Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘geofencing’

Nödvändigt med standard för digitala staket

Det behövs standarder för geofencing, så kallade digitala staket. Det framhölls från flera deltagare i en debatt om geofencing och busstrafik som arrangerades av Keolis i Almedalen i veckan. ”Vi vill inte ha en massa nya system och lösningar i våra bussar när vi nu implementerar system för geofencing”, poängterade Karl Orton, chef för verksamhetsstöd hos Keolis när han som inledande talare och paneldeltagare deltog i ett seminarium som hade rubriken Geofencing – säkrare trafik och städer med hjälp av tekniken.

Digitala staket på Stockholmsbussar

SL, som svarar för kollektivtrafiken i Region Stockholm, öppnar nu för att geofencing ska bli standard i SL-trafikens bussar. Geofencing kan beskrivas som ett slags digitala staket som gör det möjligt att begränsa var, hur och när ett fordon kan köras. Geofencing innebär bland annat att uppkopplade fordons hastighet kan styras och att fordonen kan hindras att köra på vissa gator eller vägar, likaså om bussar exempelvis ska köras på el.

Keolis styr farten på bussar i Stockholm

Efter att ha infört geofencing på bussar i Göteborg och Borlänge ska Keolis också introducera tekniken för hastighetsstyrning på bussar i Stockholm. Keolis kör bland annat innerstadsbussarna och bussarna på Lidingö åt SL. Geofencing är en teknik där uppkopplade fordon kan styras på olika sätt. Bland annat kan tekniken användas så att fordonens hastighet begränsas särskilt vid exempelvis skolor eller i områden där man vill minska trafikbullret. Tekniken ser då till att hastigheten inte överskrider den valda, högsta, vare sig föraren vill det eller inte.

Bred satsning på geofencing ska ge säkrare och smartare städer

När Volvo i slutet av förra veckan presenterade sin nya generation turistbussar lyfte man bland säkerhetssatsningarna också fram vad Volvo kallar för Safety Zones, säkerhetszoner, som är en ny, uppkopplad tjänst och där bussföretaget kan ställa in en högsta tillåten hastighet för vilken vägsträcka eller vilket område som helst i Europa. Tekniken kallas för geofencing och introducerades redan 2014 som tillval på en del av Volvos stadsbussar. På tisdagen genomfördes en demonstration av tekniken i Stockholm i regi av Trafikverket.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)