Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tuffare EU-krav på batterier

EU-parlamentet och ministerrådet har enats om nya krav på batterier. Kraven på miljömässig och social hållbarhet vässas rejält. Arkivbild: Ulo Maasing.

Europaparlamentet och EU:s ministerråd har träffat en preliminär överenskommelse med skärpta krav på batterier till bland annat elfordon. Kraven täcker in batteriernas hela livscykel, från utvinning av råmaterial och tillverkning till återanvändning och återvinning. Kraven på hållbarhet skärps i alla led och gäller både social och miljömässig hållbarhet. För att få leverera batterier på den europeiska marknaden måste batterileverantörerna uppfylla en rad kriterier.

Det är första gången som batteriers hela livscykel kommer att regleras i lag. Överenskommelsen mellan EU-parlamentet och ministerrådet gäller alla slags batterier, från batterier i små elapparater till batterier för eldrivna fordon och industribatterier. Innan de nya reglerna kan träda i kraft måste de formellt godkännas av parlamentet och ministerrådet. En del arbete med detaljer återstår också.

Klart är bland annat när det gäller batterier för elfordon att batteritillverkare som vill sälja sina produkter i Europa redan från juli 2024 måste redovisa de utsläpp av koldioxid som batterierna orsakar under i alla led under hela sin livscykel, från utvinning av mineraler i gruvor via produktionen till återanvändning av batterierna.

Med utgångspunkt från dessa data kommer ett gränsvärde för högsta tillåtna CO2-utsläpp att fastställas och börja gälla 2027.

Redan från juli 2024 måste batteritillverkarna redovisa de utsläpp av koldioxid som batterierna orsakar under i alla led under hela sin livscykel enligt de regler EU preliminärt har enats om. Arkivbild:Ulo Maasing.

Företag som vill sälja batterier inom EU måste också följa ett omfattande regelverk för att i sina leveranskedjor förebygga en negativ miljöpåverkan, brott mot mänskliga rättigheter eller missbruk av arbetskraft. Lagen kräver också att tillverkarna identifierar och förebygger en rad negativa effekter av batteritillverkningen. Det kan gälla förorening av vattendrag, men också rättigheter för lokalsamhällen som berörs av tillverkningen.

Tillverkarna måste också redovisa varifrån råmaterialet till deras batterier kommer.

Lagen ställer också tydliga krav på återvinning av material i batterierna. När det gäller batterier i elfordon kommer kravet att vara att 16% av kobolt, 85% av bly, 6% av litium och 5% av nickel i batterierna återvinns år 2027. De kommande åren skärps kraven. För andra batterier, exempelvis sådana som används i mindre elapparater, är kraven högre.

Batteritillverkarna måste också deklarera hur mycket av materialet i batterierna som är återvunnet.

– Batterier har en nyckelroll när det gäller övergången till emissionsfria transporter i EU. Eftersom efterfrågan på batterier kommer att mer än tiofaldigas till 2030 måste vi försäkra oss om att ha tillräckligt med batterier och att de är hållbara genom hela leveranskedjan. De nya reglerna kommer att gynna europeisk industris konkurrenskraft, likaså att uttjänta batterier samlas in och återvinns så att man tar vara på värdefulla material och att giftiga ämnen inte släpps ut i miljön, säger Marian Jurečka, Tjeckiens miljöminister.

Tjeckien är fram till årsskiftet ordförandeland i EU.

Taggat som: , , , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)