Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Mattias Andersson’

Kollektivresandet: Störtdykning i mars följd av långsam återhämtning

Resandet med kollektivtrafiken i Sverige minskade under sommaren kraftigt jämfört med tidigare år. Orsaken var covid-19-pandemin. Även om resandet i absoluta tal var lågt ökade andelen resor för att besöka släkt och vänner och även relaterat till nöje, motion och fritidsaktiviteter. Det visar en ny rapport från branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik.

Förare får beröm av färdtjänst- och sjukresekunder

Nio resenärer av tio är nöjda med sin senaste färdtjänstresa eller sjukresa. Och ännu fler är nöjda med det bemötande de får av föraren. Det visar Svensk Kollektivtrafiks senaste undersökning av den anropsstyrda trafiken för färdtjänst- och sjukresekunder.

Branschen välkomnar ny lag om kameraövervakning

De båda branschorganisationerna Sveriges Bussföretag och Svensk Kollektivtrafik välkomnar förlaget till en ny lag om kamerabevakning i kollektivtrafiken. Förslaget presenterades på onsdagen, vilket vi tidigare rapporterat om. Utredningen föreslår bland annat att tillstånd inte längre ska behövas för bevakningskameror i bussar som används i kollektivtrafik. Den nya lagen är tänkt att börja gälla den 1 januari 2020.

Varannan reser, de flesta är nöjda med kollektivtrafiken

Nästan hälften av svenskarna reser regelbundet med kollektivtrafiken. De vanligaste skälen till att man gör det är att man slipper parkera, att det är miljövänligt eller att man saknar körkort eller tillgång till bil. Bland personer som sällan nyttjar kollektivtrafiken är de vanligaste skälen till att inte resa kollektivt att man föredrar bil och att avgångarna inte passar. Det visar siffror från Kollektivtrafikbarometern 2017 som presenterades på tisdagen.

Nio av tio nöjda med färdtjänst och sjukresor

Den alldeles övervägande delen av dem som reser med färdtjänst eller sjukresor är nöjda, både med själva resan och med beställningen. Det framgår av Svensk Kollektivtrafiks stora undersökning av färdtjänst- och sjukresor och som bygger på svar från 40 000 resenärer under förra året. Undersökningen visar att nio av tio resenärer är nöjda. Undersökningen visar också att förarna har en nyckelroll.

Dyrt med rättigheter för resenärer

De nya regler om resenärers rättigheter som började gälla den 1 april i fjol har blivit dyra för kollektivtrafikmyndigheter och länstrafikbolag. Det konstaterar branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik. Exempelvis har Västtrafiks utlägg för taxiresor vid inställd eller kraftigt försenad kollektivtrafik ökat med 40 procent. Men antalet ärenden som gäller sådana förseningar har bara ökat med en procent.

Högt betyg till färdtjänst och sjukresor

Trots regelbundna rapporter från olika håll i landet om problem med färdtjänst och sjukresor tycker de allra flesta resenärerna att det fungerar bra. 90 procent av de resenärer som använder färdtjänst eller sjukresor är nöjda med både sin beställning och den senaste resan. Det visar Svensk Kollektivtrafiks undersökning som baseras på svar från 40 000 personer i hela landet. Men en viss minskning av kundnöjdheten kan spåras.

Karlstad och Luleå har nöjdaste resenärerna

Karlstadsbuss och Luleå Lokaltrafik har de nöjdaste resenärerna i svensk kollektivtrafik. Det framgår av årets upplaga av Kollektivtrafikbarometern som presenterades på onsdagsförmiddagen av Svensk Kollektivtrafik. Generellt är närmare åtta av tio resenärer med kollektivtrafiken i Sverige nöjda med sin senaste resa enligt barometern. Bussen fortsätter att dominera med drygt två tredjedelar av kollektivresorna.

Fler tar kollektivtrafiken på sommaren

Allt fler svenskar reser med kollektivtrafiken även sommartid. Det rapporterar branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik som har analyserat och jämfört svenska folkets resvanor under sommaren de senaste fem åren

Bussresenärer nöjdare än tågresenärer (uppdaterad)

Svenskarna blir steg för steg nöjdare med kollektivtrafiken. Åtta av tio är nöjda med sin senaste resa. Bussresenärer är nöjdare än tågresenärer. Människor tycker också att det har blivit enklare köpa biljett. Det visar analyser från den nationella undersökningen Kollektivtrafikbarometern. Undersökningen utförs årligen av branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik och nära 50 000 personer intervjuas kring resvanor, kvalitet och service. Nöjdast är resenärerna i Luleå och Karlstad.

© 2020 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)