Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘hållbarhet’

Skånetrafiken minskar klimatutsläppen

Trots ett kraftigt minskat resande under 2020 och 2021 utökade Skånetrafiken samtidigt sitt hållbarhetsarbete. Under 2021 minskade de sammanlagda utsläppen av koldioxid från buss- och spårtrafiken med åtta procent mätt per körd kilometer jämfört med 2020. En viktig förklaring är den storskaliga satsningen på elbussar. Det framgår av Skånetrafikens hållbarhetsredovisning för 2021.

Skånetrafiken och Nobina gör gemensam revision

Skånetrafiken och bussoperatören Nobina har gjort en gemensam hållbarhetsrevisoion av busstillverkaren Van Hool som har levererat en del av de bussar som Nobina kör i stadstrafiken i Malmö. Revisionen innebär ett mer omfattande led i Skånetrafikens hållbarhetsarbete med leverantörskedjan.

Svealandstrafiken: Vi vill driva utvecklingen framåt

Det samhällsägda bussföretaget Svealandstrafiken genomför just nu en stor upphandling av elbussar till sin trafik i Örebro vilket vi tidigare rapporterat om. I upphandlingen ställer Svealandstrafiken tuffa krav och utvärderingskriterier både när det gäller förarnas arbetsmiljö och social och miljömässig hållbarhet. ”Vi vill driva utvecklingen i branschen framåt”, säger Martina Lindblom Alanko, hållbarhets- och inköpschef och Emma Bratt som är den upphandlare på Svealandstrafiken som har ansvaret för den stora elbussupphandlingen.

Svealandstrafiken storhandlar elbussar – tuffa krav på social hållbarhet

Samhällsägda bussföretaget Svealandstrafiken går nu ut i en stor upphandling av batteridrivna elbussar. Upphandlingen gäller minst 46 elbussar – såväl stadsbussar som regionbussar och bussar för BRT (Bus Rapid Transit). I upphandlingen ställer Svealandstrafiken också tuffa krav på social hållbarhet när det gäller tillverkningen av bussarna. Upphandlingen innebär en omfattande elektrifiering av stadstrafiken i såväl Västerås som Örebro.

Hållbart resande minskade under pandemin

Covid-19-pandemin har inneburit att det hållbara resandet har minskat och andelen bilresor har ökat under pandemin. Samtidigt har osäkerheten i mätningarna ökat när arbetspendlingen har minskat och de lokala resorna har blivit fler. Det konstaterar Trafikkontoret i Göteborg i sin rapport om trafik- och resandeutvecklingen under 2021. Då var kollektivresandet i Göteborg fortfarande lägre än 2011.

Tuffare busskrav även hos Västtrafik

Även Västtrafik skärper kraven på de bussar som bussföretagen använder i upphandlad trafik. I framtida upphandlingar måste bussföretagen visa att de bussar de vill använda har tillverkats utan att mänskliga rättigheter eller arbetares rättigheter har kränkts. Västtrafik pekar inte ut några tillverkningsländer eller busstillverkare. Men i praktiken kan bussar från exempelvis Kina stoppas om inte bussföretagen på ett trovärdigt sätt kan visa att de har tillverkats på ett etiskt hållbart sätt. Och bussar som trafikföretagen har idag riskerar att underkännas i kommande upphandlingar.

Skånetrafiken vässar busskrav – kinesiska bussar kan komma att stoppas

Skånetrafiken skärper nu kraven på vilka bussar som bussföretagen får använda i den skånska kollektivtrafiken. I kommande trafikupphandlingar måste bussföretagen kunna visa att bussarna har tillverkats utan att mänskliga rättigheter eller arbetares rättigheter har kränkts. ”Vi har blivit medvetna om att fordonsindustrin internationellt betraktas som en högriskbransch när det gäller detta och förtydligar nu våra krav när det gäller social hållbarhet”, säger Iris Rehnström, miljö- och hållbarhetsansvarig på Skånetrafiken.

Halverade koldioxidutsläpp för Solaris

Busstillverkaren Solaris mer än halverade sina koldioxidutsläpp under 2020, samtidigt som företaget levererade nästan 700 emissionsfria bussar. 44 procent av de 1558 bussar som Solaris levererade förra året hade alternativ drivlina. Det framgår av Solaris´ hållbarhetsrapport som nu har presenterats. Rapporten är den första någonsin från Solaris och täcker in företagets verksamhet i Polen, däremot inte utländska dotterbolag eller representanter.

Hållbarhetspris till Volvos dubbeldäckare

Volvos nya dubbeldäckare 9700 DD, som lanserades tidigare i år, har tilldelats den tyska facktidningen Busplaners hållbarhetspris International Sustainability Award. Juryn lyfte särskilt fram bussens aerodynamiska konstruktion som minskar bränsleförbrukningen samt möjligheten att köra bussen på förnybara drivmedel.

FlixBus siktar på klimatneutralitet

Expressbussjätten FlixBus´ moderföretag FlixMobility har klubbat en strategi som innebär att alla buss- och tågresor man erbjuder ska vara helt klimatneutrala år 2030. Målet ska nås genom en kombination av moderna fordon, ökade investeringar i alternativa drivmedel samt genom att kompensera koldioxidutsläpp orsakade av verksamheten, inräknat de tjänsteresor som företagets medarbetare gör. Som vi tidigare rapporterat är FlixBus engagerat i att utveckla bränslecellsdrivna långfärdsbussar. Man har också tre fullelektriska bussar i sin expressbusstrafik i Tyskland och Frankrike.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)