Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Nya vägledningar för effektivare trafikupphandlingar

Eva Rosén, ordförande i Kollektivtrafikens avtalskommitté. Foto: Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik.

Tre nya vägledningar för att stärka stödet kring upphandlingar av kollektivtrafik har antagits gemensamt av branschen. Bakom de nya väglednigarna står såväl upphandlarna, de regionala kollektivtrafikmyndigheterna, som trafikföretag. Arbetet med de nya vägledningarna har ägt rum inom Kollektivtrafikens avtalskommitté (KollA) på uppdrag av Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik.

– Även om varje upphandling och trafikavtal har sina speciella förutsättningar finns här verkligen mycket matnyttigt för alla, såväl för regionala kollektivtrafikmyndigheter (RKM) som för trafikföretag. Detta är en viktig nyckel till framgång – att både RKM och trafikföretagen ser fördelar med vägledningarna, säger Ewa Rosén, ordförande för KollA.

De vägledningar som tas fram av KollA är en del i ett större paket av rekommendationer, vägledningar och modellavtal för den upphandlade svenska kollektivtrafiken.

Här finns bland annat indexrekommendationer, dokument som används som bilagor för fordonskrav i upphandlingar och flera andra dokument.

Uppföljning av genomförda och tilldelade kontrakt i den svenska kollektivtrafiken visar att de dokument, rekommendationer och vägledningar som tas fram inom KollA idag används i upp till 95 procent av alla de upphandlingar som årligen genomförs av både allmän och särskild kollektivtrafik.

– Kollektivtrafiken är en central faktor i byggandet av ett hållbart samhälle och ett viktigt medel för att minska negativ klimatpåverkan och bidra till regional utveckling i hela landet. Samtidigt står framtidens kollektivtrafik också inför en rad olika utmaningar i form av exempelvis teknikskiften och ökade miljökrav. Till detta kommer nya utmaningar i spåren av pandemin med färre kunder och svaga intäkter. Därför kommer det att bli extra viktigt hur upphandlingar genomförs framöver, säger Ewa Rosén.

Eva Rosén pekar på att de nya vägledningarna fyller flera behov:

Vägledningarna för upphandling av busstrafik och kvalitetsutvärdering finns tillgängliga på Partnersamverkans hemsida (klicka här), där det enkelt går att klicka sig fram och välja just de delar i upphandlingen som är viktiga vid den aktuella tidpunkten.

I vägledningarna betonas vikten av att upphandling bör resultera i ett partnerskap i förhållande till trafikuppdraget, där parterna tillsammans och med rätt drivkrafter utvecklar trafikkontraktet mot satta mål – oavsett om upphandlingen är stor eller liten.

Vägledningen för busstrafik är uppbyggd så man följer en röd tråd, som utgår utifrån behov och målbild och som sedan löper genom hela upphandlingsprocessen och kommande kontraktsuppföljning. Om tråden inte konsekvent återspeglas i hela processen blir det svårare att få den kollektivtrafik som önskas och behövs.

Vägledningen om kvalitetsutvärdering kan vara ett stöd då ”bästa förhållandet mellan pris och kvalitet” tilldelas. Det upplevs av många upphandlare som svårt och kan öka risken för överprövning. Med vägledningen kan upphandlarna få hjälp att minimera riskerna men även lyfta fram det positiva i att utvärdera trafikföretagens förmåga att leverera och utveckla trafikuppdraget som det faktiska utförandet. Genom att definiera mål och önskade lägen med varje trafikuppdrag, som sedan omvandlas till kvalitetskriterier där anbud utvärderas efter dessa, finns goda chanser att erhålla ett slutresultat som är mer kostnadseffektivt än när bara pris avgör val av trafikföretag.

Vägledning för utveckling av avtal för tågtrafik är en folder och är tänkt för att inspirera, stödja och underlätta för RKM vid upphandling av tågtrafik.

KollA är en del i Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik som är en samverkansarena för aktörerna inom Kollektivtrafiksverige. Det övergripande målet för Partnersamverkan är att kollektivtrafiken ska nå en fördubblad marknadsandel. Bakom Partnersamverkan står de nationella branschorganisationerna Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag, Tågföretagen, Sveriges Kommuner och Regioner samt Trafikverket och Jernhusen. Gemensamt drivs projekt och aktiviteter inom två huvudområden: att kommunicera och följa upp fördubblingsmålet och att utveckla avtalsprocessen.

Taggat som: , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)