Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘kör- och vilotidsregler’

Sista chansen för bussföretag om kör- och vilotidsregler

Tidsfristen börjar rinna ut för bussföretag att påverka EU-kommissionen så att kör- och vilotidsreglerna ses över. Fram till den 3 juli kan varje bussföretag göra sin röst hörd i frågan. EU-kommissionen genomför sedan en tid en undersökning av regelverket och dess konsekvenser när det gäller den sociala lagstiftningen när det gäller vägtransporter.

Regeringen skärper reglerna vid cabotage

Regeringen har idag beslutat att ytterligare skärpa de regler som börjar gälla den 1 mars och som ska hindra utländska bussar och lastbilar att köra vidare i samband med cabotage om de bryter mot reglerna

Brådis med kör- och vilotidsregler

Den internationella vägtrafikunionen, IRU, håller just nu på med en studie i ett antal länder i Europa när det gäller kör- och vilotidsreglerna inom EU. En av de länder som IRU intresserar sig för är Sverige. För att ha ett bra underlag för att driva frågorna om regelverket gentemot bland andra EU-kommissionen vill IRU nu ha svar i en enkät från så många bussförare och bussföretag som möjligt.

Regeringen backar upp ändrade kör- och vilotidsregler

Regeringen ger nu sitt stöd åt bussbranschens strävan att ändra det europeiska regelverket när det gäller kör- och vilotider. Vid ett möte mellan Sveriges Bussföretag och Näringsdepartementet den gångna veckan lovade man från departementets sida att tillsammans med branschen ta fram fakta och underlag för att se hur man från svensk sida kan driva frågan på europeisk nivå.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)