Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘biodrivmedel’

Bussföretagen om biodrivmedlen: ”En välkommen och glädjande julklapp”

EU-kommissionens beslut på onsdagen att godkänna Sveriges ansökan om förlängd skattebefrielse för höginblandade flytande biodrivmedel välkomnas av Transportföretagen där Sveriges Bussföretag ingår. Regeringen ansökte tidigare i år om fortsatt skattebefrielse för åren 2023 – 2033, men EU-kommissionen har nu förlängt skattebefrielsen under fyra år, till och med 2026.

Fortsatt skattebefrielse för biodrivmedel

EU-kommissionen meddelade på onsdagen att man har godkänt Sveriges statsstödsansökan om fortsatt skattebefrielse av rena och höginblandade biodrivmedel i ytterligare fyra år.

Skattesmäll kan tvinga bussbranschen att backa från nyår

Oron är stor inom Sveriges Bussföretag för att den svenska bussbranschen redan vid årsskiftet kan tvingas backa när det gäller miljöarbetet. Bussbranschen i Sverige leder idag omställningen till en fossilfri fordonsflotta. Men EU-kommissionen ska nu fatta beslut om Sverige ska få fortsatt skattebefrielse för höginblandade flytande biodrivmedel, exempelvis HVO. Skattebefrielsen är en grund för att den svenska bussbranschen idag till över 85 procent kör på förnyelsebara drivmedel.

Företagsledare manar EU-kommissionen att satsa på bioenergi

Både biodrivmedel och fasta biobränslen måste ha en central roll när EU arbetar för att bli oberoende av den ryska gasen, oljan och kolet. Det skriver över 500 företagsledare, varav drygt 100 svenska, från 26 länder till EU-kommissionen. De konstaterar att Rysslands anfallskrig på Ukraina tydligt har visat på brister i EU:s energipolitik, med stort beroende av importerade fossila bränslen, varav en stor del kommer från Ryssland.

Regeringen ansöker hos EU om skattebefrielse för biodrivmedel

Regeringen kommer att hos EU-kommissionen ansöka om skattebefrielse för rena biodrivmedel under tio år, från och med 2023. Den skattebefrielse som Sverige har idag gäller året ut. Från buss- och kollektivtrafikbranschen har man under lång tid varnat för att en kostnadssmäll väntar kollektivtrafiken om inte skattebefrielsen förlängs. Därmed har regeringen svängt när det gäller de höginblandade, rena biodrivmedlen. I december gick regeringen ut med ett förslag som innebar att man inte skulle söka ett nytt undantag från statsstödsreglerna från kommande årsskifte.

Biodrivmedel: ”Öppning finns men regeringen måste agera skyndsamt”

Regeringen måste agera snabbt hos EU och ansöka om fortsatt skattereduktion för höginblandade biodrivmedel. Det anser Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, som anser att det nu finns en öppning för nya statsstödsregler inom EU. Dessa gör det möjligt att fortsätta med den svenska skattereduktionen för höginblandade biodrivmedel även efter årets slut. Det skulle ha stor betydelse för den svenska bussbranschen.

Skattesmäll hotar fossilfria bussar

Kollektivtrafiken i Sverige riskerar att drabbas av en kostnadsökning om 700 – 800 miljoner kronor per år från den 1 januari 2023. Men kostnadsökningen kan också bli betydligt mindre. Det konstaterar regeringen som nu har presenterat ett förslag som innebär att skattebefrielsen slopas för flytande rena/höginblandade biodrivmedel. Det slår direkt på drivmedel som används i en stor del av landets busstrafik, främst HVO100 och RME.

Biodrivmedlen på väg ut från SL-trafiken

Gradvis kommer biodrivmedlen att försvinna från busstrafiken i Region Stockholm. Istället är det allt mer el som gäller. 50– 80 procent av bussflottan i SL-trafiken kommer att vara elektrifierad till år 2030 och 100 procent till år 2035, räknar SL-ledningen med.

Fakta från branschen om förnybart och elproblem

De båda branschorganisationerna Sveriges Bussföretag och Svensk Kollektivtrafik har uppdaterat sin folder Faktabakgrund om förnybara drivmedel och kapacitetsproblem för elförsörjning. Bakgrunden är att det nu kommer en strid ström av nya lagförslag och initiativ för en fossilfri fordonsflotta, både i Sverige och från EU-kommissionen.

”Skattebefriade biodrivmedel viktiga – långsiktigt beslut behövs”

EU-kommissionens godkännande av Sveriges ansökan om förlängd skattebefrielse för höginblandade flytande biodrivmedel är ett viktigt och mycket positivt besked för kollektivtrafikbranschen. Det anser Svensk Kollektivtrafik. Beslutet innebär att exempelvis biodiesel är fortsatt skattefritt. ”Men nu krävs ett långsiktigt beslut för att inte kollektivtrafiken ska drabbas av en kostnadsbomb”, menar Svensk Kollektivtrafik.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)