Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘KTH’

Högskolor fortsätter med Bergkvarabuss

Flera högskolor i Stockholm fortsätter att samarbeta med Bergkvarabuss för sina bussresor. Det är KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, som i samarbete med Stockholms universitet, Försvarshögskolan och Karolinska institutet har gjort en ny upphandling av busstransporter.

Fortsatt mångmiljonsatsning på förarlöst projekt

Nu går utvecklingsprojektet 5G Ride, som siktar på införande av förarlösa bussar och framtidens kollektivtrafik i städer, in i en ny fas, Future 5G Ride. Projektet har fått ytterligare 31 miljoner kronor i finansiering. Nya företag, bland dem Scania, har också gått in i projektet där även bussoperatören Keolis är engagerat.

Stora klasskillnader i kollektivtrafiken under pandemin

Resandet med kollektivtrafiken i Storstockholm nästan halverades i fjol på grund av covid-19-pandemin. Men resandeminskningen var mycket ojämnt fördelad. I innerstaden och välbärgade områden försvann över 80 procent av resenärerna, men i andra områden var minskningen mycket lägre, cirka 40 procent. Det visar en studie som forskare vid KTH har gjort och som Dagens Nyheter har tagit del av. Klasskillnaderna mellan rika och resurssvaga områden är tydlig.

Ännu ett steg mot självkörande fordon

Utvecklingen mot självkörande, 5G-uppkopplade fordon går vidare i det svenska projektet 5G Ride. Nu fokuseras arbetet på att utveckla det kontrolltorn som ska kommunicera med självkörande fordon på allmän väg, inte minst inom kollektivtrafik. Syftet med projektet är bland annat att undersöka hur digitaliseringen kan bidra till en mer hållbar och effektiv kollektivtrafik. I höstas provåkte Prins Daniel en självkörande minibuss i Stockholm när projektet för första gången visades upp för en bredare publik. Kollektivtrafikoperatören Keolis är en av parterna i projektet.

Stadsbuss mäter Stockholms luftkvalitet

Sedan igår, måndag, är en av de bussar som Keolis kör i Stockholm samtidigt ett mätinstrument. Under en vecka kommer bussen att i en teststudie vara utrustad med en sensor som mäter Stockholms luftkvalitet.

Unikt kollektivtrafikprojekt stöttas av Vinnova

Den unika satsningen på kollektivtrafik i Barkarbystaden i Järfälla, nordväst om Stockholm, får nu stöd av Vinnova. Projektet omfattar Europas första självkörande bussar i reguljär linjetrafik, elektrifierad busstrafik, infrastruktur och fordon enligt BRT-standard samt nya digitala lösningar. Projektet är ett samarbete mellan Stockholms läns landsting, Järfälla kommun och bussoperatören Nobina.

Forskare kollar kombinerad mobilitet

Transportlösningar som tar resenären dit denne vill och när denne vill via en app i mobilen ska testas i Stockholm. Forskare från CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, följer satsningen tillsammans med forskare från bland annat KTH och VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut. I testet deltar omkring 100 hushåll i Stockholm som under hösten får använda mobilitetsappen ”UbiGo” för sitt vardagliga resande.

Billig och storskalig vätgasproduktion kan öppna för bränslecellsbussar

https://www.bussmagasinet.se/2018/01/start-for-storsta-projektet-med-branslecellsbussar/

Lönsamt satsa på eldrivna taxibilar

Elbilar kan vara lönsammare i taxiverksamhet jämfört med både diesel och biogasbilar. Låga driftskostnader, hög efterfrågan samt smarta strategier från taxiförare är bidragande orsaker till resultatet. Det visar en ny studie från Tekniska Högskolan i Stockholm, KTH. Studien är baserad på verkliga kördata från Taxi Stockholm. Där har man jämfört Tesla Model S jämförts med Mercedes-Benz E300 dieselhybrid och E200 NGT.

Nobina lägger grund för förarlös, reguljär busstrafik

Bussoperatören Nobina la på torsdagen grunden till att i framtiden göra det möjligt med självkörande bussar i kollektivtrafiken i Stockholm. Då invigde företaget det första försöket med självkörande fordon på allmän väg i Sverige. Försöket är också det största i Skandinavien. Det kommer att pågå under sex månader och vara öppet och gratis för allmänheten.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)