Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Svensk-danskt krav på skattefrihet för elbussar – ”byt trådbuss mot buss”

En elbuss på linje 55 i Göteborg. Bussen tvingas betala energiskatt för den el den förbrukar, medan en spårvagn som rullar i samma körfält slipper. Foto: Ulo Maasing.

En elbuss på linje 55 i Göteborg. Bussen tvingas betala energiskatt för den el den förbrukar, medan en spårvagn som rullar i samma körfält slipper. Foto: Ulo Maasing.

På samma sätt som spårvagnar är befriade från energiskatt bör också elbussar vara det. Det är dags att EU ändrar sitt direktiv om energiskatter så att eldriven busstrafik och eldriven spårtrafik får samma skattevillkor. Idag är EU-direktivet både svårbegripligt och föråldrat. Det skriver de svenska och danska bussbranschorganisationerna (Sveriges Bussföretag och Danske Busvognmænd) tillsammans med Svensk Kollektivtrafik och Trafikselskaberne till EU-kommissionen.

De fyra branschorganisationerna anser att tiden har gått ifrån dagens skatteregler. Man pekar på att spårbuna färdmedel samt sjöfart och flyg är befriade från drivmedelsskatt, både diesel och el. Det betyder att i kollektivtrafiken är såväl tåg, som tunnelbana och spårvagnar befriade från energiskatt på el. Däremot måste elbussar betala energiskatt på den el man använder.

– Det gör att merkostnaderna för trafik med elbussar blir stora, vilket i sin tur hindrar en snabb elektrifiering av busstrafiken, skriver organisationerna.

Man lyfter fram EU-kommissionens egen grönbok ”Mot en ny kultur för rörlighet i städer”. I boken tar kommissionen bland annat upp behovet av kollektivtrafik som drivs med ny, ren och energieffektiv teknik. Där har, menar organisationerna, elbussar en nyckelroll. Därför är det ”svårt att finna hållbara argument för att eldriven kollektivtrafik med buss ska belastas med högre skatt än eldriven kollektivtrafik på räls”.

Det EU-direktiv som idag hindrar lika skattevillkor för trafikslagen är från 2003, och tiden har gått ifrån direktivet, menar organisationerna lite raljant och skriver:

”Direktivets text utgår från att anno dazumal var eldrivna bussar huvudsakligen trådbussar. Då detta mer än fjorton år gamla direktiv ger möjlighet till skattebefrielse för enbart trådbussar torde det med hänsyn till dagens teknikutveckling vara väl motiverat att ändra direktivet så att även andra helelektriska, eldrivna bussar kan omfattas av en sådan skattebefrielse.”

En enkel ändring av texten är vad som behövs, skriver de fyra svenska och danska branschorganisationerna. Strängt taget behövs bara att ett enda ord i direktivet byts ut: att ”trådbuss” byts ut mot ”buss”.

Taggat som: , , , , , , , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)