Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘hållbarhet’

Tusentals elbussar på några år – men hur är de tillverkade?

Fram till 2026 ska 2 600 elbussar upphandlas till kollektivtrafiken i landets tre storstadsområden. Nu vill SL, Västtrafik och Skånetrafiken ha besked från busstillverkarna om bussarna tillverkas på ett socialt hållbart sätt. Alltså att att bussarna har tillverkats utan att mänskliga rättigheter eller arbetares rättigheter har kränkts. Produktionen måste ske under förhållanden som lever upp till FN:s regler om mänskliga rättigheter, liksom ILO:s (International Labour Organization) grundläggande friheter för arbetare att organisera sig med mera. FN:s barnkonvention och FN:s konvention mot korruption måste också respekteras i produktionen, även i tidiga led i produktionen.

Bussbolag i topp när resenärer bedömer hållbarhet

Tre bussföretag, Vy Bus4You, Vy Flygbussarna samt FlixBus, placerar sig bland de fem toppföretagen inom persontransporter när resenärerna bedömer företagens hållbarhetsarbete. Det framgår av Svenskt Kvalitetsindex, SKI, som nu har presenterat sitt hållbarhetsindex för persontransport. Samtidigt är det långt kvar innan kunderna gör det man säger. Mycket snack och lite verkstad, konstaterar SKI.

Tuffare EU-krav på batterier

Europaparlamentet och EU:s ministerråd har träffat en preliminär överenskommelse med skärpta krav på batterier till bland annat elfordon. Kraven täcker in batteriernas hela livscykel, från utvinning av råmaterial och tillverkning till återanvändning och återvinning. Kraven på hållbarhet skärps i alla led och gäller både social och miljömässig hållbarhet. För att få leverera batterier på den europeiska marknaden måste batterileverantörerna uppfylla en rad kriterier.

Hållbarhetspris till tre busstillverkare

Irizar, Iveco och Karsan är de tre busstillverkare som på torsdagen tilldelades utmärkelsen Årets Hållbara Buss (Sustainable Bus of the Year, Sby). Priset delades ut i samband med mobilitetsmässan Next Mobility i Milano som äger rum denna vecka. Irizar fick priset för sin turistbuss Irizar i6S Efficient. Iveco prisades för sin regionbuss Crossway LE Hybrid CNG, medan Karsan fick utmärkelsen för sin eldrivna stadsbuss e-ATA 12.

Varannan västsvensk vill ha mer kollektivtrafik

Hälften av invånarna i Västra Götaland tycker att omställningen till hållbart resande går för långsamt. Allt fler vill också se ökade satsningar på kollektivtrafiken samtidigt som det finns en stark tro att hållbara resor med kollektivtrafik, bilpooler och elsparkcykel kommer att öka i framtiden. Men fler än tidigare anser att andra än de själva ska ändra sitt resande. Det visar Västtrafiks årliga attitydundersökning Hållplats 2022.

Skånetrafiken minskar klimatutsläppen

Trots ett kraftigt minskat resande under 2020 och 2021 utökade Skånetrafiken samtidigt sitt hållbarhetsarbete. Under 2021 minskade de sammanlagda utsläppen av koldioxid från buss- och spårtrafiken med åtta procent mätt per körd kilometer jämfört med 2020. En viktig förklaring är den storskaliga satsningen på elbussar. Det framgår av Skånetrafikens hållbarhetsredovisning för 2021.

Skånetrafiken och Nobina gör gemensam revision

Skånetrafiken och bussoperatören Nobina har gjort en gemensam hållbarhetsrevisoion av busstillverkaren Van Hool som har levererat en del av de bussar som Nobina kör i stadstrafiken i Malmö. Revisionen innebär ett mer omfattande led i Skånetrafikens hållbarhetsarbete med leverantörskedjan.

Svealandstrafiken: Vi vill driva utvecklingen framåt

Det samhällsägda bussföretaget Svealandstrafiken genomför just nu en stor upphandling av elbussar till sin trafik i Örebro vilket vi tidigare rapporterat om. I upphandlingen ställer Svealandstrafiken tuffa krav och utvärderingskriterier både när det gäller förarnas arbetsmiljö och social och miljömässig hållbarhet. ”Vi vill driva utvecklingen i branschen framåt”, säger Martina Lindblom Alanko, hållbarhets- och inköpschef och Emma Bratt som är den upphandlare på Svealandstrafiken som har ansvaret för den stora elbussupphandlingen.

Svealandstrafiken storhandlar elbussar – tuffa krav på social hållbarhet

Samhällsägda bussföretaget Svealandstrafiken går nu ut i en stor upphandling av batteridrivna elbussar. Upphandlingen gäller minst 46 elbussar – såväl stadsbussar som regionbussar och bussar för BRT (Bus Rapid Transit). I upphandlingen ställer Svealandstrafiken också tuffa krav på social hållbarhet när det gäller tillverkningen av bussarna. Upphandlingen innebär en omfattande elektrifiering av stadstrafiken i såväl Västerås som Örebro.

Hållbart resande minskade under pandemin

Covid-19-pandemin har inneburit att det hållbara resandet har minskat och andelen bilresor har ökat under pandemin. Samtidigt har osäkerheten i mätningarna ökat när arbetspendlingen har minskat och de lokala resorna har blivit fler. Det konstaterar Trafikkontoret i Göteborg i sin rapport om trafik- och resandeutvecklingen under 2021. Då var kollektivresandet i Göteborg fortfarande lägre än 2011.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)