Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Bättre men inte som förr i regional kollektivtrafik

Bussen fortsätter att dominera det regionala resandet med kollektivtrafiken. Foto: Ulo Maasing.

Resandet i den regionala kollektivtrafiken ökade med sju procent i fjol, jämfört med 2022. Men trots en stark återhämtning låg antalet resor ändå avsevärt lägre än innan pandemin. Bussen är det överlägset största transportmedlet i den regionala kollektivtrafiken. Mer än hälften av kollektivtrafiken finansieras via skattsedeln. Det visar ny statistik från myndigheten Trafikanalys.

Förra året gjordes nästan 1,5 miljarder resor i den regionala linjetrafiken, alltså den kollektivtrafik som de regionala kollektivtrafikmyndigheterna svarar för.

Den sammanlagda reslängden för alla genomförda resor ökade med sex procent jämfört med 2022. Det innebär att svenskarna reste nästan 140 mil per person i den regionala kollektivtrafiken under 2023. Det är sju mil längre än 2022, men samtidigt kortare än innan pandemin. 2023 låg totalnivåerna tretton procent lägre än 2019.

Trafiken på väg, det vill säga med buss och andra vägfordon, är det största trafikslaget med nästan 775 miljo­ner påstigningar under 2023. Det motsvarar mer än hälften av det totala antalet påstigningar i subventionerad regional linjetrafik.

Sett i ett längre perspektiv har antalet påstigande ökat för samtliga trafikslag fram till 2019. Sedan syns effekterna av pandemin tydligt och även om resandet ökade 2022 och 2023 är det ännu inte tillbaka på nivån från innan pandemin.

Om man mäter resandet i antal påstigningar per invånare i länen toppar Stockholms län med i genomsnitt 302 påstigningar. Gotland ligger i botten på listan med endast femton påstigningar per invånare. Genomsnittet i hela landet var 140 påstigningar.

De sammanlagda intäkterna för kollektivtrafiken ökade i fjol med 1,8 procent jämfört med året innan, samtidigt minskade kostnaderna med 1,3 procent enligt Trafikanalys.

Under 2023 uppgick de totala kostnaderna för kollektivtrafiken i Sverige till cirka 60,6 miljarder kronor. Biljettintäkterna var 27,5 miljarder. Det betyder att 55 procent av kostnaderna för kollektivtrafiken i landet finansieras via skattsedeln.

Antalet påstigningar per trafikslag i den regionala kollektivtrafiken 2010–2023 mätt i miljoner påstigningar. Diagram: Trafikanalys.

Taggat som: ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)