Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tufft under pandemin för samhällsviktiga resor

Coronapandemin har inneburit betydande utmaningar för samhällsviktiga resor, konstaterar Trafikanalys som har undersökt tre yrkesgrupper: trafikpersonal, sjukvårdsanställda och omsorgspersonal. Foto: Ulo Maasing.

Coronapandemin har varit påfrestande för vårdpersonal, omsorgspersonal och trafikpersonal. Till det har kommit utmaningar med arbetsresor. Det konstaterar myndigheten Trafikanalys i en färsk rapport om samhällsviktiga resor under pandemin. Där har man analyserat de tre yrkesgruppernas resor under pandemin. I rapporten konstaterar Trafikanalys att trängsel i kollektivtrafiken har varit en nyckelfråga under pandemin.

Samtidigt konstaterar rapporten att det återstår mycket forskning om hur mycket smittspridning som faktiskt sker i kollektivtrafiken. Men många uppfattar den som en riskmiljö för smittspridning. I de intervjuer som Trafikanalys har gjort med vård- omsorgs- och trafikpersonal har många uttryckt en sådan oro, i synnerhet i början av pandemin.

Många har inte heller haft möjlighet att ändra sina resvanor. I de tre yrkesgrupperna är det oftast inte möjligt att arbeta hemifrån. Dessutom spelar socioekonomiska förhållanden en stor roll. Boende i ”rika” områden har haft mycket lättare än de som bor i utsatta områden att byta färdmedel och avstå från kollektivtrafiken. De som haft höga inkomster har också haft lättare att välja andra sätt att färdas.

– För de yrkesförare vi studerat, buss- och taxiförare, har problemen snarare varit smittan i sig och i yrkesutövningen, än resor till arbetet eller tjänsteresor. Många bussförare tillhör också riskgruppen för allvarlig covid-19-sjukdom, konstaterar rapporten.

Ökad trafik
Folkhälsomyndigheten utfärdade i april 2020 råd att kollektivtrafiken ska begränsa antalet passagerare och upprätthålla ett utbud som motverkar trängsel. Trots ekonomiska förluster har rådet följts av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna. ”En av de mest omfattande och betydelsefulla åtgärder som har genomförts för att minska trängsel och underlätta för personal med samhällsviktiga arbeten och som är bero ende av kollektivtrafiken för att ta sig till jobbet.”, skriver Trafikanalys.

Flera regionala kollektivtrafikmydigheter ökade utbudet, samtidigt som intäkterna rasade. Det statliga stödet var begränsat och täckte 2020 endast 44 procent av intäktstappet.

Rapporten konstaterar också att pandemin har blottlagt otydligheter när det gäller ansvarsförhållanden som gör att viktiga frågor hamnar mellan stolarna. Otydligheterna omfattar förhållandet mellan myndigheter och upphandlade verksamheter, mellan myndigheter, både på olika nivåer och samma nivå liksom mellan verksamhetsutövare och personal samt mellan myndigheter och enskilda medborgare.

Klicka här för att ladda ner rapporten.

Taggat som: ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)