Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Dansk PersonTransport’

Stor brist på turistbussförare i Danmark

Nästan en femtedel av de bussförare som den danska turistbussbranschen behöver saknas, konstaterar Danmarks branschorganisation för bussnäringen, Dansk BusTransport. Att öppna för 18-åringar att köra turistbuss och göra det mer attraktivt för pensionärer att fortsätta att köra kan bidra till att minska bristen, föreslår organisationen.

Turistbussar förvisas från centrala Köpenhamn

Köpenhamn är en populär destination för många svenska bussresor, men nu kan turistbussarna snart förvisas från de centrala delarna av den danska huvudstaden. Istället förväntas många fler bussturister gå, cykla eller åka med den vanliga kollektivtrafiken som Metron för att komma fram till många turistattraktioner – turistbussar ska inte få köra ända fram. Den danska bussbranschens organisation Dansk PersonTrafik protesterar och menar att planerna är förkastliga och drabbar inte minst pensionärer.

Danmark: bussbranschen välkomnar sommarpaket

Den danska regeringen och ett brett flertal av de politiska partierna i Folketinget enades nyligen om ett samlat paket för att hjälpa de företag som drabbats hårdast av covid-19-pandemin. Paketet innehåller bland annat ett omställningsstöd till turistnäringen, kulturlivet och idrotten. Satsningen välkomnas av den danska bussbranschens organisation Dansk PersonTransport.

Förlängt stöd till bussföretag – i Danmark

Danmark fortsätter att gå före Sverige när det gäller stöd till företag med anledning av covid-19-pandemin. Danmark har nu förlängt stödet till företag vars verksamhet har minskat kraftigt till följd av coronakrisen. Stödet är förlängt till den 5 april. I Sverige finns beslut om motsvarande stöd även efter sista februari men det är oklart när det går att söka, trots nya restriktioner som drabbat bussbranschen, konstaterar Sveriges Bussföretag.

Omställningsstödet kan förlängas till årsskiftet – i Danmark

Den danska motsvarigheten till omställningsstödet till företag, kompensationsordningen, förlängs i en första omgång till den 31 oktober. Men om de nuvarande restriktionerna för resor, evenemang med mera fortsatt gäller efter oktober kommer stödet automatiskt att förlängas till årsskiftet. Det är innebörden av en bred överenskommelse mellan den danska regeringen och sex andra politiska partier i Stortinget. I Sverige gäller omställningsstödet endast för mars och april. ”Nu är det dags att även den svenska regeringen agerar”, kommenterar Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag.

Enighet om förlängt coronastöd till företag i Danmark

Det finns nu en politisk enighet i Danmark att förlänga delar av den danska motsvarigheten till omställningsstödet till oktober. Liksom det svenska omställningsstödet riktar sig det danska till företag som tappat en stor del av sin omsättning på grund av covid-19-pandemin, exempelvis företag i besöksnäringen. Det svenska stödet gäller bara företag som drabbats under mars och april, trots att det från bland annat rese-, turist- och bussturistbranschen gång på gång har rests krav på att stödet ska förlängas. Dessa näringar har ju större delen av sina intäkter under sommarmånaderna.

Danmark: Två av tre turistbussföretag hotas av konkurs

Nästan två tredjedelar av de danska turistbussföretagen hotas av konkurs. Det konstaterar den danska bussbranschens organisation Dansk PersonTransport, som har gjort en stor undersökning bland sina medlemmar. Den visar att 63 procent av turistbussföretagen löper stor eller mycket stor risk att gå i konkurs innan 2021 om de pågående stödpaketen upphör den 8 juli och att det inte sker någon ytterligare öppning av samhället innan augusti/september. Samtidigt ska man vara medveten om att stödet till de danska företagen är betydligt generösare än motsvarande stödpaket från den svenska regeringen.

Kontantstöd till företag utökas – i Danmark

De politiska partierna i den danska riksdagen, Folketinget, har i helgen enats om att öka kontantstödet till företagen på grund av coronakrisen. Inte minst för buss- och taxinäringen är det utvidgade stödet välkommet. Sveriges Bussföretag och Transportföretagen har redan tidigare lyft fram Danmark som ett gott exempel, men hittills inte mötts av någon förståelse från regeringen. I Danmark applåderas det utvidgade stödet av branschen. ”Tack regeringen. Det här är en god nyhet för många buss- och taxiföretag”, kommenterar de danska buss- och taxiföretagens organisation Dansk PersonTransport, på twitter.

Statliga stödpaket – poppis i Danmark, saknade i Sverige

De stödpaket till företag som Danmark har infört är mycket efterfrågade och nyttjas i stor utsträckning av landets bussföretag. Det visar en undersökning som den danska bussbranschens organisation, Dansk PersonTransport,  har gjort bland de bussföretag som kör turist- och beställningstrafik. I Sverige är regeringen passiv när det gäller liknande stöd.

Bussföretagen: Dansk samsyn önskas i Sverige

Det är nu klart att såväl de trafikföretag som kör upphandlad kollektivtrafik som skolskjutsar som de som kör allmän kollektivtrafik får betalt enligt sina avtal med kollektivtrafikmyndigheter och kommuner. I Danmark. Sveriges Bussföretag efterlyser en liknande lösning även här i landet.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)