Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Akershus’

Skilda världar: Resandet tillbaka i Oslo men inte i Stockholm – pendeltågshaveri räddar ekonomin

När det gäller resandet i kollektivtrafiken är skillnaden stor mellan Norges och Sveriges huvudstäder. I Oslo reser nu lika många kollektivt som innan pandemin. I Stockholm är fortfarande var femte resenär borta och resandet har stabiliserat sig på en nivå som ligger på cirka 80 procent av nivån innan pandemin. Samtidigt räddas SL:s ekonomi av stora problem i trafiken, främst när det gäller pendeltågen.

Nio bilar av tio kan försvinna genom självkörande bussar och nya mobilitetslösningar

Självkörande bussar och bilar samt nya lösningar för delad mobilitet, så kallad MaaS (Mobility as a service), kan minska bilanvändningen radikalt. Likaså ändra på hur vi ser på transportsystem, infrastruktur och stadsutveckling. Det konstateras i en rapport från konsultföretagen Cowi och PTV som har gjorts på uppdrag av trafikhuvudmannen i norska Oslo och Akershus, Ruter. Men samtidigt krävs en förstärkning av den traditionella kollektivtrafiken, säger Øysten Berge, projektledare för studien som är den mest omfattande och komplicerade i sitt slag i världen.

Holländsk laddning av Nobinabussar

Det blir det holländska företaget Heliox som ska leverera infrastruktur för snabbladdning av Nobinas elbussar i Oslo och angränsande Akershus i Norge. Nästa år kommer Nobina att där ha 44 helelektriska ledbussar från BYD i trafik. Det är dels 20 elbussar på Norges mest trafikerade busslinje, linje 31 i Oslo, dels 22 bussar på linje 100. Idag har Nobina två eldrivna ledbussar i trafik på linje 31. Dessa snabbladdas dock inte.

Mobilen ska väcka kollektivtrafikens kunder

Om bussen eller tåget är försenat kan resenärerna automatiskt väckas tidigare så de hinner till jobbet i tid. Det är en av de allt mer personligt anpassade tekniska lösningar som Ruter, trafikhuvudman i Oslo och Akershus, ser framför sig inom en relativt nära framtid, skriver Teknisk Ukeblad.

Vätgasbussar står mer än de går

År 2013 satte Ruter, huvudman för kollektivtrafiken i Oslo och Akershus, fem bränslecellsbussar i trafik. Bussarna körs av operatören Unibuss. Körs är dock knappast rätt ord. Problemen med bussarna har varit enorma. Det senaste året har bussarna knappt kört något alls i linjetrafik och just nu är samtliga fem vätgasbussar i Oslo ur trafik, rapporterar det norska radio- och TV-bolaget NRK.

Elbussar ska hjälpa Oslo att rensa luften

När Nobina och Unibuss tidigare i sommar tog hem en stor trafikupphandling i Oslo var avtalstiderna korta, 3+3 respektive 3+2 år. De korta avtalen beror på att busstrafiken i Oslo står inför ett stort teknikskifte. År 2020 räknar Oslo med att dra igång en storsatsning på elbussar. Några år senare ska omkring 60 procent av bussarna i själva Oslo gå på el, medan trafiken utanför staden främst ska köras på biogas. Idag körs mer än tre fjärdedelar av busstrafiken i Oslo med dieseldrivna bussar. Den stora omställningen av busstrafiken är en del av Oslo kommuns strategi att drastiskt minska utsläppen av klimatgaser.

Oslo storsatsar på elbussar

Ruter, som är huvudman för kollektivtrafiken i Oslo med omnejd planerar att testa ett stort antal elbussar med tillhörande infrastruktur. Bussarna och infrastrukturen ska testas under åren 2016 – 2020 som en del av ett projekt som Ruter har döpt till Fossilfri 2020.

40 procents rabatt på månadskort för studenter

Snart får studenter 40 procents rabatt på 30-dagarsbiljetter i hela landet. Dock inte i Sverige utan i Norge. Från den första februari ansluter sig nämligen trafikhuvudmannen i Oslo, Ruter, till den praxis som gäller i de 17 övriga norska länen (fylkena) utanför Oslo och Akershus.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)