Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Magdalena Andersson’

Nya restriktioner införs i veckan

Regeringen och Folkhälsomyndigheten inför den 12 januari nya restriktioner och råd med anledning av covid-19-pandemin. Flera av de nya restriktionerna och råden berör direkt eller indirekt kollektivtrafiken och resebranschen. Bland annat betonar regeringen att alla som kan bör arbeta hemifrån. ”Förutom att mycket av smittspridningen sker på arbetsplatser handlar det också om att minska belastningen och trängseln i kollektivtrafiken”, sa statsminister Magdalena Andersson på regeringens pressträff vid lunchtid på måndagen.

Eneroth fortsatt infrastrukturminister

Tomas Eneroth(S) fortsätter som infrastrukturminister i den nya regering som statsminister Magdalena Andersson(S) presenterade på tisdagsförmiddagen. Bara en stund efter det att Magdalena Andersson presenterat regeringen kom beskedet att en förundersökning inletts mot Eneroth.

Klart med förlängt omställnigsstöd

Regeringen beslutade på torsdagen att förlänga det förstärkta omställnigsstödet till företag som drabbats särskilt hårt av vissa restriktioner. Förlängningen gäller tiden mellan augusti 2020 och april 2021, alltså totalt nio månader. Stödet kan sökas från och med den 16 augusti och kan uppgå till högst motsvarande 40 miljoner kronor per företag och månad. Det är en rejäl sänkning av taket, vilket var ett krav från EU för att godkänna stödet.

Bussföretagen: ”Obegripligt om paketresor, oklart om omställningsstöd”

Finansminister Magdalena Andersson (S) och biträdande finansminister Per Bolund (MP) presenterade på måndagen de stödåtgärder som regeringen beslutat om för fjolåret och i år. De båda ministrarna kom inte med några nyheter, utan presentationen var mest en summering av fattade beslut om krisstöd, både sådana som riksdagen redan fattat beslut om och sådant som kommer i extra ändringsbudgetar. Sveriges Bussföretag ställer sig både kritiska och frågande till vissa åtgärder från regeringen.

Regeringen aviserar hjälp för paketresor

Regeringen ser över olika möjligheter att hjälpa paketresearrangörer med återbetalningar till resenärer som köpt en resa men sedan inte kunnat åka på grund av covid-19-pandemin. Det sa finansminister Magdalena Andersson (S) på en presskonferens på måndagseftermiddagen.

Finansministern: Stödåtgärder kommer

Ytterligare stödåtgärder kommer. Det uppger finansminister Magdalena Andersson i en kort mejlintervju med besöksnäringens organisation Visitas nyhetsblad Besöksliv. Enligt finansministern analyserar regeringen tillsammans med januaripartierna C och L just nu vilka åtgärder som är mest träffsäkra.

Transportföretagen begär hjälppaket från regeringen

Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår, begär nu ett hjälppaket från regeringen. I ett brev till finansminister Magdalena Andersson (S) och näringsminister Ibrahim Baylan (S) skriver Transportföretagen att följdverkningarna av Covid-19 har fått katastrofala följder för företag, inte minst inom transportsektorn. Bland de hårdast drabbade är buss-, taxi- och flygbolag samt rederier skriver Transportföretagen. I brevet till regeringen lyfter Transportföretagen fram att den danska regeringen i en bred överenskommelse med övriga partier har enats om ett omfattande hjälppaket till danska företag som drabbats svårt av Covid-19-pandemin.

Svenskt branschkrav om elskatt på bussar får internationellt stöd

De svenska branschorganisationerna Sveriges Bussföretag och Svensk Kollektivtrafik får nu internationellt stöd för sitt krav att elbussar inte ska straffbeskattas i förhållande till annan, spårburen kollektivtrafik. Det är UITP, den internationella kollektivtrafikorganisationen, som ställt sig bakom den svenska buss- och kollektivtrafikbranschen som länge har begärt att elbussar ska ha samma befrielse från elskatt som exempelvis spårvagnar och tunnelbanor.

Finansministern nobbar ändrad skatt för elbussar

Finansminister Magdalena Andersson(S) förhöll sig kall till en sänkning av elskatten för elbussar i riksdagens interpellationsdebatt på tisdagen. Det var Lotta Finstorp(M) som tog upp frågan mot bakgrund av att spårburen kollektivtrafik som körs på el slipper elskatt, medan elbussar måste betala. Tidigare har också kollektivtrafikbranschen och Sveriges Bussföretag tagit upp frågan.

Regeringen lovar fortsatt jakt på spritbussar

Ett utvecklat samarbete mellan olika myndigheter ska effektivisera jakten på spritbussar i framtiden. Regeringen tog på måndagen emot en delrapport från tullen, polisen och ekobrottsmyndigheten om hur smuggelbussarna ska stoppas. Under de senaste åren har organiserade resor till våra grannländer med så kallade spritbussar använts för att föra in stora mängder alkohol som sedan säljs illegalt till ungdomar, konstaterar myndigheterna i sin delrapport.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)