbuss. För mig är det självklart att bussar med många resenärer ska få lösningar som gör resan enklare och snabbare, säger Tomas Eriksson (MP) Miljö- och kollektivtrafikregionråd i Region Stockholm.

Regionen har beslutat att linjen ska bli en expressbuss, något som enligt rapporten kräver en rad åtgärder. Idag står bussarna på linje 4 stilla vid hållplats cirka en tredjedel av restiden. Restiden skulle kunna kortas betydligt om hållplatsuppehållen blev kortare genom att resenärer kan stiga på i alla dörrar.

Det var för övrigt en lösning som föreslogs redan innan stomlinjerna etablerades i Stockholm, men som fick nobben därför att SL befarade mycket fuskåkande.

– Nästa steg blir att göra en test i skarpt läge på buss fyra, säger Tomas Eriksson.

Rapporten visar att påstigning genom alla dörrar också minskar trängseln ombord och gör att bussarna håller tiden bättre.

För linje 4 bedöms den totala restiden längs hela linjen minska i genomsnitt med cirka 2-4 procent om påstigning tillåts vid alla dörrar. Vid högt belastade turer kan restiden minska med upp till 4 minuter (motsvarande 7 procent av restiden).

En utmaning är att undvika minskade biljettintäkter som en följd av ökad andel resenärer utan giltigt färdbevis. Detta kan enligt rapporten motarbetas genom tydlig information till resenärerna och ökning av antalet kontroller. I Köpenhamn, till exempel, har riktade insatser med biljettkontroller och tydlig information kring dessa, lyckats hålla nivån av fuskåkande på linjer med påstigande i alla dörrar på samma nivå som linjer med visering av biljett hos föraren.

Rapporten konstaterar också att det för att undvika otydlighet för resenärerna att påstigning vid alla dörrar endast gäller för linje 4 behövs en omfattande marknadsföring och tydlig kommunikation. Det behövs även visas tydligt på bussarna att alla dörrar är öppna för påstigning.

Andra åtgärder för att snabba upp trafiken som rapporten tar upp är kortare tider för förarbyten och att hållplatser utformas för att bidra till kortare hållplatstid. Tänkbara åtgärder är:

Begränsa antalet busslinjer på hållplatserna;
Tydligt markera på hållplats var resenärerna ska vänta;
Se över möblering på hållplatsen för att ge mer plats åt resenärer och
därmed undvika trängsel utanför fordonen.

Taggat som: , ,

2 kommentarer »

  1. Man kan också bygga om till spårväg, så får man alla dessa fördelar, och många fler, på köpet!

  2. Mycket få åker hela sträckan med buss 4. Så tidsvinsten på fyra minuter blir marginell för de flesta. TIDEN är inte det viktiga när man åker buss. Det är BEKVÄMLIGHETEN. Alltså fler bussar och fler hållplatser, inte tvärtom som Tamsons (M) räknar med. Kollektivtrafik är en service som invånarna betalar delvis via skattsedeln, något som ska fungera, inte något som ska ””gå med vinst”. Dags att tänka om, det är bara 1,5 år till valet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)