Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘energiskatt’

Reseavdrag, energiskatt och elbusspremie i riksdagsmotioner

Flera förslag som gäller kollektivtrafik och bussbransch tas upp i de motioner (förslag) som enskilda riksdagsledamöter har lämnat in under hösten. Det visar en kartläggning som Sveriges Bussföretag har gjort. Frågan om reseavdragen återkommer i motionerna, likaså energiskatter, elbusspremie, lån till körkort för yrkesförare och en nationell strategi för kollektivtrafiken.

Finansministern frågas om energiskatt för kollektivtrafik

Arbetar regeringen för att att det ska bli möjligt för enskilda länder i EU att sänka energiskatten för kollektivtrafiken? Den frågan ställer trafikutskottets förste vice ordförande, riksdagsledamoten Anders Åkesson (C) i en skriftlig fråga till finansminister Mikael Damberg (S). Frågan har stor betydelse för elektrifieringen av busstrafiken. Idag är spårbunden kollektivtrafik i Sverige befriad från elskatt medan trafik med elbussar måste betala skatt på el.

Ledare: Bisarrt om elbussar från regeringen

Logik och skatter är ibland oförenliga begrepp. Ibland verkar skattebeslut inte styras av vad som är bäst för samhället, samhällsekonomin eller för den delen klimatet som ju ska ligga ett av regeringspartierna särskilt varmt om hjärtat. Ibland är regeringens resonemang direkt bisarrt.

Svensk-danskt krav på skattefrihet för elbussar – ”byt trådbuss mot buss”

På samma sätt som spårvagnar är befriade från energiskatt bör också elbussar vara det. Det är dags att EU ändrar sitt direktiv om energiskatter så att eldriven busstrafik och eldriven spårtrafik får samma skattevillkor. Idag är EU-direktivet både svårbegripligt och föråldrat. Det skriver de svenska och danska bussbranschorganisationerna (Sveriges Bussföretag och Danske Busvognmænd) tillsammans med Svensk Kollektivtrafik och Trafikselskaberne till EU-kommissionen.

Riksdagsledamot begär utredning av skatt för elbussar

Riksdagsledamoten Lotta Finstorp(M) vill i en motion till riksdagen att beskattningen av elbussar utreds. I motionen pekar Lotta Finstorp bland annat på att den del av kollektivtrafiken som körs med tåg, tunnelbana eller spårvagn är befriad från energiskatt. Elektrifierade bussar omfattas däremot inte av skattebefrielsen för elkraft.

Straffskatt på elbussar även i Danmark

Samtidigt som eldrivna bussar för stadstrafik är på snabb frammarsch straffbeskattas elströmmen för busstrafik i Danmark, liksom i Sverige. Nu kräver den danska bussbranschens organisation Danske Busvognmænd, att skattereglerna ändras.

Ledare: Regeringen diskriminerar miljösatsningar i busstrafiken

Regeringens politik när det gäller energiskatterna motverkar både kollektivtrafiken och kollektivtrafikbranschens miljöarbete.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)