Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

300 göteborgare dör av luftföroreningar varje år – 135 000 plågas av buller

Samhället ställa om till ett hållbart transportsystem, säger Hanna Björk, hållbarhetschef på Västtrafik. Foto: Thomas Harrysson.

Varje år dör omkring 300 människor i Göteborg i förtid på grund av luftföroreningar. Ett hållbart transportsystem med elbussar i kollektivtrafiken är en del av löningen på problemet, anser Västtrafik.

– För att komma tillrätta med problemet måste samhället ställa om till ett hållbart transportsystem, säger Hanna Björk, hållbarhetschef på Västtrafik.

Den utsläppskälla som påverkar luften i gatunivå allra mest är vägtrafiken. Förutom förtida dödsfall leder utsläppen bland annat till effekter på hjärta och blodkärl, hjärtinfarkt och stroke.

Enligt Miljömedicinskt centrums rapport Miljö och hälsa i Västra Götalandsregionen och Halland 2018 orsakar luftföroreningar cirka 300 förtida dödsfall i Göteborg varje år.

Barn är bland de mest utsatta för luftföroreningar då de vistas mycket utomhus. Deras lungor och immunförsvar har inte heller utvecklats färdigt vilket gör dem särskilt sårbara. Dessutom har barn en högre aktivitetsnivå än vuxna och andas då in en förhållandevis stor mängd luft.

En mindre känd aspekt av luftföroreningarna är att de också har en negativ effekt på barns hjärnor.

– Den senaste tiden har det kommit en hel del studier som visar att barns hjärnor påverkas av luftföroreningarna och att tillväxten i hjärnan blir sämre. Luftföroreningar orsakar hälsoproblem hela livet,säger Anna Oudin, docent i epidemiologi och forskare, Lunds och Umeå universitet.

Göteborg gör nu en storsatsning på elbussar. Foto: Ulo Maasing.

– Ett effektivt sätt att minska utsläppen här och nu är att minska antalet fordon i trafiken. Ju fler människor som reser tillsammans, cyklar eller går desto färre fordon på vägarna. Våra fordon är inte heller helt rena idag, men vi håller på att ställa om. I år kommer 60 nya elbussar rulla i trafik och målet är att ha elektrifierat all stads- och tätortstrafik i Västra Götalandsregionen senast 2030, säger Hanna Björk, hållbarhetschef på Västtrafik.

Elbussar har också en annan positiv effekt för människor eftersom de är mycket tystare än konventionella bussar som drivs qv gas eller diesel.

135 000 göteborgare plågas idag av alltför häga ljudnivåer vid sin bostad. I Göteborg, som i övriga landet, är det trafiken som bullrar mest.

– De flesta bullerutsatta göteborgarna bor vid de större lederna, vid kollektivtrafikstråk eller i de centrala delarna av Göteborg, säger Belma Krslak på miljöförvaltningen i Göteborg.

Buller kan påverka människan negativt med svårare att koncentrera sig, försämrad sömn och ökad stress. Detta kan leda till högt blodtryck, åderförfettning och i förlängningen många allvarliga sjukdomar, vilket kan leda till för tidig död.

– Våra beräkningar visar att kring 1 200 friska levnadsår går förlorade varje år i Göteborg på grund av buller från vägtrafik. Den samhällsekonomiska kostnaden beräknas till över en miljard kronor per år,säger Belma Krslak.

Barn är extra känsliga för buller. En god ljudmiljö har stor betydelse för barns utveckling och lärande. Buller riskerar att ge långsiktiga effekter för barnens kognitiva utveckling, minne och läsförmåga.

Taggat som: , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)