Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘ekonomi’

Nöjdare och fler resenärer, minskat skattebidrag med kreativ prissättning

Kollektivtrafikens förutsättningar på längre sikt kommer att påverkas av coronapandemin. De ekonomiska förutsättningarna för kollektivtrafiken kommer att hamna i fokus. Kraven på att mer av trafikens kostnader täcks av resenärerna kommer att öka. En kreativ prissättning kan då ge många fördelar. Det skriver Torbjörn Eriksson och Kristine Wika Haraldsen från Urbanet Analys i den här artikeln i vår serie Fokus Utveckling.

Fem åtgärder för ökat resande och minskade kostnader

Kollektivtrafikens utformning i städerna har nu kommit till den punkt där nya metoder och angreppssätt måste tillämpas eftersom marknaden blir allt mer mättad. Det betyder att mer av samma sak ger allt mindre. Många regionala kollektivtrafikmyndigheter (RKM) och operatörer ställer sig nu också frågan hur man kan nå nya kundgrupper och vilka åtgärder är effektivast. Det skriver Torbjörn Eriksson och Harald Höyem i den andra artikeln i vår nya serie Fokus utveckling.

133 procent fel i Norrbotten – ”Inte koll på läget”

Länstrafiken i Norrbotten missade budget med besked 2019. Men Länstrafikens ordförande Anders Öberg(S) missade ännu mer när han så sent som i december uppgav att länstrafikens förlust i förhållande till budget skulle bli 15 miljoner kronor. Öbergs prognosmiss en månad före årsskiftet blev 133 procent. Förlusten för länstrafiken blev nämligen 34,8 miljoner kronor, skriver Piteå-Tidningen.

– Det känns inte alls bra att ha så fel i prognosen så sent, säger Öberg till tidningen.

Enligt prognosen i december skulle förlusten för länstrafiken bli 5 – 6 miljoner och för dotterbolaget Bussgods i Norrbotten tio miljoner kronor. Men det blev mycket värre än så. Bussgods redovisar ett minus på 21,5 miljoner och länstrafiken ett minus på 13,3 miljoner.

Anders Öberg uppger för Piteå-Tidningen att Länstrafiken i Norrbotten nu måste revidera sin budget för innevarande år.

– Uppenbarligen har vi haft fel underlag, säger han.

– Jag är djupt oroad, både av utvecklingen och av missen. Uppenbarligen har man inte full koll på läget.

Bättre ekonomi för svenska bussföretag – om Arriva inte räknas

De svenska bussföretagens ekonomi har de senaste åren blivit klart bättre jämfört med tidigare år. Det framgår av den statistikrapport som Sveriges Bussföretag tagit fram. De svenska bussföretagens ekonomi har de senaste åren blivit klart bättre jämfört med tidigare år. Det framgår av den statistikrapport som Sveriges Bussföretag tagit fram. Men i själva verket är läget sämre än rapporten visar. Anledningen till det är Arriva Sverige.

Tre statliga företag sänker bussbranschen

Tre utländska, statligt ägda företag drar ner lönsamheten för den svenska bussbranschen. Branschen är inte alls det olönsamma svarta hål som många uppfattar den som utan ungefär som det svenska näringslivet i genomsnitt om man bortser från de tre offentligt ägda utländska företagen. Samtidigt är lönsamheten inte tillräcklig för investeringar i ny teknik och nya lösningar som BRT-system eller elbussar.

Förlusttyngt Volvo Bussar vände uppåt

Volvo Bussar vände sitt resultat uppåt under det fjärde kvartalet i fjol, jämfört med året innan. Bussleveranserna ökade med nio procent och de ökade volymerna bidrog till att Volvo Bussar vände fjolårets förlust på 22 miljoner kronor till en vinst på 50 miljoner kronor.

Fortsatt press i dansk bussbransch

Efter en topp år 2009 har lönsamheten i den danska bussbranschen rasat rejält. Det framgår av en kartläggning som den danska branschtidningen Busmagasinet har gjort. Samtidigt som tio storföretag helt dominerar kollektivtrafiken med buss har mindre och medelstora företag på senare tid erövrat marknadsandelar.

Ledare: Statliga utländska jättar skadar hela branschen

Problemet för svensk bussbransch är inte att företagen går dåligt. Många svenska bussföretag har en bra lönsamhet, andra en acceptabel, trots att det handlar om en lågmarginalbransch. Problemet är istället att statliga, utländska transportjättar kör i Sverige med stora förluster år efter år. Därmed sänker man hela branschens ekonomi, snedvrider konkurrensen och hämmar utvecklingen av kollektivtrafiken.

Statliga och kommunala bolag sänker bussbranschen

Ekonomin hos de svenska bussföretagen är fortfarande svag. likaså utvecklingskraften. Det hävdas i en ny rapport från Bussbranschens Riksförbund, BR. Ekonomin utgör också ett hinder för busstrafikens utveckling och därmed möjligheterna att uppnå den ökningen av kollektivtrafik som regering, riksdag och bussbranschen har som gemensam målsättning, menar BR.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)