Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Magdalena Andersson’

Klart med förlängt omställnigsstöd

Regeringen beslutade på torsdagen att förlänga det förstärkta omställnigsstödet till företag som drabbats särskilt hårt av vissa restriktioner. Förlängningen gäller tiden mellan augusti 2020 och april 2021, alltså totalt nio månader. Stödet kan sökas från och med den 16 augusti och kan uppgå till högst motsvarande 40 miljoner kronor per företag och månad. Det är en rejäl sänkning av taket, vilket var ett krav från EU för att godkänna stödet.

Bussföretagen: ”Obegripligt om paketresor, oklart om omställningsstöd”

Finansminister Magdalena Andersson (S) och biträdande finansminister Per Bolund (MP) presenterade på måndagen de stödåtgärder som regeringen beslutat om för fjolåret och i år. De båda ministrarna kom inte med några nyheter, utan presentationen var mest en summering av fattade beslut om krisstöd, både sådana som riksdagen redan fattat beslut om och sådant som kommer i extra ändringsbudgetar. Sveriges Bussföretag ställer sig både kritiska och frågande till vissa åtgärder från regeringen.

Regeringen aviserar hjälp för paketresor

Regeringen ser över olika möjligheter att hjälpa paketresearrangörer med återbetalningar till resenärer som köpt en resa men sedan inte kunnat åka på grund av covid-19-pandemin. Det sa finansminister Magdalena Andersson (S) på en presskonferens på måndagseftermiddagen.

Finansministern: Stödåtgärder kommer

Ytterligare stödåtgärder kommer. Det uppger finansminister Magdalena Andersson i en kort mejlintervju med besöksnäringens organisation Visitas nyhetsblad Besöksliv. Enligt finansministern analyserar regeringen tillsammans med januaripartierna C och L just nu vilka åtgärder som är mest träffsäkra.

Transportföretagen begär hjälppaket från regeringen

Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår, begär nu ett hjälppaket från regeringen. I ett brev till finansminister Magdalena Andersson (S) och näringsminister Ibrahim Baylan (S) skriver Transportföretagen att följdverkningarna av Covid-19 har fått katastrofala följder för företag, inte minst inom transportsektorn. Bland de hårdast drabbade är buss-, taxi- och flygbolag samt rederier skriver Transportföretagen. I brevet till regeringen lyfter Transportföretagen fram att den danska regeringen i en bred överenskommelse med övriga partier har enats om ett omfattande hjälppaket till danska företag som drabbats svårt av Covid-19-pandemin.

Svenskt branschkrav om elskatt på bussar får internationellt stöd

De svenska branschorganisationerna Sveriges Bussföretag och Svensk Kollektivtrafik får nu internationellt stöd för sitt krav att elbussar inte ska straffbeskattas i förhållande till annan, spårburen kollektivtrafik. Det är UITP, den internationella kollektivtrafikorganisationen, som ställt sig bakom den svenska buss- och kollektivtrafikbranschen som länge har begärt att elbussar ska ha samma befrielse från elskatt som exempelvis spårvagnar och tunnelbanor.

Finansministern nobbar ändrad skatt för elbussar

Finansminister Magdalena Andersson(S) förhöll sig kall till en sänkning av elskatten för elbussar i riksdagens interpellationsdebatt på tisdagen. Det var Lotta Finstorp(M) som tog upp frågan mot bakgrund av att spårburen kollektivtrafik som körs på el slipper elskatt, medan elbussar måste betala. Tidigare har också kollektivtrafikbranschen och Sveriges Bussföretag tagit upp frågan.

Regeringen lovar fortsatt jakt på spritbussar

Ett utvecklat samarbete mellan olika myndigheter ska effektivisera jakten på spritbussar i framtiden. Regeringen tog på måndagen emot en delrapport från tullen, polisen och ekobrottsmyndigheten om hur smuggelbussarna ska stoppas. Under de senaste åren har organiserade resor till våra grannländer med så kallade spritbussar använts för att föra in stora mängder alkohol som sedan säljs illegalt till ungdomar, konstaterar myndigheterna i sin delrapport.

Klartecken från EU om skattebefrielse för biodrivmedel

EU-kommissionen har nu godkänt den svenska skattebefrielsen av biogas som drivmedel till och med år 2020. Skattebefrielse eller skattelättnad av andra hållbara biodrivmedel än biogas, det vill säga HVO/FAME har godkänts till utgången av 2018. Regeringen får nu beröm från Sveriges Bussföretag.

Finansministern nobbar konkurrensneutral skatt för elbussar

Regeringen kommer inte att ta bort elskatten för drift av elbussar trots att både spårvagnar och tåg slipper betala elskatt. Det slog finansminister Magdalena Andersson(S) fast i veckans interpellationsdebatt i riksdagen. Det var Lotta Finstorp(M) som undrade om finansministern var beredd att se över beskattningen av elbussar så att det blev en konkurrensneutral skatt för all eldriven kollektivtrafik.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)