Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Nytt modellavtal för upphandling av busstrafik

Kollektivtrafikbranschen har gemensamt tagit fram ett nytt modellavtal för upphandling av busstrafik. Foto: Ulo Maasing.

Ett nytt modellavtal för upphandling av kollektivtrafik med buss har tagits fram av KollA, Kollektivtrafikens avtalskommitté. KollA är en del av Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik. Det nya avtalet är resultatet av ett gemensamt arbete i branschen och är förankrat hos såväl trafikföretagen som de regionala kollektivtrafikmyndigheterna. Syftet är att erbjuda en vägledning för att underlätta och förbättra branschens upphandlingar.

Avtalet är ett av de verktyg som branschen vill använda för att nå det gemensamma målet att fyra av tio motoriserade resor år 2030 ska ske med kollektivtrafiken.

– Branschen har gemensamt jobbat fram detta för att skapa tydlighet och bättre förutsättningar för att möta behoven hos både upphandlare och trafikföretag. Vår förhoppning nu är att modellavtalet med bilagor kan bidra till att stärka samarbetet mellan parterna, ge en positiv utveckling av våra branschöverskridande arbeten och verkligen kunna vara till nytta för parterna runt om i landet, säger Ewa Rosén, ordförande i KollA.

Det nya modellavtalet är på flera sätt mer fullständigt än det tidigare och är klart att omedelbart börja användas vid upphandlingar. Tidigare bestod avtalet av två dokument, nu är det bara ett. Tre tidigare bilagor har också arbetats in i avtalet. Det är bilagorna om Allmänna villkor, Trygghet och säkerhet samt affärsutveckling. Bilagan om pris- och trafikbeskrivning har uppdaterats och anpassats till modellavtalet.

En rad fokusområden i arbetet med upphandlingar som är viktiga delar i avtalet har utvecklats. Det gäller:

• Målbeskrivningar
• Operativa förutsättningar och trafikutveckling/planering
• Ekonomiska incitament
• Fordon
• Kundens upplevelse
• Systematiska arbetssätt
• Dataskydd och informationssäkerhet
• Parternas samverkan och gemensamma affärsutveckling
• Uppföljning
• Ändringar och nya behov

Klicka här för att ladda ner det nya modellavtalet och dess bilagor.

Bakom Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik står branschorganisationerna Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag, Tågföretagen, Sveriges Kommuner och Regioner, Svenska Taxiförbundet samt Jernhusen.

Taggat som: , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)