Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Mattias Andersson’

Därför skippar busspassagerare bältet

År 1999 blev det lag på att använda säkerhetsbälte i vissa busstyper. Nu, ett kvarts sekel senare struntar många busspassagerare alltjämt i att ta på sig bältet. En undersökning som branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik har låtit göra av bältesanvändningen på region- och expressbussar visar att de yngre och de äldsta resenärerna är sämst på att använda bälte. Män är sämre än kvinnor. De som inte använder bälte skyller oftast på att de inte har sett att det finns några säkerhetsbälten på bussen.

Norbottningar tryggast, gotlänningar otryggast i kollektivtrafiken

Sex av tio känner sig trygga med att resa i kollektivtrafiken. De som känner sig tryggast är äldre kvinnor och folk i mindre städer. De som känner sig otryggast är de som faktiskt inte reser med kollektivtrafik utan väljer bilen istället. Det visar en ny rapport från Svensk Kollektivtrafik. Rapporten innehåller också en del överraskningar. Således känner sig gotlänningar otryggast i landet i kollektivtrafiken, medan norrbottningar känner sig tryggast. Likaså upplevs vägen till eller från hållplats eller station som tryggast medan tiden ombord upplevs som minst trygg.

Sju av tio hemarbetare återvänder till kollektivtrafiken

Nästan hälften, 45 procent, av den arbetande befolkningen distansarbetade under februari till juli 2021 och 70 procent av dem planerar att återgå till sina resor med kollektivtrafiken när restriktionerna försvinner. Samtidigt har många inte kunnat arbeta på distans. 47 procent av de arbetande har fortsatt att resa med kollektivtrafiken under covid-19-pandemin. Hela 42 procent av de tillfrågade har inte kunnat distansarbeta på grund av arbetets förutsättningar.

Färre men nöjdare resenärer i färdtjänsten

Covid-19-pandemin har haft en kraftig påverkan när det gäller färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor. Det gäller både antalet resor, vilka som rest och vilka ärenden som uträttats i samband med resorna. Antalet resor har nästan halverats och många kunder har känt oro för smitta. Men trots det är 92 procent av färdtjänstresenärerna nöjda med sin resa, vilket är mer än förra året. Det visar den årliga barometern för anropsstyrd trafik från Svensk Kollektivtrafik, ANBARO.

Karlstad har landets nöjdaste kollektivresenärer

Karlstadsbuss´ resenärer är nöjdast i landet medan Dalatrafik får det lägsta betyget i landet. Det visar Kollektivtrafikbarometern för 2020 som presenterades på onsdagsförmiddagen. Under pandemiåret 2020 rasade kollektivtrafikens marknadsandel av det motoriserade resandet, från 32 till 21 procent. Men kunderna är fortsatt nöjda – 79 procent av resenärerna är nöjda med sin senaste resa. Kollektivtrafikens punktlighet har också ökat.

Kollektivresandet: Störtdykning i mars följd av långsam återhämtning

Resandet med kollektivtrafiken i Sverige minskade under sommaren kraftigt jämfört med tidigare år. Orsaken var covid-19-pandemin. Även om resandet i absoluta tal var lågt ökade andelen resor för att besöka släkt och vänner och även relaterat till nöje, motion och fritidsaktiviteter. Det visar en ny rapport från branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik.

Förare får beröm av färdtjänst- och sjukresekunder

Nio resenärer av tio är nöjda med sin senaste färdtjänstresa eller sjukresa. Och ännu fler är nöjda med det bemötande de får av föraren. Det visar Svensk Kollektivtrafiks senaste undersökning av den anropsstyrda trafiken för färdtjänst- och sjukresekunder.

Branschen välkomnar ny lag om kameraövervakning

De båda branschorganisationerna Sveriges Bussföretag och Svensk Kollektivtrafik välkomnar förlaget till en ny lag om kamerabevakning i kollektivtrafiken. Förslaget presenterades på onsdagen, vilket vi tidigare rapporterat om. Utredningen föreslår bland annat att tillstånd inte längre ska behövas för bevakningskameror i bussar som används i kollektivtrafik. Den nya lagen är tänkt att börja gälla den 1 januari 2020.

Varannan reser, de flesta är nöjda med kollektivtrafiken

Nästan hälften av svenskarna reser regelbundet med kollektivtrafiken. De vanligaste skälen till att man gör det är att man slipper parkera, att det är miljövänligt eller att man saknar körkort eller tillgång till bil. Bland personer som sällan nyttjar kollektivtrafiken är de vanligaste skälen till att inte resa kollektivt att man föredrar bil och att avgångarna inte passar. Det visar siffror från Kollektivtrafikbarometern 2017 som presenterades på tisdagen.

Nio av tio nöjda med färdtjänst och sjukresor

Den alldeles övervägande delen av dem som reser med färdtjänst eller sjukresor är nöjda, både med själva resan och med beställningen. Det framgår av Svensk Kollektivtrafiks stora undersökning av färdtjänst- och sjukresor och som bygger på svar från 40 000 resenärer under förra året. Undersökningen visar att nio av tio resenärer är nöjda. Undersökningen visar också att förarna har en nyckelroll.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)