Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Många slogs om Kronoberg men bara en vann

Intresset för trafikupphandlingen i Region Kronoberg var mycket stort. Foto: Ulo Maasing.

Intresset för Region Kronobergs upphandling av all linjelagd busstrafik i regionen som vi nyligen rapporterat om (klicka här) var mycket stort. All trafik tilldelades KarlssonBuss i Vaggeryd men hela 25 företag kom in med en anbudsansökan, 21 klarade kvalificeringen och elva företag kom in med anbud på något eller flera av upphandlingsområdena. Spridningen bland anbudsgivarna har varit påfallande stor, både när det gäller företagens storlek och deras geografiska förankring. Elbussar har bidragit till att Länstrafikens kostnader minskar.

De tre upphandlingsområdena var 1) Växjö stadstrafik, 2) regiontrafik med stationeringsort Växjö samt 3)regiontrafik med annan stationeringsort än Växjö samt Älmhults stadstrafik.

Det tredje upphandlingsområdet var i sin tur indelat i ett trafikområde per stationeringsort med vardera 1-17 fordon. Stationeringsorten Ljungby var i sin tur uppdelat i två trafikområden. Bud kunde läggas på hela upphandlingsområde 1, 2 och 3 men också på delar av upphandlingsområde 3. Det har också varit möjligt att lägga kombinerade anbud.

Växjö stadstrafik lockade fyra anbudsgivare: Bergkvarabuss, Flexbuss Sverige, KarlssonBuss i Vaggeryd samt Nobina Sverige.

Samma anbudsgivare bjöd på regiontrafik med stationeringsområde Växjö. Där tillkom dessutom Nilsbuss och Connect Bus Söne som också la anbud på trafiken.

På hela upphandlingsområde 3 kom Bergkvarabuss, Flexbuss Sverige och KarlssonBuss in med anbud. Sammanlagt var det här upphandlingsområdet uppdelat i 18 trafikområden som företag kunde bjuda på. På delar av upphandlingsområde 3 kom anbud in från Buss i Väst, Busspecialisten i Småland, Connect Bus Söne, Mjäla Buss, Nilsbuss, Nobina, Omnicab AB samt Tingsryds Busstrafik.

Eftersom det har varit möjligt att lägga kombinationsanbud är anbuden på varje område betydligt fler än de företag som bjudit på trafiken, beroende på hur företagen har kombinerat sina anbud. Exempelvis fick regionen in tretton anbud från fyra anbudsgivare på stadstrafiken i Växjö och hela 39 anbud från sex anbudsgivare för regiontrafik med Växjö som stationeringsort. Kombinationsanbuden har också inneburit att trafikföretagen har erbjudit regionen en rabatt. Det har gjort att företag som har erbjudit lägsta pris på ett enskilt område ändå har kunnat konkurreras ut, därför att ett annat företag har haft ett lägre kombinationsanbud.

Med sina kombinationsanbud vann KarlssonBuss all busstrafik i Region Kronoberg med ett pris/år på 249 241 245 kronor. Kontraktet löper på tolv år.

– Även om antalet trafikföretag minskar från dagens elva, varav tre ägs av KarlssonBuss, till ett kommer bussverksamhet att även i fortsättningen finnas i hela regionen genom att trafiken har upphandlats i 20 separata trafikområden, skriver Länstrafiken i sin upphandlingsrapport.

Billigare tack vare el
Länstrafiken konstaterar också att dess kostnader för busstrafiken minskar jämfört med idag. Det beror delvis på att stadstrafiken elektrifieras och att kostnaderna för elbussar och batterier har sjunkit. Dessutom har kostnaden för biogasdrift blivit lägre, bland annat därför att biogasbussarnas energieffektivitet har utvecklats avsevärt.

Att avtalslängden har ökats från tio till tolv år bidrar också till att pressa kostnaderna, eftersom avskrivningstiderna är längre och därmed även de årliga kostnaderna.

Vi kan inte här av utrymmesskäl redovisa de olika alternativen i utvärderingen av anbuden. Det för regionen dyraste alternativet landade på 304 796 645 kronor/år och bygger på att Flexbuss vinner ett område, Bergkvarabuss 8 områden, KarlssonBuss 4 områden, Buss i Väst 3 områden och Busspecialisten 4 områden.

För att motverka underprissättning har Länstrafiken Kronoberg i slutet av upphandlingsprocessen också begärt att KarlssonBuss förklarar nivån på sina priser.

– KarlssonBuss har i detalj förklarat priserna och hur anbudet har räknats fram, samt bekräftat att intäkterna kommer att ge full täckning för kostnaderna över hela avtalsperioden för alla anbud som företaget har lämnat in. KarlssonBuss har på ett tillfredsställande sätt förklarat nivån på priserna, skriver Länstrafiken i sin upphandlingsrapport.

Taggat som: , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)