Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘buller’

Spårväg ger stadsbor sömnlösa nätter

Den nya spårvägen i den danska staden Odense, Letbanen, orsakar bokstavligt talat många av stadens invånare sömnlösa nätter. Spårvägen bullrar så mycket att människor som bor längs banan inte kan sova om nätterna, trots att operatören Keolis sedan några veckor har sänkt hastigheten på banan under kvällar, nätter och tidiga morgnar. Nu höjs röster för att staten ska expropriera, lösa in, en del av de bullerstörda fastigheterna, rapporterar Danmarks Radio, DR.

Elbussar gav bättre hälsa för boende längs linjen

Att byta ut hybridbussarna mot helt elektriska bussar längs en busslinje i Göteborg gjorde att de boende längs linjen mådde betydligt bättre. Bullernivåerna minskade och därmed även sömnstörningar, trötthet och nedstämdhet hos de boende. Det visar en studie från avdelningen samhällsmedicin och folkhälsa vid Göteborgs universitet.

För dyrt att stoppa bullrande biogasbussar

De Växjöbor som bor längs vissa av stadsbusslinjerna får fortsätta att lida av bullret från bussarna. Det blir för dyrt att begränsa trafiken med de bullrande biogasbussarna i Växjö. Det slår Länsstyrelsen i Växjö fast. 40 miljoner skulle det enligt Länsstyrelsen kosta att komma till rätta med bullret. Länstrafiken Kronoberg fick därmed stöd för sin linje.

300 göteborgare dör av luftföroreningar varje år – 135 000 plågas av buller

Varje år dör omkring 300 människor i Göteborg i förtid på grund av luftföroreningar. Ett hållbart transportsystem med elbussar i kollektivtrafiken är en del av löningen på problemet, anser Västtrafik.

Länstrafiken Kronoberg vill inte stoppa bullrande bussar

De långvariga problemen med buller från biogasdrivna stadsbussar i Växjö är ännu långt från en lösning. I slutet av september begränsade miljö- och hälsoskyddsnämnden i Växjö användningen av gasbussar i stadstrafiken eftersom de bullrade för mycket, i synnerhet med lågfrekvent buller. Samtidigt krävde nämnden att Region Kronoberg och Länstrafiken senast till årsskiftet skulle presentera en plan på hur man ska komma tillrätta med bullerstörningarna. Nu säger Länstrafiken nej till kraven i ett överklagande till Länsstyrelsen. Istället skyller Länstrafiken på Växjö kommun och på felbyggda hus.

Buller från biogasbussar huvudvärk i Växjö

Nya biogasbussar började för drygt tre år sedan trafikera gatorna i Växjö och sedan dess har mängder med klagomål kommit in till kommunen på att bussarna bullrar för mycket. Egentligen är de tystare än de bussar som de nya bussarna avlöst, men biogasbussarna ger ifrån sig ett lågfrekvent buller som tränger in i bostäderna längs linjerna. Det gäller framför allt på sträckor där bussarna accelererar, bromsar in eller kör långsamt.

Buller problem för sju av tio stadsbor – elbuss del av lösningen

Sju av tio göteborgare säger att de störs av höga ljudnivåer i staden. Det visar en undersökning som Volvokoncernen har låtit göra. Flest störs av ljud från trafiken, och över hälften anger att de får fysiska eller psykiska besvär av höga bullernivåer. Elbussar bidrar till en bättre och tystare stad, framhåller man från Volvo.

Bussar och buller: Ny lagstiftning om tystare busstrafik

EU har i sommar beslutat om nya certifieringskrav för bussar när det gäller buller. EU-beslutet är en följd av att trafikbuller är ett allt större och mer uppmärksammat problem i många städer. Det är bakgrunden till ett seminarium om buller och busstrafik som en rad aktörer i branschen arrangerar i Stockholm den 28 november.

Tusentals fönster byts för att skydda mot bussbuller

Göteborgs stad satsar nu åtta miljoner kronor på att dämpa bullret från den ökade busstrafik som har blivit följden av trängselskatten i Göteborg. 2600 fönster i fastigheter vid Övre Husargatan ska bytas, skriver Göteborgs-Posten. Men generellt har bullret i Göteborgs innerstad minskat sedan trängselskatten infördes vid årsskiftet.

Ledare: Största möjliga tyssssssssstnad…

Oväsen från trafiken blir ett allt större hälsoproblem i våra städer, i synnerhet de större. I en rapport som nyligen publicerats konstaterar Mikael Ögren, bullerforskare vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, att antalet göteborgare som drabbas av alltför höga bullernivåer där de bor nästan har fördubblats sedan 1975. Men det finns möjligheter att minska trafikbullret totalt och göra bussen till det tystaste kollektiva trafikmedlet. Bara man inte gräver ner allt i demonstrationsprojekt utan istället hämtar kunskap utifrån.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)