Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘framtid’

”Svartmåla inte kollektivtrafiken – nu finns chansen att tänka nytt”

Resandet med kollektivtrafiken har minskat kraftigt under pandemin. Men hur ska branschen nystarta efter covid-19? Frågan tas upp i en ny rapport från Nobina som presenterades på torsdagen. ”Nu har vi en chans att tänka nytt och förbättra”, sa Daniel Mohlin, marknadschef på Nobina som sammanställt rapporten. Att sluta peka ut kollektivtrafiken som otrygg när det gäller smittspridning och att staten stärker sitt ekonomiska stöd är viktigt, menade två politiker som kommenterade rapporten, Jens Holm (V), ordförande i riksdagens trafikutskott samt Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd i Region Stockholm.

Minskat kollektivresande hotar i framtiden

Mer hemarbete och minskat kollektivresande är några av de trender som kommer att hålla i sig efter covid-19-pandemin. Det kommer att kräva nytänkande och nya samarbeten från kollektivtrafikens aktörer. Det skriver Transdev i sin senaste rapport där företaget summerar resultat av tre undersökningar som Transdev har genomfört 2020 och 2021 om hur pandemin påverkar svenskarnas arbets- och resvanor.

Digitalisering kan öka resandet med kollektivtrafik 18 procent

Resandet med kollektivtrafiken kan få en rejäl skjuts genom digitalisering. Genom att utnyttja de möjligheter som digitaliseringen ger kan resandet öka upp till 18 procent. Det framgår av en rapport från Telia och analysföretaget Arhur D Little. Rapporten analyserar kollektivtrafiken i de nordiska länderna och i Baltikum och hävdar att trafiken kan utvecklas avsevärt genom digitalisering, analyser av grupper av data och användning av sakernas internet, IoT.  

Stor oro bland bussföretagen

Bland de mindre och medelstora bussbolagen i landet är oron för framtiden stor. Genomgående tycker de företag vi talat med att det statliga krisstödet till företagen är alldeles för lågt. Lån till sex eller sju procents ränta är inget alternativ och flera företagare befarar att deras företag är på väg att gå under. Flera företag lyfter fram Danmark som ett bra exempel på hur besöksnäringen kan stöttas och samtidigt finns det en kämpaanda och en förmåga att blicka framåt.

Svenskarna om framtiden: mer el, kollektivtrafik och självkörande fordon

El kommer att vara det huvudsakliga drivmedlet, bilismen minskar och kollektivtrafiken kommer att dominera trafiken. Det är svenskarnas bild av framtidens trafik i våra städer. Drygt åtta av tio svenskar tror på en fossilfri fordonsflotta innan år 2050. Endast två procent tror att våra transportmedel kommer att drivas av diesel i framtiden. Det visar den senaste upplagan av Samhällsbarometern, gjord av teknik- och arkitektkoncernen Projektengagemang.

Samtrafiken: ”Bryt mönster för att överleva – nödvändigt med omstart”

”Det är nödvändigt att bryta mönster för att överleva.” Det slog Samtrafikens vd Gerhard Wennerström fast i sitt inledningsanförande på Samtrafikens tvådagarskonferens i Stockholm nyligen med omkring 200 deltagare. Där konstaterade också tidigare infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Svärd att politik, näringsliv och verklighet hamnar i otakt i trafikpolitiken.

Hackare formar framtidens kollektivtrafik

Under tre hektiska dagar med början på fredagen ska hackare utforma framtidens kollektivtrafik. Det är utvecklare från hela världen som samlas i Lund för att tävla i årets Nordic IoT Hackathon. Av över 50 anmälda lag har fem blivit utvalda för att kämpa om förstapriset. Bakom tävlingen står Skånetrafiken och innovationsorganisationen Mobile Heights, tillsammans med ett flertal partners.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)