Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘elskatt’

”Slopa elskatt för elbussar”

”Hur ska branschen våga investera och satsa vidare på nya fordon, laddplatser vid våra depåer och smarta lösningar vid hållplatser och terminaler när vi samtidigt straffbeskattas? Trots positiva besked från EU-kommissionen om att det är grönt ljus för att slopa elskatten på bussar i Sverige, väljer regeringen att behålla den. Det skriver Christer Pettersson vid Västra Sveriges Bussbranschförening och Anna Grönlund vid Sveriges Bussföretag i en debattartikel i GT på måndagen.

Moderatpolitiker: Avskaffa elskatten för elbussar

Elskatten för elbussar bör ligga på samma nivå som för spårbunden kollektivtrafik, kräver sex moderata riksdagspolitiker med Tobias Billström i spetsen i en motion till riksdagen. De har räknat ut att det för de 150 elbussar som planeras att införas i Skåne inom tre år skulle merkostnaden blir drygt 50 miljoner kronor på grund av elskatten om man räknar med en livslängd på bussarna på tio år. För spårbunden kollektivtrafik är elskatten noll.

Näringslivet kräver slopad elskatt för elbussar

Elskatten för eldrivna bussar bör avskaffas så att elbussarna får samma villkor som exempelvis eldriven spårtrafik. Det föreslår Näringslivets Regelnämnd, NNR, som på sin webbplats skriver att eldrivna fordon hyllas för att de är ett gott miljöval. Elbussar är ett av de trafikslag som anses vara framtidens kollektivtrafik. Samtidigt konstaterar NNR att det fortfarande inte finns en fungerande konkurrensneutralitet mellan de olika trafikslagen inom kollektivtrafiken. Tåg och andra spårbundna färdmedel idag är befriade från energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt – oavsett om de drivs av el eller diesel. Elbussar, däremot, måste betala energiskatt.

”Elskatt bromsar grön omställning”

”Den elskatt som idag finns på elbussar fördyrar och försvårar en omställning av kollektivtrafiken. En elektrifiering av busstrafiken gör att det biodrivmedel som idag används av bussar skulle kunna användas där det behövs bättre. Det är dags att även regeringen tar sitt ansvar och hinner ikapp bussbranschen i den gröna omställningen.” Det skriver företrädare för MP, M och svensk bussbransch i en debattartikel i GT på torsdagen.

Tre av fyra allianspartier svänger om elskatt för elbussar

När riksdagen på onsdagen ska rösta om budgeten för 2019 är elbussarna förlorare. Av allianspartierna är det bara centern som föreslår att elskatten på elbussar ska avskaffas, något som tidigare även liberalerna, kristdemokraterna och moderaterna har begärt. Men de tre senare partierna har i sina budgetförslag gjort en U-sväng och slopat kravet som har drivits hårt av bland andra Sveriges Bussföretag.

Alliansen vill sänka skatten på eldriven kollektivtrafik

Partiledarna för Alliansen förklarade på tisdagen gemensamt att man vill se över skatten på eldriven kollektivtrafik. I praktiken betyder det att man vill ha bort elskatten för el till elbussar. Spårbunden kollektivtrafik, som spårvägar och tunnelbanor, betalar idag ingen elskatt. Däremot belastas el till elbussar med sådan skatt.

Volvochef: Förlegad och orättvis skatt för elbussar

Gör som i Tyskland och Frankrike och inför en modern elskatt som inte diskriminerar elbussar. Det skriver Håkan Agnevall, vd för Volvo Bussar, i en debattartikel i Svenska Dagbladet på midsommardagen. Där beklagar han att finansminister Magdalena Andersson(S) nyligen i en riksdagsdebatt förklarade att hon inte ville ta bort elskatten för elbussar, samtidigt som man låter spårbunden kollektivtrafik slippa elskatten.

Norrtälje blir elektriskt nästa år – ”regeringen straffbeskattar elbussar” (uppdaterad)

Stadsbusstrafiken i Norrtälje kommer att elektrifieras nästa år. På tisdag väntas politikerna i trafiknämnden i Stockholms läns landsting fatta beslut om att samtliga fyra busslinjer i Norrtälje ska elektrifieras 2018.

Lika elskatt för buss- och spårtrafik men inte i Sverige

Medan den svenska regeringen spjärnar emot när det gäller elskatten för elektriska bussar och laddhybrider har den tyska förbundsdagen nu beslutat att jämställa spårtrafik och elbusstrafik skattemässigt. Hittills har den svenska regeringen bromsat en lättnad av elskatten för elbussar bland annat med hänvisning till ett EU-direktiv som EU själv anser är föråldrat.

EU-kommissionen stöder branschen om skatt på elbussar

Föråldrade regler hindrar en rättvis beskattning av el som används i elfordon. De svenska och danska branschorganisationerna får nu stöd från EU-kommissionen när det gäller elskatt för busstrafik. Samtidigt som kommissionen ser över det nuvarande EU-direktivet om elskatt pekar man på att medlemsstaterna kan få tillstånd att själva införa skattelättnader på el och annan energi, utöver det som EU-direktivet i frågan medger.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)