Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Claes Annerstedt’

Upphandlingskaos i Dalarna kostade 200 miljoner

Notan för skattebetalarna i Dalarna för upphandlingskaoset av busstrafiken i Dalarna 2013 landar på drygt 200 miljoner kronor, rapporterar Sveriges Radio P4 Dalarna. Den ursprungliga upphandlingen överklagades av Nobina, vilket blev starten för en rad rättsliga turer.

Vd-skifte i Dalatrafik

Dalatrafik får den 1 september ny vd. Claes Annerstedt som varit vd i Dalatrafik sedan februari 2007 går då i pension och lämnar över till Conny Strand som idag arbetar som konsult bland annat gällande järnvägsfrågor åt branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik.

Bussresenärer nöjdare än tågresenärer (uppdaterad)

Svenskarna blir steg för steg nöjdare med kollektivtrafiken. Åtta av tio är nöjda med sin senaste resa. Bussresenärer är nöjdare än tågresenärer. Människor tycker också att det har blivit enklare köpa biljett. Det visar analyser från den nationella undersökningen Kollektivtrafikbarometern. Undersökningen utförs årligen av branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik och nära 50 000 personer intervjuas kring resvanor, kvalitet och service. Nöjdast är resenärerna i Luleå och Karlstad.

Ny bussupphandling inledd i Dalarna – igen

Region Dalarna och Dalatrafik inledde på torsdagen ännu en gång upphandlingen av busstrafik i regionen. Tidigare i höst avbröt man upphandlingen av busstrafiken i Dalarna och förde in krav på personalövertagande i upphandlingsunderlaget. Förra veckan ändrade man sig och tog bort kravet, men efter hårda fackliga påtryckningar tog (S)-ledningen i Dalarna och dess ordförande Leif Nilsson(S) i örat och såg till att kravet på personalövertagande återinfördes.

Dalatrafik frias för sen direktupphandling

Ännu en av turerna kring den stora upphandlingsröran i Dalarna har nu nått en slutpunkt. I en purfärsk dom från kammarrätten slår domstolen fast att Dalatrafik inte kan lastas för den direktupphandling som Dalatrafik ansåg sig tvingad att göra på grund av de många och långa turerna kring upphandlingen. Direktupphandlingen ledde till att Sambus och Keolis tilldelades trafiken, men upphandlingen överklagades av Nobina.

Flod av klagomål efter bussrevolution

Dalatrafik, som har huvudansvaret för kollektivtrafiken i Dalarna, har fått ta emot en flod av klagomål sedan man i augusti lanserade sin ”bussrevolution”, alltså det nya trafiksystemet i Dalarna. Redan efter några veckor har Dalatrafik tvingats till över 150 justeringar av tidtabellerna.

Oklar framtid för Bussgods i Dalarna

I kölvattnet av upphandlingsturbulensen i Dalarna är det nu oklart med framtiden för Dalatrafik Bussgods AB. Samtliga sju anställda i företaget har sagts upp till den sista juni. Även 45 ombud för Bussgods berörs.

Dalarna: Motgång för Nobina i upphandlingstvisten

Turerna kring Dalatrafiks upphandling av busstrafik fortsätter. Den direktupphandling av trafiken som Dalatrafik genomförde i förra veckan överklagades omedelbart av bussoperatören Nobina. Nobina ville också att förvaltningsrätten i Falun skulle utfärda ett interimistiskt förbud för Dalatrafik att fullfölja avtalet med Keolis och Sambus. Nu säger förvaltningsrätten nej till detta, rapporterar Dalarnas Tidningar, DT.

Claes Annerstedt, Dalatrafik: Kollektivtrafiken är säkrad

Genom de avtal som Dalatrafik i förra veckan träffade med Keolis och SamBus säkras nu kollektivtrafiken i länet. Inom Dalatrafik ser vi fram emot att nu kunna lägga månader av störningar i upphandlingsarbetet bakom oss. En period med tidsödande juridiska processer där vår nuvarande samarbetspartner fungerat som motpart. Det skriver Dalatrafiks vd Claes Annerstedt i denna debattartikel.

Dalatrafik slår ifrån sig, tar fram hemligstämpeln och vill inte träffa Nobina

Turerna kring busstrafikupphandlingen i Dalarna blir allt fler, samtidigt som relationerna mellan Dalatrafik och operatören Nobina blir allt frostigare. Under tiden närmar sig halvårsskiftet och ingen vet idag vem som ska köra busstrafiken i Dalarna från den 1 juli. Samtidigt har Dalatrafiks styrelse meddelat Nobina Sveriges ledning att man inte är intresserad av att träffas. Att Dalatrafik avbröt direktupphandlingen av busstrafiken beror på att anbuden var för dyra, säger Dalatrafik. Dessutom säger man sig ha flera andra sakliga skäl för att avbryta – men de skälen hemligstämplar Dalatrafik.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)