Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Blekinge tekniska högskola’

Kombinerad mobilitet ska minska bilismen i Blekinge

Bilresandet i Blekinge ökar från år till år. Nu ska ett EU-finansierat projekt bidra till att bryta trenden och göra det enkelt för Blekinges invånare att kombinera olika färdmedel som kollektivtrafik och cykel. Det är Energikontor Sydost som under närmaste tre åren ska tillsammans med Region Blekinge, NetPort Science Park, Blekinge tekniska högskola, Länsstyrelsen Blekinge och Blekinges fem kommuner, skapa nya lösningar för resor där kollektivtrafiken utgör basen.

Forskare: Elbussar billigare för samhället

Elbussar och elbilar blir billigare för samhället än konventionella fordon. Det slås fast i en doktorsavhandling vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH, som läggs fram den här veckan. I avhandlingen av forskaren Sven Borén vid BTH undersöks hur elbussar och elbilar kan bidra till en hållbar utveckling av transportsektorn. Forskningen lyfter även fram de miljömässiga, sociala och ekonomiska fördelarna med eldrivna fordon.

Nytt forskningsprojekt ska göra kollektivtrafiken smidigare

Ett nytt europeiskt projekt där Blekinge Tekniska Högskola (BTH) deltar ska göra samordningen av kollektivtrafiken. Bakgrunden är att informations- och betaltjänster för kollektivtrafikresenärer blir allt bättre. Men vid avvikelser i kollektivtrafiken är det fortfarande mycket svårt för resenärerna att få tillräcklig och aktuell information om hur resan kommer att kunna fullföljas. Information vid störningar är också ett av de områden som får lägst betyg från resenärerna i de årliga mätningar som görs av Kollektivtrafikbarometern.

Svensk forskning ska hjälpa upphandlingar av elbusstrafik

En grupp svenska forskare vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH, ska ta fram ett underlag för upphandling av trafik med elbussar. Det är forskargruppen i SustainTrans Research Team som har fått pengar från Energimyndigheten för att genomföra en tvåårig studie som ska underlätta introduktionen av elbussar i Sverige.

Stor potential för eldrivna bussar

Eldrift av bussar har en stor potential att fungera i dagens och morgondagens kollektivtrafik. Det är den övergripande slutsatsen från GreenCharges fälttest med elbuss från Ebusco. Resultaten från testerna presenteras i en ny rapport. GreenCharge Sydost är ett treårigt forsknings- och demonstrationsprojekt som syftar till att öka kunskapen och förutsättningarna för en hållbar introduktion av elfordon.

Snart gratis elbuss i Lerum

Den fältstudie med eldriven busstrafik som sedan tidigare i vinter pågår i södra Sverige fortsätter snart i Lerum. Med start den 2 februari kan resenärer åka med gratis på utvalda sträckor i kommunen när Lerum testar klimatsmart kollektivtrafik.

Hybridbussarna kommer i stad efter stad

Efter en trög start i Sverige kommer nu hybridbussarna i ett antal städer. Uppsala får inom kort sina tre första hybridbussar för reguljär trafik och Jönköping kommer att börja provtrafik med hybridbussar. Där ska man se både på hybridbussar och helt elektriska bussar, uppger TV4 Jönköping.

Svensk forskning slår fast: Eldrivna bussar är billigare

Både ur ett ekonomiskt och hållbart perspektiv är det smart att börja övergången till eldrift i bussar. En förutsättning är att de körs på ny förnybar el. Det hävdar forskare vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH. Där driver man ett stort forskningsprojekt som heter Greencharge och som är inriktat på hållbara transporter.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)