Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘ekonomi’

Ännu en prishöjning i Gävleborg

I våras beslutade politikerna i Region Gävleborg att höja X-trafiks biljettpriser för att klara ekonomin för regionens kollektivtrafik. Men redan nu är nästa prishöjning på gång. Ökade kostnader för bland annat drivmedel gör att kollektivtrafiken nu är på väg mot ett underskott på 60 miljoner kronor i förhållande till budget. Nu vill den politiska majoriteten (SD, M, KD samt det lokala SVG) höja biljettpriserna ytterligare parallellt med nedskärningar i trafiken samtidigt som man går över till mindre miljövänligt drivmedel i busstrafiken i Hälsingland.

Bättre än budget för landets kollektivtrafik

Kollektivtrafiken i Sverige kommer i år troligen att gå betydligt bättre än budget, Men variationerna i landet är stora. Bäst i förhållande till budget är SL i Region Stockholm som var budgeterad att göra ett minus på 1,7 miljarder men enligt de senaste prognoserna landar på ett minus på 643 miljoner, skriver Johan Örjes i nyhetsbrevet Uppspårat om kollektivtrafik och infrastruktur.

Tufft i Värmland – bättre än väntat i Skåne

Kostnaderna för kollektivtrafiken i Region Värmland är på väg att spräcka budgeten rejält. I Skåne är utvecklingen mer positiv och budgteten i balans. Det framgår av delårsrapporterna för Värmlandstrafik och Skånetrafiken för årets första åtta månader.

Ännu en budgetmiss för kollektivtrafiken

Nu står det klart att budgeten för kollektivtrafiken spricker även i Region Jönköpings län. Men en del av underskottet räddas av lägre incitamentsersättningar till trafikföretagen, likaså höga viten.

Budgeten spricker för kollektivtrafiken

Allt fler regioner i landet rapporterar nu om att deras budget för kollektivtrafiken är på väg att spricka. Mest spektakulär är utvecklingen i Region Stockholm där, som vi tidigare rapporterat, mängder av buss- spårvägs- och tunnelbanelinjer hots av nerdragen turtäthet och indragen trafik. Men även på andra håll i landet brottas regionerna med ekonomin för kollektivtrafiken.

Miljardsmäll hotar kollektivtrafiken

2023 blir ett tufft år för kollektivtrafiken i Sverige. Kostnaderna väntas stiga kraftigt på grund av inflationen. Samtidigt har inte resenärerna återvänt till samma nivå som innan pandemin. Regionerna riskerar ett budgetunderskott för kollektivtrafiken på 2,5, kanske över tre miljarder kronor. Men det kan vara värre än så eftersom det finns en risk för att regionerna har överskattat kollektivtrafikens intäkter. Konsekvenserna kan bli allvarliga, varnar Sveriges Bussföretag.

Miljarder saknas i Stockholms kollektivtrafik – busstrafik hotad

Kollektivtrafiken i Storstockholm har ett hål på över två miljarder kronor i en budget på 25 miljarder. Nu kräver Region Stockholms trafikregionråd Anton Fendert (MP) att regeringen skjuter till extra pengar till regionen för att undvika höjda biljettpriser och en sämre turtäthet i SL-trafiken. I så fall drabbas främst busstrafiken i Stockholms innerstad, skriver Dagens Nyheter.

Missar alla mål i Västernorrland

Din Tur, det vill säga kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland, missar alla tio uppsatta delmål i sin verksamhet. Det framgår av bolagets senaste årsredovisning. Resenärer, hållbarhet, medarbetare, miljö, tillväxt… Inget av målen nås av Din Tur som redan för ett år sedan fick kritik av revisorerna. Trots att målen inte nås har kostnaderna för trafiken skjutit i höjden och ägarna har fått skjuta till stora belopp.

Betalkortsblipp ger mer pengar (uppdaterad version)

Biljettintäkterna för SL i Storstockholm väntas i år nå samma nivå som innan pandemin, trots att antalet påstigande fortfarande ligger klart under 2019 års nivå. En av anledningarna: Stockholmarna blippar sina betalkort som aldrig förr, skriver lokaltidningen Mitti. Under förra året ökade andelen resenärer som betalar sin SL-resa genom att blippa betalkortet med 50 procent.

Tufft för kollektivtrafiken att konkurrera om resurserna

Det svåra ekonomiska läget för regionerna gör det allt tuffare för kollektivtrafiken att konkurrera om de ekonomiska resurserna. Det skriver SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, i sin ekonomirapport som presenterades på onsdagen. Där konstaterar SKR att kollektivtrafikens intäktskris under pandemin nu har avlösts av en kostnadskris, främst på grund av de kraftigt ökade bränslepriserna till följd av Rysslands angrepp på Ukraina.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)