Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘IVL’

Bättre styrning krävs för elektrifiering

Både fordonsindustrin, upphandlare och politiker behöver öka sitt fokus på hållbarhetsfrågor när det gäller eldrivna vägtransporter. Det hävdas i en ny rapport från IVL, Svenska Miljöinstitutet: Hållbar elektromobilitet. Rapporten tar upp hela vägtransportsektorn och ägnar även elbussar stor uppmärksamhet. ”Upphandlare av kollektivtrafik kan öka andelen bussar med eldrift. De kan också ställa krav på att trafikföretagen uppvisar miljövarudeklarationer, transparent hållbarhetsarbete och bra miljöprestanda hos de fordon som används”, heter det i rapporten som har sammanställts på uppdrag av Världsnaturfonden WWF Sverige.

Trendbrott för bussavgaser

Införandet häromåret av Euro 6-kraven för avgasutsläpp har inneburit ett klart trendbrott när det gäller bussavgaserna. Det konstaterar IVL, Svenska Miljöinstitutet, som under fem års tid har mätt av gaser från olika bussmodeller och bränslen. Studien har finansierats av IVL tillsammans med Västtrafik. En av slutsatserna är att avgaserna från bussar med den nya Euro 6-klassningen är renare, bland annat vad gäller kväveoxider, men att det fortfarande rullar många äldre bussar på vägarna med högre utsläpp.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)