Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘resande’

Fortfarande mest kvinnor i kollektivtrafiken

Kvinnorna dominerar fortsatt som resenärer i kollektivtrafiken och andelen manliga resenärer är lägre än andelen kvinnliga. Fler män anser att jobbet kräver bil och att de föredrar bilen framför bussen. En större andel kvinnor kan inte jobba hemifrån utan måste ta sig till jobbet och har i mindre utsträckning tillgång till körkort och bil. Det visar en temarapport från Svensk Kollektivtrafiks resvane- och attitydundersökning Kollektivtrafikbarometern. Den här gången fokuserar rapporten på skillnader i resmönster, färdmedelsval, nöjdheter och drivkrafter mellan kvinnor och män.

Sänkt biljettpris får inte människor överge bilen

Att sänka biljettpriserna i kollektivtrafiken är inte en effektiv åtgärd för att förmå människor att välja kollektivtrafik framför bil. Billigare kollektivtrafik leder däremot till en ökad mobilitet, eftersom människor gör fler resor. Men samtidigt minskar också cyklandet och att gå till fots. Det slås fast i en ny rapport från forskare vid den holländska motsvarigheten till svenska VTI eller K2, KiM, det holländska institutet för transportpolitiska analyser.

Återhämtning för kollektivtrafiken

Kollektivtrafikens marknadsandel börjar nu närma sig nivåerna före pandemin. De personer som arbetar på distans alla dagar i veckan har blivit färre och ersatts av personer som arbetar hemma någon eller några dagar i veckan. Det framgår av halvårsrapporten från Svensk Kollektivtrafiks Kollektivtrafikbarometern som redovisar utvecklingen under årets första sex månader.

Mer än var tredje resenär försvann

Det totala antalet påstigande resenärer i regional linjetrafik minskade med fyra procent under 2021 jämfört med året innan. I jämförelse med 2019, året innan pandemin, motsvarar det en minskning med 36 procent. Det visar ny officiell statistik från Trafikanalys.
 Under 2021 genomfördes knappt 1,1 miljard resor med regional linjetrafik i Sverige. Dessutom var de resor som gjordes i genomsnitt kortare än tidigare. Från 2020 till 2021 minskade den sammanlagda reslängden för alla genomförda resor med sju procent.

SL: Lägre resande och ändrade biljettköp efter pandemin

Resandet i kollektivtrafiken i Storstockholm ör fortfarande klart lägre än innan pandemin, trots att det har gått två månader sedan restriktionerna avskaffades. Men återhämtningen fortsätter. Och många resenärer har ändrat sitt sätt att betala för resan och väljer att blippa sitt betalkort eller att köpa biljett i SL:s app.

Drastisk ändring av svenskarnas resvanor

Svenskarnas resvanor ändrades radikalt under förra året. Orsaken var givetvis covid-19-pandemin. Totalt minskade resorna med tolv procent, jämfört med året innan. Störst var minskningen när det gäller kollektivtrafiken, visar siffror från myndigheten Trafikanalys.

Covid-19-pandemin: Stora skillnader i resandet

Det finns stora skillnader i hur människors resande med kollektivtrafiken har förändrats. Det visar analyser som Nobina Technology har gjort av resesökningar i reseplaneraren Res i Sthlm. Över 70 miljoner sökningar har analyserats och de visar att resenärerna generellt har tagit till sig av uppmaningarna att undvika att resa med kollektivtrafiken. I Stockholms innerstad har sökningarna minskat kraftigt, men i flera av Stockholms kranskommuner är sökbeteendet mindre påverkat.

Färre och kortare resor under pandemin

Coronapandemin har påverkat svenskarnas resande kraftigt under pandemins första sex månader, alltså perioden mars – augusti 2020. I genomsnitt minskade antalet förflyttningar med 16 procent under halvåret. Den största minskningen svarade barn, ungdomar och studenter för. Resandet med kollektivtrafik halverades och förflyttningar till fots minskade med en fjärdedel. Det visar en sammanställning från myndigheten Trafikanalys

Bussen ökar mest i väst

Resandet med Västtrafik fortsätter att öka – och allra mest ökar bussresandet. Hittills i år har antalet resor med Västtrafiks bussar och tåg ökat med två procent. Det innebär att det har gjorts närmare fem miljoner fler resor med Västtrafik i år jämfört med samma period förra året.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)