Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Bussar kan slippa vägavgifter i Europa – men inte generellt

En uppgörelse mellan EU-parlamentet och rådet öppnar för att bussar kan undantas från vägavgifter i EU:s medlemsstater. Foto: Ulo Maasing.

EU-parlamentet och EU:s ministerråd har enats om nya regler för vägavgifter, det så kallade eurovinjettdirektivet. De nya reglerna täcker in flera aspekter av trafikens utsläpp av koldioxid, annan miljöpåverkan från trafiken, trafikstockningar samt finansiering av väginfrastruktur. EU-länderna får frihet att själva besluta om bussar ska befrias från vägavgifter – hittills har EU-parlamentet haft inställningen att om ett medlemsland tar ut vägavgifter för tunga fordon ska det gälla alla tunga fordon, alltså även bussar. Välkommet, men beklagligt att det inte gäller generellt, anser Sveriges Bussföretag.

I det avtal som nu har träffats mellan parlamentet och rådet ska staterna ha möjlighet att själva välja för vilka fordon som vägavgifter ska gälla. Ett medlemsland ka exempelvis besluta att inte ta ut några avgifter alls för bussar.

Tidsbaserade vinjetter kommer att fasas ut för tunga fordon i det transeuropeiska transportnätets stomnät inom åtta år efter det att direktivet trätt i kraft. Om medlemsländer tillämpar ett gemensamt system med vinjetter, såsom Eurovinjettfördraget, kommer de att ha ytterligare två år på sig att anpassa eller upplösa systemet.

De vägar som omfattas av utfasningen utgör de vägar där det mesta av den internationella genomfartstrafiken med kommersiella fordon sker. Medlemsländerna får fortsätta att tillämpa vinjetter på andra delar av sitt vägnät.

Ett nytt EU-verktyg kommer att införas för differentierade infrastrukturavgifter och vägavgifter för tunga fordon baserat på koldioxidutsläpp. Till en början ska ordningen endast gälla för de största lastbilarna, men den kan gradvis utvidgas till att omfatta även andra typer av tunga fordon och löpande anpassas till den tekniska utvecklingen.

Värt att notera att många led ännu återstår innan allt detta kan genomföras. Frågan ska knådas igenom flera instanser innan rådet och Europaparlamentet formellt antar direktivet. Därefter får medlemsländerna två år på sig för att införliva bestämmelserna i sin nationella lagstiftning.

Anna Grönlund, Sveriges Bussföretag: Tyvärr går man vidare med att ett generellt undantag för bussar inte genomförs. Foto: Ulo Maasing.

– EUs system med vägavgifter och vägtullar, Eurovignette, har varit föremål för politisk beredning sedan 2017. IRU, den internationella vägtransportunionen, har tillsammans med nationella branschorganisationer kämpat för att bussar ska undantas i de nya, reviderade regelverket, kommenterar Sveriges Bussföretags branschchef Anna Grönlund och fortsätter:

– Tyvärr innebär förhandlingsresultatet man nu går vidare med att ett generellt undantag för bussar inte genomförs. Däremot har EU:s medlemsländer enligt det nya regelverket rådighet att själva utesluta exempelvis bussar om och när de som enskilt land inför vägavgifter och tullar för fordon i enlighet med Eurovignettedirektivet. Det är i sig ett välkommet beslut, men det innebär också att vi i Sveriges Bussföretag tillsammans med våra europeiska systerorganisationer och IRU behöver argumentera hos varje medlemsstat om det riktiga i att undanta bussar från vägtullar och vägavgifter.

– Våra argument baseras på det faktum att bussar till skillnad från andra persontransportslag ger minskad trängsel på Europas vägar. Med tanke på den snabba omställning till fossilfritt som busstrafiken nu gör är det också klimatsmart att undanta bussar från dessa avgifter, så att kostnaden för resenärer som gör ett klimatsmart val minskar. Att lägga på ytterligare avgifter för turistbussar som kör inom EU i detta läge när hela branschen sargats svårt i spåren av covid-19-pandemin vore dessutom en stor belastning som äventyrar arbetstillfällen, kommenterar Anna Grönlund.

Hon uppger att Sveriges Bussföretag bedömer att det nya EU-verktyget som ska införas för differentierade infrastrukturavgifter och vägavgifter för tunga fordon baserat på koldioxidutsläpp, som initialt enbart ska införas för större lastbilar, i dagsläget inte är ett hot som innebär nya avgifter för busstrafiken. Men förbundet fortsätter enligt Anna Grönlund att bevaka frågan.

Taggat som: , , ,

Categorised in: Internationellt, Nyheter, Turism

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)