Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘biodrivmedel’

Biodrivmedlen på väg ut från SL-trafiken

Gradvis kommer biodrivmedlen att försvinna från busstrafiken i Region Stockholm. Istället är det allt mer el som gäller. 50– 80 procent av bussflottan i SL-trafiken kommer att vara elektrifierad till år 2030 och 100 procent till år 2035, räknar SL-ledningen med.

Fakta från branschen om förnybart och elproblem

De båda branschorganisationerna Sveriges Bussföretag och Svensk Kollektivtrafik har uppdaterat sin folder Faktabakgrund om förnybara drivmedel och kapacitetsproblem för elförsörjning. Bakgrunden är att det nu kommer en strid ström av nya lagförslag och initiativ för en fossilfri fordonsflotta, både i Sverige och från EU-kommissionen.

”Skattebefriade biodrivmedel viktiga – långsiktigt beslut behövs”

EU-kommissionens godkännande av Sveriges ansökan om förlängd skattebefrielse för höginblandade flytande biodrivmedel är ett viktigt och mycket positivt besked för kollektivtrafikbranschen. Det anser Svensk Kollektivtrafik. Beslutet innebär att exempelvis biodiesel är fortsatt skattefritt. ”Men nu krävs ett långsiktigt beslut för att inte kollektivtrafiken ska drabbas av en kostnadsbomb”, menar Svensk Kollektivtrafik.

Bussföretagen: Glädjande besked om biodrivmedel

Sverige får fortsatt skattebefrielse för höginblandade, flytande biodrivmedel, meddelade EU-kommissionen på fredagen. ”Ett glädjande besked som är viktigt för den svenska bussbranschen”, kommenterar Sveriges Bussföretags branschchef Anna Grönlund.

Protester mot EU-förslag om skatt på biobränslen

Alla typer sv biobränslen ska beskattas. Det skriver EU-kommissionen i det förslag till energiskattedirektiv som man presenterade i veckan. EU-kommissionen vill att såväl flytande som fasta biobränslen beskattas. Förslaget möts av starka protester från svenskt håll.

Ödesår för klimatsmart busstrafik – biodrivmedel hotas av EU

Det här året är ett ödesår för biodrivmedel i busstrafiken. Det konstaterar Sveriges Bussföretag med anledning av att EU under året kommer att fatta ett antal avgörande beslut när det gäller användningen av biodrivmedel i transportsektorn. Sveriges Bussföretag har tillsammans med Transportföretagen och flera andra organisationer under flera år arbetat för gynnsamma villkor för biodrivmedel för transportsektorn inom hela EU. Även regeringens särskilde samordnare för Fossilfritt Sverige, Svante Axelsson, har arbetat hårt för detta och den svenska regeringen har upprepade gånger lyft frågan med övriga medlemsländer inom EU. Hur det går är ännu ovisst.

Transportföretagen bearbetar EU om biodrivmedel

Biodrivmedlens framtid inom EU är fortfarande oviss. Nu satsar Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår, på att sprida kunskap bland svenska EU-parlamentariker om biodrivmedlens betydelse för en mer hållbar transportsektor. Transportföretagen framhåller att biodrivmedel är en förutsättning för det hållbarhetsarbete som pågår i en rad transportrelaterade branscher, exempelvis bussbranschen som till stor del kör på hållbara drivmedel, men också för flyget och den tunga lastbilstrafiken.

Regeringen söker fortsatt skattebefrielse för biodrivmedel

Regeringen har nu lämnat in en ansökan till EU-kommissionen om fortsatt skattebefrielse för flytande biodrivmedel. Bakgrunden är att det skatteundantag som Sverige har idag när det gäller flytande rena och höginblandade biodrivmedel löper ut vid årsskiftet.

Fredrik Reinfeldt tar över biodrivmedel och petroleum

Den tidigare moderatledaren Fredrik Reinfeldt blir ny ordförande för petroleum- och biodrivmedelsindustrins branschorganisation Drivkraft Sverige. Organisationen hette tidigare Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI). Reinfeldt utses vid Drivkraft Sveriges stämma den 27 maj och efterträder då Ewa Björling som styrelsens ordförande.

”Underkänt – EU-kommissionen motarbetar biodrivmedel”

EU-kommissionen får skarp kritik från flera håll i Sverige. Svenska Bioenergiföreningen (Svebio) ger EU-kommissionen underkänt på flera punkter när det gäller EU:s så kallade taxonomi. Sveriges Bussföretag instämmer i kritiken. ”Kommissionen motarbetar biodrivmedel och fordon som kan drivas med biodrivmedel”, skriver Svebio i ett pressmeddelande där man pekar på att taxonomin kan innebära ett stopp för tillverkning av fordon för biodrivmedel.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)