Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Kollektivtrafikens Avtalskommitté’

Nya vägledningar för effektivare trafikupphandlingar

Tre nya vägledningar för att stärka stödet kring upphandlingar av kollektivtrafik har antagits gemensamt av branschen. Bakom de nya väglednigarna står såväl upphandlarna, de regionala kollektivtrafikmyndigheterna, som trafikföretag. Arbetet med de nya vägledningarna har ägt rum inom Kollektivtrafikens avtalskommitté (KollA) på uppdrag av Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik.

Vägledningar till mer kollektivtrafik för pengarna

Tre helt nya vägledningar som ska bidra till bättre upphandlingar och mer kollektivtrafik för pengarna publiceras nu av Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik. En av vägledningarna behandlar upphandling av kollektivtrafik, en tar upp kvalitetsutvärdering och en tredje behandlar utveckling av avtal för tågtrafik. De tre vägledningarna har arbvetats fram av Kollektivtrafikens avtalskommitté, KollQ och tre branschöverskridande projektgrupper.

Krav på kvalitet istället för ålder kan spara pengar i busstrafiken

Renovering i stället för nytt? Genom att ersätta krav på genomsnittsålder på bussar och istället ha kvalitetskrav på bussarna när busstrafik upphandlas finns det pengar att spara. Kostnaderna kan minskas och man kan få mer busstrafik för pengarna – bara kunderna upplever att renoverade bussar håller tillräckligt hög kvalitet. Kollektivtrafikens avtalskommitté (KollA) har tagit fram en rekommendation på hur det ska gå till. I KollA finns både beställare och entreprenörer representerade.

Hjälp vid upphandlingar av skolskjuts

Nu finns det stöd och vägledning för upphandlingar av skolskjuts. Det är den branschgemensamma Kollektivtrafikens avtalskommitté, KollA, som har tagit fram modellavtal med bilagor som kan hjälpa såväl köpare som säljare vid upphandlingar av skolskjutsar. Dokumenten lägger grunden till hur upphandlingar ska göras, oavsett upphandlande myndighet eller omfattning på det kommande avtalet.

Debut med nya upphandlingsregler

Ewa Rosén gör sitt första officiella framträdande som ny ordförande i Kollektivtrafikens Avtalskommitté, KollA, vid kursen ”Hur påverkar den nya upphandlingslagstiftningen bussbranschen?”. Kursen äger rum i Stockholm den 11 september.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)