Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Skärpt ton om kör- och vilotider mellan bussföretagen och Transportstyrelsen

Härsknar till: Transportstyrelsens väg- och järnvägsdirektör Birgitta Hermansson. Foto: Andreas Johansson.

Härsknar till: Transportstyrelsens väg- och järnvägsdirektör Birgitta Hermansson. Foto: Andreas Johansson.

Tonen hårdnar mellan Transportstyrelsen och Sveriges Bussföretag när det gäller kör- och vilotidsreglerna. I ett brev till bussföretagen kritiserar myndigheten bussföretagen för att föra fram oriktiga uppgifter som försvårar ett konstruktivt arbete. Sveriges Bussföretags vice vd Anna Grönlund backar dock inte. ”Tyvärr ser vi ännu  inga konkreta förändringar till en mer verklighetsanpassad och rimlig tillsyn trots de årslånga samtal vi haft”, svarar hon Transportstyrelsen. Hon konstaterar också att många bussföretag ser myndighetens agerande som ett hot mot sin framtid.

Det som har retat upp Transportstyrelsen och dess väg- och järnvägsdirektör  Birgitta Hermansson är den hårda kritik som bussföretagen och Anna Grönlund förde fram i bland annat bussmagasinet.se tidigare i november.

– Hela Sveriges busskår är enligt Transportstyrelsen kriminell. Hela branschen är i gungning, sa Anna Grönlund sedan en rad bussföretag enligt myndigheten hade gjort sig skyldig till ”allvarliga överträdelser” av kör- och vilotidsreglerna.

Bland annat hävdade Transportstyrelsen att Nettbuss under två månader hade gjort sig skyldigt till 5 252 ”mycket allvarliga överträdelser”.

Publiciteten kring Transportstyrelsens kontroller av bussbranschen har fått Transportstyrelsens väg- och järnvägsdirektör Birgitta Hermansson att härskna till. I ett brev till Sveriges Bussföretag ifrågasätter hon de åsikter som tillskrivs myndigheten.

– Det framstår som att Transportstyrelsen bl.a. anser att bussbranschen är kriminell och att Transportstyrelsen hävdar att bussbranschen är usel på att följa regelverket. Det här är inte något som Transportstyrelsen ställer sig bakom och inte heller har uttryckt, skriver Birgitta Hermansson.

– Oriktiga uppgifter om Transportstyrelsens ställningstaganden, uppfattningar och regelverket försvårar ett konstruktivt arbete. Det är av stor vikt att vi för en konstruktiv dialog för att tillsammans arbeta för att öka regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg.

Bland annat påpekar Hermansson att det inte handlar om böter som döms ut av Transportstyrelsen utan om avkriminaliserade sanktionsavgifter som man tar ut.

– Vi gör en bedömning om det är skäligt att ta ut sanktionsavgift med fullt belopp. Det handlar inte om huruvida överträdelser är överträdelser eller inte, skriver Hermansson.

Backar inte från sin kritik av Transportstyrelsen: Anna Grönlund, vice vd Sveriges Bussföretag. Foto: Ulo Maasing.

Backar inte från sin kritik av Transportstyrelsen: Anna Grönlund, vice vd Sveriges Bussföretag. Foto: Ulo Maasing.

Anna Grönlund, branschchef och vice vd för Sveriges Bussföretag backar dock inte. Hon säger att hon till fullo står bakom de uttalanden som har retat upp Transportstyrelsen.

– Tyvärr kan jag inte dra några andra slutsatser med tanke på hur transportstyrelsen idag bedriver tillsynen kring kör- och vilotider i de svenska bussföretagen. Vi och våra medlemsföretag ser ännu inga konkreta förändringar till en mer verklighetsanpassad och rimlig tillsyn trots de årslånga samtal vi haft, svarar hon Transportstyrelsens generaldirektör.

Grönlund framhåller att många bussföretag är oroliga över att deras framtid hotas eftersom Transportstyrelsens sanktioner gör att företagen riskerar sina trafiktillstånd. Hon pekar också på att media, myndigheter, upphandlare och Svensk Kollektivtrafik har vänt sig till Sveriges Bussföretag för information om frågan.

– Eftersom inget bussföretag i nuläget klarat sig utan sanktionsavgifter och dessa sammantaget ger grund för en prövning av företagets goda rykte och därmed dess trafiktillstånd, berörs hela landets upphandlade kollektivtrafik, busstrafik i offentlig regi.

– Det gäller också tågersättande busstrafik, busstransporter för asylsökande och flyktingar samt alla de bussresor som görs av människor i föreningar, på fritiden, i expressbussar och i företag, skriver Anna Grönlund.

Samtidigt slår hon fast att Sveriges Bussföretag är medvetet om att det finns företag som medvetet inte följer reglerna.

– Men det är mot dessa företag Transportstyrelsen bör ingripa, inte mot seriösa företag som av misstag och slarv gör sig skyldiga till vad vi anser vara bagatellartade överträdelse.

Transportstyrelsen planerar nu att ha två möten den 9 december. Vid det ena ska man informera om företagskontrollerna, det andra är en workshop för branschen.

Taggat som: , , , , , ,

2 kommentarer »

  1. Jag fattar inte hur Transportstyrelsen kan vara beredda att köra företag i konkurs på grund av fel som inte har med trafiksäkerheten att göra. Att glömma ange startland är illa, menar man. Detta även om man markerade slutland dagen innan, och bussen bevisligen inte flyttat sig en centimeter under natten. Likaså att glömma att kopiera kortet i tid, även om inga uppgifter har gått förlorade. I detta håller jag med Sveriges Bussföretag – det är ett oskick från Transportstyrelsen och de måste ändra sin tillämpning. Det stämmer inte med lagstiftarens syfte om att skapa lika konkurrensvillkor, säkrare trafik och bättre sociala villkor för chaufförerna.

    Däremot hävdar jag fortfarande att minst 98% av de fel som är rena avvikelser mot Kör- och vilotiderna kan undvikas genom bättre planering och bättre kännedom om regelverket.

    Det är bland de företag som har många avvikelser på raster och körtider som man hittar de oseriösa. Lägg krutet på att styra upp det, istället för att jaga den som glömt att ange startland, eller bommat att efterregistrera tid. (Vilket för övrigt kan vara ganska pilligt att göra…) Enligt den statistik som fanns i förra artikeln var det bara 7,5% av de vanligaste felen som berörde själva körtiden, resten var handhavandefel som inte alls, eller mycket marginellt, påverkar konkurrensvillkor, sociala villkor eller trafiksäkerheten.

  2. Det förvånar mig att bussföretagens egen företrädare, Anna Grönlund, påstår att inget bussföretag i nuläget klarat sig undan sanktionsavgifter.
    Det innebär att oavsett vilket bussföretag jag kör för, så kör jag för ett företag som ålagts sanktionsavgifter.
    Jag förväntar mig att få Anna Grönlunds uppgifter bekräftas, med källa, så att jag kan välja bort oseriösa arbetsgivare som drabbats av sanktionsavgifter.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)