Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘resande’

Drastisk ändring av svenskarnas resvanor

Svenskarnas resvanor ändrades radikalt under förra året. Orsaken var givetvis covid-19-pandemin. Totalt minskade resorna med tolv procent, jämfört med året innan. Störst var minskningen när det gäller kollektivtrafiken, visar siffror från myndigheten Trafikanalys.

Covid-19-pandemin: Stora skillnader i resandet

Det finns stora skillnader i hur människors resande med kollektivtrafiken har förändrats. Det visar analyser som Nobina Technology har gjort av resesökningar i reseplaneraren Res i Sthlm. Över 70 miljoner sökningar har analyserats och de visar att resenärerna generellt har tagit till sig av uppmaningarna att undvika att resa med kollektivtrafiken. I Stockholms innerstad har sökningarna minskat kraftigt, men i flera av Stockholms kranskommuner är sökbeteendet mindre påverkat.

Färre och kortare resor under pandemin

Coronapandemin har påverkat svenskarnas resande kraftigt under pandemins första sex månader, alltså perioden mars – augusti 2020. I genomsnitt minskade antalet förflyttningar med 16 procent under halvåret. Den största minskningen svarade barn, ungdomar och studenter för. Resandet med kollektivtrafik halverades och förflyttningar till fots minskade med en fjärdedel. Det visar en sammanställning från myndigheten Trafikanalys

Bussen ökar mest i väst

Resandet med Västtrafik fortsätter att öka – och allra mest ökar bussresandet. Hittills i år har antalet resor med Västtrafiks bussar och tåg ökat med två procent. Det innebär att det har gjorts närmare fem miljoner fler resor med Västtrafik i år jämfört med samma period förra året.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)