Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘elskatt’

Volvochef: Förlegad och orättvis skatt för elbussar

Gör som i Tyskland och Frankrike och inför en modern elskatt som inte diskriminerar elbussar. Det skriver Håkan Agnevall, vd för Volvo Bussar, i en debattartikel i Svenska Dagbladet på midsommardagen. Där beklagar han att finansminister Magdalena Andersson(S) nyligen i en riksdagsdebatt förklarade att hon inte ville ta bort elskatten för elbussar, samtidigt som man låter spårbunden kollektivtrafik slippa elskatten.

Norrtälje blir elektriskt nästa år – ”regeringen straffbeskattar elbussar” (uppdaterad)

Stadsbusstrafiken i Norrtälje kommer att elektrifieras nästa år. På tisdag väntas politikerna i trafiknämnden i Stockholms läns landsting fatta beslut om att samtliga fyra busslinjer i Norrtälje ska elektrifieras 2018.

Lika elskatt för buss- och spårtrafik men inte i Sverige

Medan den svenska regeringen spjärnar emot när det gäller elskatten för elektriska bussar och laddhybrider har den tyska förbundsdagen nu beslutat att jämställa spårtrafik och elbusstrafik skattemässigt. Hittills har den svenska regeringen bromsat en lättnad av elskatten för elbussar bland annat med hänvisning till ett EU-direktiv som EU själv anser är föråldrat.

EU-kommissionen stöder branschen om skatt på elbussar

Föråldrade regler hindrar en rättvis beskattning av el som används i elfordon. De svenska och danska branschorganisationerna får nu stöd från EU-kommissionen när det gäller elskatt för busstrafik. Samtidigt som kommissionen ser över det nuvarande EU-direktivet om elskatt pekar man på att medlemsstaterna kan få tillstånd att själva införa skattelättnader på el och annan energi, utöver det som EU-direktivet i frågan medger.

Svensk-danskt krav på skattefrihet för elbussar – ”byt trådbuss mot buss”

På samma sätt som spårvagnar är befriade från energiskatt bör också elbussar vara det. Det är dags att EU ändrar sitt direktiv om energiskatter så att eldriven busstrafik och eldriven spårtrafik får samma skattevillkor. Idag är EU-direktivet både svårbegripligt och föråldrat. Det skriver de svenska och danska bussbranschorganisationerna (Sveriges Bussföretag och Danske Busvognmænd) tillsammans med Svensk Kollektivtrafik och Trafikselskaberne till EU-kommissionen.

Finansministern nobbar konkurrensneutral skatt för elbussar

Regeringen kommer inte att ta bort elskatten för drift av elbussar trots att både spårvagnar och tåg slipper betala elskatt. Det slog finansminister Magdalena Andersson(S) fast i veckans interpellationsdebatt i riksdagen. Det var Lotta Finstorp(M) som undrade om finansministern var beredd att se över beskattningen av elbussar så att det blev en konkurrensneutral skatt för all eldriven kollektivtrafik.

Riksdagsledamot begär utredning av skatt för elbussar

Riksdagsledamoten Lotta Finstorp(M) vill i en motion till riksdagen att beskattningen av elbussar utreds. I motionen pekar Lotta Finstorp bland annat på att den del av kollektivtrafiken som körs med tåg, tunnelbana eller spårvagn är befriad från energiskatt. Elektrifierade bussar omfattas däremot inte av skattebefrielsen för elkraft.

© 2018 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)